1. Inledning
 2. Startsidan
 3. Snabbsök
 4. Rättsfallsdelen
 5. Lagdelen
 6. Frågor och analyser
 7. Nyhetersbrev
 8. Blanketter
 9. Informationsmaterial
 10. Favoriter
 11. Utredningar
 12. Lagbevakning
 13. Mobilversionen
 14. Frågor och svar

1. Inledning


Välkommen som användare av Infosoc Juridisks rättsdatabaser. Jag som pratar heter John och jag jobbar på vår marknadsavdelning. I denna guide kommer vi att använda oss av vår tjänst inom Socialtjänst som exempel. Alla våra tjänster har samma uppbyggnad. SÅ även om du inte har de här tjänsten så kommer du känna igen dig.

Infosoc är ett webbaserat system som du når från vilken dator som helst så länge du har en internetuppkoppling. Via vår hemsida www.infosoc.se kan du enkelt logga in med ditt lösenord i rutan till höger på startsida. Det finns även en möjlighet att begära en direktlänk till databasen som du antingen kan lägga som en genväg på ditt skrivbord eller på ert Intranät. På så vis kommer du alltid in med ett klick utan att behöva ange lösenord.

Infosoc är ett stödverktyg som har utvecklats under en 25-årsperiod och är idag en av de ledande leverantörerna av juridiska rättsdatabaser gentemot kommunala organisationer och andra myndigheter i Sverige. Vi strävar efter ett användarvänligt och säkert system som skall tillförse dig som användare med all relevant information inom de specifika rättsområdena som vi erbjuder. För att möjliggöra ett tidsbesparande och pålitligt system görs ett urval av domar som speglar gällande rätt i Sverige. Urvalet förser dig med särskilt intressanta vägledande avgöranden. Vi undviker således att publicera alla domar då det skulle resultera i att databasen blir oöverskådlig och svårare att använda.

Tjänsten som du nu har tillgång till kan delas in i tre delar. Dessa är nyhetsbrev, databas samt juridisk rådgivning. Nyhetsbreven utkommer en gång per vecka i de flesta fall. Det förekommer dock mindre rättsområden där utskicken sker varannan vecka. Två gånger per är får du dessutom vårt lagbrev som belyser de ändringar som trätt i kraft i samband med helårs- och halvårsskifte. Mer information om våra nyhetsbrev och hur du använder dem hittar du i avsnittet ”Nyhetsbrev”.

Databasen förser dig med all relevant lagstiftning, rättsfall, lagbevakning, blanketter, checklistor, analyser m.m. Allt är samlat på ett och samma ställe och uppdateras kontinuerligt. Allt för att du ska hålla dig uppdaterad om nyheter, lagändringar och mycket mer!

Den tredje delen av tjänsten består av vår juridiska rådgivning. Infosoc juridiska rådgivning omfattar rätten att ställa frågor och diskutera ärenden med våra jurister. Detta innebär i detalj att vi tittar på er fråga i upp till 30 minuter och ger er vägledning kring densamma utifrån vår databas innehåll. I praktiken innebär det att juristen tittar på tidigare praxis gällande frågeställningen eller om vägledning återfinns i exempelvis förarbeten och lagtext.

Givetvis ingår även fri support och användarutbildning över webben för samtliga användare. Om du precis har tecknat licensen har du möjlighet att boka användarutbildning på plats hos din organisation så att ni kommer igång med tjänsten.

Vi önskar dig varmt välkommen som användare av Infosoc juridiska rättsdatabaser! Vi kommer att göra allt för att du skall trivas hos oss!

2. Startsidan


Om det är första gången du loggar in i databasen är det viktigt att bekanta sig med startsidan. Här publiceras färsk rättsinformation, nya/ändrade författningar samt medial bevakning. Informationen finns tillgänglig i 3 klickbara flikar där de senaste rättsfallen är förvald. Informationen presenteras i kronologisk ordning med kortfattad information. För att läsa ett referat, en lagändring eller en nyhet kommer du enkelt vidare genom att trycka på länken. Nya författningar märks tydligt med en röd ikon. Nyheterna som läggs in på startsidan publiceras även i nyhetsbrevet som utkommer veckovis inom varje rättsområde. I nyhetsbreven publiceras även en kortare sammanfattning av informationen.

Om du ännu inte finns upplagd för nyhetsbrev och är inloggad för första gången, har du möjlighet att registrera dig på egen hand via startsidan i databasen. Ovanför nyhetsbevakningen hittar du därför en ruta där du fyller i din e-postadress. Tryck därefter på ”Prenumerera nu”. Om du har tillgång till flera rättsområden får du nu även möjligheten att markera de nyhetsbreven du önskar prenumerera på. Nyhetsbrevet innehåller en rättsfallsbevakning, lagbevakning samt medial bevakning.

På startsidan finns även ett kort videoklipp som snabbt hjälper dig igång med tjänsten. Videoklippet fungerar som en snabbstart och skall inte förväxlas med de användarutbildningar som erbjuds för dig som kund. Användarutbildningen är en djupdykning i databasens funktioner och tar i regel 60-90 minuter.

Längst ut tillhöger hittar du även hela utbudet av Infosoc rättsdatabaser. Ifall du har tillgång till flera rättsområden har du här möjlighet att välja vilken eller vilka databaser du vill visa. Oftast fungerar det fint att kombinera databaser. Fler än tre rättsområden åt gången rekommenderas dock inte då informationsmängden gör det svårt att få en bra överblick. Valet sker i realtid vilket innebär att du kan bocka för och bocka av rättsområden efter önskemål utan att behöva logga ut. Systemet kommer dessutom ihåg det val du gjorde när du var inloggad senast förutsatt att du sitter vid samma dator.

3. Snabbsök


Längst upp på startsidan finns det en ruta för snabbsökning i databasen. Du kan exempelvis söka på ett eller flera ord, en mening eller fras eller kanske ett målnummer eller SFS-nummer. Samtliga lagar eller författningar som går att förkortas är även sökbara. I vissa fall får du upp förslag på populära träffar redan när du börjar skriva.

När du trycker på ”sök” eller på enter presenteras dina sökträffar efter förekomst och även till viss del efter relevans. Den sökträff som du får längst upp i listan är den träff som innehåller dina sökord flest gånger.

Under dina sökträffar redovisas de ord du fått träff på med hjälp av en grön bock. Saknas något av orden i en sökträff kommer order vara överstruket. I vissa fall förekommer vissa sökord enbart i fulltextfilen vilket då framgår med en notis.

Du har en möjlighet att förhandsgranska dina träffar utan att lämna din träfflista. På så vis lämnar du inte din lista utan kan snabbt utvärdera de träffar som du fått. Oavsett om du väljer att förhandsgranska en träff eller om du trycker på direktlänken så kommer databasen visa dina sökord med gul överstrykning. Ifall referatet saknar markering har du istället fått träff i fulltextfilen som du hittar till höger ovanför referatet.

I vänsterkolumnen har du möjlighet att i efterhand begränsa dina träffar. Du kan sortera på källa (ex rättsfall, lagar etc), publiceringstid eller använda den avancerade sökningen för att välja vilka ord som sökningen skall matcha. Du kan också välja att exkludera sökträffar innehållande specifika ord som du fyller i rutan ”Uteslut träffar som innehåller”.

4. Rättsfallsdelen

Temasökning

I rättsfallsdelen hittar du sju strukturerade sökvägar som ligger på rad längst upp. Förvalt är alltid temasökningen som känns igen med sina gula mappsystem. Temasökningen är enkel att använda och gör att man hittar relevant rättsinformation snabbt och enkelt. Då du väljer ett huvudtema i den första kolumnen får du upp undertema direkt till höger och samtidigt presenteras de träffar du fått längst ut till höger. Områdets bredd avgör hur många temanivåer du kommer att få upp. Som mest visas fyra nivåer vilket är fullt tillräckligt för att få en tillräckligt specifik träff. Rör det sig om ett förhållandevis smalt område kan det räcka med endast två teman för att snabbt presentera ett relevant urval.

Dina träffar visar från vilken instans besluten kommer från. Det är även fullt möjligt att du även får upp analyser, publicerade svar på kundfrågor samt propositioner. När du trycker på en länk i databasen kommer du alltid att få en ny flik alternativt ett helt nytt fönster. Inställningarna i din dator och på din webbläsare avgör vilket av alternativen det blir. Anledningen är givetvis på grund av att du skall få en snabb och smidig upplevelse av databasen och för att du skall slippa trycka alltför många gånger på tillbakaknappen ifall du vill göra en ny sökning eller navigera till ett annat område i databasen. De fönster du får upp när du trycker på en länk kommer alltid att sakna snabbsökningen och ikonerna som du finner på startsidan. Detta gör att du alltid kan avgöra ifall det är en ny flik eller ett nytt fönster du har framför dig.

Dina sökträffar sorteras i kronologisk ordning i vänsterkolumnen. Du ser även ett mindre utdrag från ingressen vilket kan vara fullt tillräckligt för att få en bild av vad domen handlar om. Markerat beslut har du framför dig i form av ett referat. Databasen har en hög förädlingsgrad då samtliga inlagda domar sammanfattas i ett referat som även många gånger innehåller en kommentar från produktansvarig jurist eller advokat. Givetvis bifogas hela domslutet tillsammans med referatet. Du hittar det under fulltext som ligger till höger ovanför referatet. I fulltextfilen hittar du även eventuella överklaganden i kronologisk ordning.

All text i våra databaser är i html-format vilket innebär att du alltid kan markera och kopiera text samt skriva ut valda stycken. Detta inkluderar även fulltextfilerna. Med andra ord förekommer inte olika former av pdf som kan vara svåra att hantera.

Tillsammans med referaten hittar du alltid ett lagstöd direkt till höger. Lagstödet hänvisar till olika lagar och författningar som ligger till grund för beslutet. När du trycker på ett lagrum i lagstödet kommer du direkt till rätt stycke i författningstexten.

I de fall du får träffar som inte överensstämmer med vad du eftersöker finns en möjlighet att söka mer relevant innehåll direkt från din nuvarande vy. Längst till höger hittar du en gul mapp där det står teman. När du trycker på mappen får du upp din nuvarande temastruktur. Temastrukturen visar exakt vart det referat du har framför dig är placerat. Som framgår behöver inte referaten ligga på endast ett område. Vi kan enkelt följa den temakedja vi valt i strukturen. Den temastruktur du valt finns alltid presenterad ovanför dina träffar.

Med hjälp av temastrukturen får du förhoppningsvis idéer om vart du kan hitta liknande beslut som kanske inte inkluderats i din första sökning. När du trycker på ett tema i temastrukturen öppnas en ny flik eller ett nytt fönster som nu visar den nya temastrukturen du valt. Du kan även fortsätta från din nya sökträff på samma vis för att inkludera träffar som du kanske inte fått upp i din nuvarande temastruktur.

Denna funktion är till stor hjälp då du bekantar dig med den stora mängd temastrukturer som finns tillgängliga för dig och du får även en möjlighet att specificera din sökning ytterligare.

Källa-teman

Om du vill begränsa din temasökning till en specifik instans kan du använda sökfunktionen ”Källa-Teman”. Välj den instans du vill söka under och använd sedan temastrukturen på samma vis som tidigare.

Sökning av specifika domar och beslut

För att hitta specifika domar och beslut i databasen kan du utöver snabbsöksfunktionen använda fyra olika sökvägar i Rättsfallsdelen. Du har möjlighet att söka på publikationsbeteckning, Målnr/Dnr, Beslutsdatum eller organisation.

Låt säga att du söker en publikationsbeteckning från Högsta förvaltningsdomstolen. Databasen listar då beteckningarna i kronologisk ordning. Under Högsta förvaltningsdomstolen hittar du även den tidigare Regeringsrättens RÅ-beteckningar.

Under Målnr/Dnr ser det likadant ut. Domarna ligger i kronologisk ordning under respektive instans. I vissa fall sorteras målnummer efter årtal för att du som användare skall få en snabb överblick. Kammarrätterna är ett exempel där vi ser årtalet först följt av numret istället för tvärtom.

Listorna baseras helt på de domar som finns inlagda i databasen. Det innebär att ifall du inte hittar din dom kan du vara säker på att den inte finns publicerad i databasen. Detta på grund av urvalet som du kan få veta mer om i avsnittet ”Inledning”.

I vissa fall kan det även vara bra att kunna söka på beslutsdatum från en viss instans. Som framgår hittar du även målnummer, diarienummer eller publikationsbeteckning i parantes bakom.

Organisation

Slutligen finns möjligheten att söka specifika domar under organisation. Här listas kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer som har beslut representerade i databasen. Vill du snabbt hitta en organisation kan du göra en valfri markering och därefter använda tangentbordet på din dator för att hoppa i listan. I exemplet markeras Ale kommun och därefter trycks tangenten K ned. Träffarna vi får upp visar både temaområde samt instans. Temaorden är klickbara vilket innebär att du specificera din sökträff baserat på temaord.

Sökning från lagrum

Det finns även en möjlighet att hitta domar och beslut via ett specifikt lagrum. Via denna funktion får du dock inte upp någon författningstext och därför bör funktionen ses som en snabbgenväg där lagrummet är känt i förväg. Du kan hoppas i listan genom att markera valfri lag och därefter navigera med hjälp av ditt tangentbord.

När du sedan markerar ett lagrum får du upp de referat, propositioner, analyser och frågesvar som finns länkat till det lagrummet. Samtliga referat speglar gällande rätt och är i vissa fall kommenterade. Du hittar även författningskommentaren från regering genom att trycka på proposition. Propositionerna kan uppdateras i form av ändringspropositioner. Vissa fall kanske du inte hittar några referat men då finns i regel minst en proposition. Behöver du hjälp med tolkningen av regeringens kommentar är du välkommen att använda vår juridiska rådgivning som ingår för dig som licensierad användare. Skicka ett mail till våra jurister så får du en dagsaktuell lagkommentar.

5. Lagdelen

Det enklaste sättet att öppna en specifik lag eller förordning i databasen är genom att använda snabbsöksfunktionen. När du söker efter exempelvis en lag kan du söka på fullständigt namn, förkortning eller SFS-nummer. Det samma gäller för exempelvis föreskrifter, allmänna råd m.m.

När du öppnar en lag får du upp ett fönster med tre kolumner. Till vänster hittar du en innehållsförteckning som är uppdelad i kapitel eller rubriker. Tryck på mappen så expanderas vyn och visar lagrummen som ligger under. När du trycker på ett lagrum förflyttas du snabbt till rätt stycke i författningstexten som finns i den mellersta kolumnen.

I den högra kolumnen hittar du dina menyer samt de kommenterade referat, analyser, frågor och propositioner som finns länkade till lagrummet.

Samtliga ändringar som gjorts i lagen hittar du ovanför menyn i den högra kolumnen. Ändringarna sorteras i kronologisk ordning i listan till vänster. En grön ikon indikerar ett nytt lagrum. Du hittar en förklaring till ändringen i högerkolumnen.

Ändrade lagrum och paragrafer presenteras med hjälp av överstrykningar. De ser snabbt och enkelt vad som tagits bort och vad som lagts till i den ursprungliga paragrafen. Önskar du jämföra den nya lydelsen med den tidigare bockar du för ”Visa sida vid sida” längst upp i kolumn 2. Här ser du också nya lagrum i kolumnen till höger.

Du hittar även lagrum som har upphört att gälla. Dessa redovisas med hjälp av röd ikon tillsammans med en förklaring i kolumn 3.

Lagdelens mappar

Lagdelen är indelad i fyra olika mappar. Förvalt är alltid ”Lagar och förordningar”. Som framgår av listan sker sorteringen baserad på huvudord.

Det som inte per definition är en lag eller förordning hamnar under någon av övriga tre mappar som är Föreskrifter och råd, EU-bestämmelse samt Förarbeten. Under förarbeten hittar du utöver Regeringens propositioner även Regeringens skrivelser.

Förarbetena består av en lista med propositioner samt förarbeten från Statens offentliga utredningar och Departementsserien. Du hittar dem i kronologisk ordning tillsammans med propositionsnummer och ID nummer från SOU eller DS. Trycker du på propositionsnumret kommer du till Regeringskansliet där du kan läsa en sammanfattning av propositionen samt en nedladdningsbar länk med propositionen i sin helhet i form av en pdf.

I höger kolumn finns en uppdelning mellan det som är propositioner och det som är förarbeten som ännu ej föranlett någon proposition. Genom att tycka på dessa kan du smidigt hoppa i listan.

6. Frågor & Analyser

Under Frågor & Analyser hittar du samtliga analyser och frågor som finns publicerade i databasen. Denna del av databasen bör ses som ett arkiv då materialet är länkat till de olika sökmetoder som finns i databasen. Analyser och frågor dyker därför upp på olika områden i temasökningen eller då du gör en snabbsökning.

De analyser som finns publicerade i Infosoc juridiska rättsdatabaser är ett resultat av den juridiska rådgivning som ingår i tjänsten för dig som licensierad användare. Med andra ord är analyserna ett resultat av vanligt förekommande frågor som inkommit inom ett specifikt område. Syftet med analysen är att ge en bred förståelse inom det specifika området. Ofta inleds analyserna med någon form av rättslig reglering där du hänvisas till lagrum och förarbeten av olika slag. Analysen hänvisar även till praxis inom området och inkluderar ofta en sammanfattande bedömning.

De frågor som finns publicerade i databasen är relevanta frågor som inkommit från våra användare och som tillför databasen någon form av värde inom olika områden.

Observera att syftet med frågorna är verka som stöd. En jurist eller advokat har som uppgift att tolka lagen vilket innebär att det inte alltid rör sig om helt uttömmande svar. Av denna anledning har jurister och advokater en ansvarsfriskrivning

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbreven arkiveras i databasen hela 10 år tillbaka i tiden. Då de innehåller en hel del värdefull information rent historiskt samt aktuella nyheter, bevakning av pågående rättsprocesser, lagändringar, nya författningar etc. finns det ett stort värde med ett omfattande arkiv.

Nyhetsbreven utkommer en gång per vecka men det förekommer undantag vad gäller mindre rättsområden där bevakningsområdet är mer begränsat. Nyhetsbrevet innehåller en rättsfallsbevakning, en lagbevakning samt en medial bevakning. Nyhetsbreven är sammanfattade och komprimerade för att du skall ha tid att läsa dem utan att det påverkar den dagliga planeringen på något vis. Referaten presenteras med hjälp av en ingress vilket oftast är fullt tillräckligt för att ge en bild av referatets innehåll. Under ingressen hittar du en länk till referatet som är integrerad med din licens. Med andra ord behöver du inte ha ditt lösenord tillhands då du alltid kommer direkt in till databasen med ett klick från ditt nyhetsbrev.

Viktiga nya författningar och viktiga ändringar i befintliga paragrafer återfinns under en egen rubrik under rättsfallen. I vissa fall publiceras även aktuella svar på frågor i nyhetsbreven.

Som avslutning hittar du alltid en medial bevakning där du kan läsa nyheter från olika myndigheter, Regering och Riksdag, facktidningar och helt vanliga nyhetssidor. Länken tar dig direkt till nyheten på en extern webbplats.

8. Blanketter

I Infosoc databaser finner du även ett blankettarkiv. Arkivet består av vanligt förekommande blanketter på din myndighet. Det behöver inte röra sig om en blankett som Infosoc utvecklat själv utan även myndighetsblanketter finns inlagda i arkivet.

Gemensamt för blanketterna är att du kan förhandsgranska dem innan du väljer att ladda hem dem som högupplöst pdf eller i word-format. Du kan fylla i blanketten, skriva ut den eller spara den på din egna hårddisk. Om det rör sig om en sekretessbelagd blankett gäller samma sekretessbestämmelser som hos myndigheten. I dessa fall kan du i regel inte spara en ifylld kopia av formuläret utan du måste skriva ut den direkt.

9. Informationsmaterial

Under informationsmaterial hittar du allt från checklistor och mallar till olika cirkulär, vägledningar eller handböcker från olika myndigheter.

10. Favoriter

Favoriter är ett stödverktyg där du kan skapa mappar för att spara ner material från databasen. Det fungerar lika enkelt som utforskaren på din PC vilket innebär att du enkelt skapar och döper en mapp som du sedan tillfälligt eller permanent kan använda för att snabbt få fram material. Du kan även skapa undermappar i olika nivåer för att strukturera upp ditt innehåll. Favoritfunktionen fungerar bra ifall du exempelvis vill säkerhetskopiera material för att läsa vid ett senare tillfälle eller för att spara ner din sökhistorik. Du kan spara en hel del tid genom att spara ner länkar till material som du använder frekvent istället för att söka fram det på nytt varje gång.

Om du vill radera en mapp måste du börja från höger med dina undermappar innan du kan ta bort din huvudmapp. Om mapparna innehåller material i form av exempelvis rättsfall eller lagar måste även dessa raderas innan du tar bort själva mappen. Allt för att du inte skall råka ta bort innehåll som du egentligen vill ha kvar.

Favoritfunktionen förekommer tillsammans med allt material i databasens olika delar för att du enkelt skall kunna spara material vid behov.

11. Utredningar

För att underlätta för dig som användare har Infosoc tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att kopiera valfri text från databasen olika delar och sammanställa i ett och samma dokument. När du gör en textmarkering i databasen kommer det att öppnas en ruta där du har möjlighet att skapa en utredning. Givetvis rör det sig inte om en utredning i den bemärkelse som du i din myndighetsutövning administrerar. Inget som skall diarieföras får sparas i databasen. Utredningsfunktionen fungerar enbart som ett verktyg för att samla text från olika ställen i databasen.

Utredningsfunktionen finns även i olika menyer i databasen. I dessa fall behöver du inte göra någon markering. Du kan exempelvis snabbt spara en ingress i ett referat eller kanske ett helt lagrum. Du kan givetvis välja att göra en markering även i de fall som utredningsfunktionen förekommer i menyn.

Dina utredningar hittar du på startsidan där du kan utföra viss redigering i efterhand. Den text du sparat presenteras i form av stycken som du kan flytta runt ifall du vill ändra deras position i texten. Om texten är hämtad från databasen kan du även direkt från utredning gå till det material där du hämtade texten genom att trycka på ”Källa”. Du kan även redigera texten genom att trycka i textrutan. För att spara ändringen trycker du bara utanför rutan. Om du vill radera hela stycket trycker du på krysset uppe i högerkanten.

Du kan även skriva egen text samt klistra in text från externt material eller externa hemsidor. En stor fördel med utredningsfunktionen jämfört med olika ordbehandlingsprogram är att du inte behöver redigera texten i efterhand. Texten anpassas automatiskt till utredningens utformning.

Utredningen kan du sedan skriva ut alternativt kopiera till annat ordbehandlingsprogram genom att markera texten.

12. Lagbevakning

Lagbevakningsfunktionen gör det möjligt att bevaka samtliga lagar i databasen. Du kan även välja att bevaka specifika lagrum. Du hittar funktionen i menyn till höger om författningstexten. Välj först ifall du vill bevaka det lagrum du står vid eller hela lagen. Därefter fyller du i din e-postadress. Du kan även lägga till flera mottagare.

Det finns även en möjlighet att organisera din bevakning. Du kan ge din lagbevakning en beskrivning, lägga den under en specifik avdelning/enhet eller utforma en rutin. För att göra det enkelt att hitta dina lagbevakningar i arkivet rekommenderar vi att du fyller i ditt namn.

Efter att du gjort din bevakning får du löpande e-postmeddelande från Infosoc gällande ny lydelse, när den träder i kraft samt dess innebörd.

I arkivet kan du söka lagbevakningar baserat på lag, avdelning, ansvarig eller senast ändrad. Ikonen till vänster ändras och blir röd då det skett en ändring i den lag som du valt att bevaka. Länken till höger tar dig till den senaste ändringen.

För att slippa att manuellt skapa en mer omfattande lagbevakning har du möjlighet att importera din lagbevakningslista direkt in till databasen. Om du vill veta mer om hur du importerar lagbevakningslistor är du välkommen att kontakta marknad@infosoc.se.

Du kan även exportera lagbevakningslistor från databasen som då redovisas i Excel. Importen omfattar lag, kapitel, paragraf, rubrik, beskrivning, avdelning, ansvarig, rutin och datum.

Du har även möjlighet att redigera din bevakning i efterhand eller lägga till din e-postadress till befintliga bevakningar. När du trycker på ikonen till vänster om lagen öppnas en ruta med tre flikar där du kan föra in ny data.

Önskar du radera en bevakning trycker du på papperskorgen längst till höger.

13. Mobilversionen

Användning av mobilversionen

Skapa genväg i Android

Skapa genväg i iPhone

14. Frågor och svar

Hur gör jag för att se ändringar i en författning?
När du är inne i en lag eller någon annan författning så kan du klicka på ”Ändringar” längst upp till höger på sidan. Då får du fram en ny sida med tre kolumner. I den vänstra kolumnen listas de olika ändringarna i kronologisk ordning med den senaste ändringen överst. I mittenkolumnen beskrivs exakt hur lydelsen har ändrats i den ändring du markerat i vänsterkolumnen. Ändringarna anges med ny text i grön färg respektive upphävd text i röd färg. I högerkolumnen beskrivs vilka lagrum som berörs av ändringen. När det gäller särskilt viktiga ändringar kan här även anges en sammanfattande beskrivning av vad ändringen innebär i sak.
Hur använder jag lagbevakningsfunktionen?
När du är inne i en lag eller någon annan författning kan du genom att klicka på ”Bevaka” längst ut till höger bredvid författningstexten skapa en lagbevakning. Då har du möjlighet att få information via e-post om när de författningar du har lagt in för bevakning ändras. Du kan även kommentera den egna lagbevakningen och skriva ut din egen lista över bevakade författningar. För att se vilka författningar du har under bevakning klickar du på ”Lagbevakningar” i huvudmenyn till vänster när du är inloggad.
Kan jag få fram alla rättsfall som handlar om ett visst ämne där just vår kommun varit inblandad?
Ja, detta är mycket enkelt. Klicka bara på ”Rättsfall” i huvudmenyn och därefter på ”Organisation”. Träfflistan som kommer fram är sorterad i alfabetisk ordning. Scrolla till namnet på den aktuella kommunen och därefter framgår av undermenyn till höger de olika ämnesområden där kommunen har varit inblandad i ett rättsfall.
Varför hittar jag inte fulltexten till en viss dom?
För de allra flesta rättsfall i rättsdatabasen finns det en ikon som heter ”Fulltext” längst upp till höger som man kan klicka på för att få fram den fullständiga ursprungstexten till rättsfallet. Detta är standard sedan åtskilliga år. För en mindre andel äldre rättsfall är dock fulltext inte tillgänglig.
Hur gör jag för att hitta alla rättsfall som handlar om en specifik paragraf i en lag?
Klicka först på ”Rättsfall” i huvudmenyn och därefter på ”Lagrum” längst till höger i den liggande menyn. Du får då samtliga rättsfall i rättsdatabasen sorterade efter de författningar respektive rättsfall är kopplat till. Scrolla till lagen du eftersöker och klicka därefter på den aktuella paragrafen i undermenyn till höger så får du fram alla rättsfall som handlar om den paragrafen.
Vilken är instansordningen för de allmänna domstolarna?
För närvarande gäller instansordningen
 • Tingsrätt
 • Hovrätt
 • Högsta domstolen
Vilken är instansordningen för förvaltningsdomstolarna?
För närvarande gäller instansordningen
 • Förvaltningsrätt
 • Kammarrätt
 • Högsta förvaltningsdomstolen
Varför får inte alla mål prövningstillstånd i högsta instans?
Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden), varför inte alla mål som överklagats ges prövningstillstånd. I undantagsfall prövas även ärenden där det finns grund för resning efter domvilla, eller om målets utgång i underinstansen berott på grovt förbiseende/misstag. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd om det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande eller i syfte att bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt. Mark- och miljööverdomstolen prövar även mål i syfte att skapa prejudikat eller om det finns andra synnerliga skäl att pröva ett överklagande.
Hur organiserar Infosoc rättsfall i fråga om domar som gått genom flera instanser?
Infosoc organiserar domarna efter högsta instans. Om en dom som redan finns i vår bas överklagas ersätts denna av överinstansen så att ärendekedjan enbart finns på ett ställe. Detta innebär dock inte att underinstansen inte längre finns i basen, denna finns nu i stället att läsa i fulltextfilen hos överinstansen.
Hur kan jag söka rättsfall från en viss instans?
Det finns flera olika sätt du kan göra detta på. Det mest användbara sättet är att söka via kombinationen källa och teman. Du hittar detta genom att välja ”Rättsfall” i menyn till vänster och sedan klicka på ”Källa-teman” högst upp under sökrutan. Välj instansen du söker i listan och gå sedan vidare via teman för att hitta den typen av ärende du är intresserad av.
Du kan även söka via ”Målnr/Dnr” om du vet exakt vilken dom du söker, eller via ”Beslutsdatum” om du känner till när domen avgjordes.
Vad händer med underinstansdomar i basen efter eventuell överprövning?
Överinstansdomen kommer att ersätta domen från underinstans. En underinstansdom kommer således tas bort ur basen om det kommer en överinstansdom efter överprövning.
Hur vet jag om en dom är överklagad?
Du kan skicka ett e-postmeddelande till Infosoc med en förfrågan om detta. Infosoc kan då ge svar på om den är överklagad eller inte. För vissa utvalda instanser inom vissa rättsområden gör Infosoc dock en rullande uppföljning. I dessa fall skriver Infosoc längst ner i kommentarerna, efter domskälen, om domen är överklagad eller inte.
När kontrolleras om domar är överprövade eller ej?
För vissa utvalda instanser inom vissa rättsområden gör Infosoc en rullande uppföljning. Tiden för överklagande är normalt tre veckor. Sedan får man alltid lägga till ett par dagar till för handläggning. Infosoc kontrollerar således om domen blivit överklagad efter ungefär fyra veckor. Om domen är äldre än detta finns informationen vid publicering av domen. Om domen är färskare kompletteras detta efter hand.
Hur vet jag om en dom har fått prövningstillstånd (PT)?
Du kan skicka ett e-postmeddelande till Infosoc med en förfrågan om detta. Infosoc kan då ge svar på frågan. För vissa utvalda instanser inom vissa rättsområden gör Infosoc dock en rullande uppföljning. I dessa fall skriver Infosoc längst ner i kommentarerna om domen har fått PT eller inte. Om det i domen endast står att den är överklagad har beslut om PT ännu inte tagits. Alternativt har inte Infosoc uppdaterat texten ännu. Kontroll om domar har fått PT görs rullande. Det är svårt att på den exakta dagen uppdatera texten då tiden för domstolen att bedöma om en dom skall få PT eller inte varierar kraftigt. Du kan skicka ett e-postmeddelande till Infosoc med en förfrågan för en extra kontroll.
Hur lång tid tar det till ett beslut om prövningstillstånd (PT)?
För Högsta förvaltningsdomstolen varierar tiden till beslut om PT kraftigt. Det kan ta upp till ett halvår plus minus ett flertal månader. Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra PT i merparten av målen inom två månader. Detta följs relativt väl och endast ett fåtal domar tar längre tid.
Gör ni ett urval av domar?
Ja, våra jurister gör ett urval av domar från underinstans. Vad gäller domar från högsta instans, exempelvis AD, MÖD, HFD och HD, sker dock inget urval utan därifrån tar vi med allt som är relevant för respektive bas.
Varför sker ett urval? Varför lägger ni inte in allt?
Ett urval görs i syfte att göra våra baser mer användarvänliga. Det finns ingen anledning att ta med allt från underinstans. Det skulle inte tillföra något att ha hundra domar från underinstans som säger samma sak och det skulle dessutom göra det hela betydligt mer svårsökt för våra kunder. Alla våra domar är dessutom bearbetade, dvs vi lägger inte enbart in domen som PDF utan har bedömt, utifrån våra kunders önskan, att det är betydligt mer värt att få alla de domar som läggs in sammanfattade och kommenterade.
Hur gör ni urval från underinstans?
Varje fall är självklart unikt men har man en eller flera domar som säger en viss sak finns det ingen anledning att lägga in ytterligare en dom från underinstans som säger samma sak och som således bara bekräftar det som redan finns inlagt.
Hur lång tid tar det från det att domen kom tills den finns inlagd i era baser?
Vi får listor från alla domstolar varje vecka på nya avgöranden och beställer då omgående veckans nya domar. Så snart vi fått dessa påbörjas bearbetningen och så snart domen är sammanfattad och kommenterad blir den synlig för kund och kommer följande vecka med i nyhetsbrevet. Någon/några veckor efter avgörandedatum finns den därmed i våra system.
Om jag vill ha en dom från en underinstans och inte hittar den i era baser antar jag att ni inte valt ut den av en eller annan anledning. Kan jag genom er ändå få tillgång till en sådan underinstansdom?
Absolut. Vår service sträcker sig längre än bara det ni ser och har tillgång till i själva basen. Vi har ett arkiv av underinstansdomar hos oss, vilket innebär att om en kund vill ha en underinstansdom mailar vi den till kunden omgående och kan därefter, om kunden önskar, också lägga in den i basen.
Är gamla domar aktuella?
Domar, oavsett hur gamla de är, kan utgöra gällande rätt. Även om det i domen anges lagrum som inte längre motsvaras av nu gällande lagstiftning finns domen kvar i vår bas under förutsättning att då gällande lagrum motsvarar dagens bestämmelser. Detta innebär att den gamla domen är omlänkad till nu gällande lagrum. Argumentationen i domen kan, pga att lagrummet fortfarande har en motsvarighet i gällande rätt, då vara relevant.
Varför finns det en typ av träff som benämns "proposition" när jag söker bland rättsfall?
I träffbilden när man söker rättsfall finns förutom domar i vissa fall även så kallade propositionsutdrag med. Söker du exempelvis rättsfall utifrån en viss paragraf kan du alltså fram även ett utdrag ur propositionen som handlar om just denna paragraf. Ibland saknar ju ett visst tema eller en viss paragraf relevanta rättsfall men möjligheten finns då att detta har behandlats i propositionen och då kan detta utdrag finnas inlagt.
Varför finns det en sökväg som heter lagrum när jag befinner mig under rättsfall?
Denna sökväg är till för att du ska kunna hitta rättsfall genom att ange lag och därefter paragraf i den lag du valt. Du kan alltså få fram rättsfall och propositionsutdrag som handlar om en viss lag och paragraf.
Hur fungerar Favorit-funktionen?
Både rättsfall och lagar kan sparas som favoriter för att lättare och snabbare hitta dem nästa gång. Man skapar favoritkataloger som ett första steg genom att via startsidan välja Favoriter och därefter klicka på plus-tecknet till höger om Kataloger. Den nya katalogen namnges i den ruta som kommer upp. Underkataloger kan också skapas genom att markera den katalog man vill göra en underkatalog till och göra på samma sätt i nästa kolumn. När man skapat sina kataloger på önskat sätt går det bra att spara ner rättsfall och lagar i den katalog som önskas. Välj Spara i favoriter när du befinner dig i exempelvis ett rättsfall och vill lägga in detta under favoriter. Det som har sparats ner på detta sätt återfinns i dina favoritkataloger via basens startsida nästa gång du vill komma åt dem.
Vad är det för material som återfinns under informationsmaterial?
Under "Informationsmaterial" återfinns exempelvis handböcker, vägledningar och checklistor. Det är material av mer vägledande karaktär. Materialet återfinns under ”Informationsmaterial” men är också sökbart via basens fritextsökning.
Hur ofta utkommer era nyhetsbrev?
Samtliga Infosoc nyhetsbrev utkommer varje vecka, undantaget brevet för offentlig förvaltning som utkommer varannan vecka. Två gånger per år skickar vi dessutom ut lagbrev. Dessa utkommer direkt efter varje sommar- respektive juluppehåll och innehåller information om samtliga nya/ändrade författningar som skett i samband med varje halvårsskifte. Viktiga författningar beskrivs mer utförligt. Länkar till samtliga nya/ändrade författningar återges i dessa båda brev.
Hur fungerar utredningsfunktionen?
Funktionen gör det möjligt att kopiera valfri text från databasen olika delar och sammanställa i ett och samma dokument. När du gör en textmarkering i databasen kommer det att öppnas en ruta där du har möjlighet att skapa en utredning. Utredningsfunktionen finns även i olika menyer i databasen. I dessa fall behöver du inte göra någon markering. Du kan exempelvis snabbt spara en sammanfattning i ett rättsfall eller kanske ett helt lagrum. Du kan givetvis välja att göra en markering även i de fall som utredningsfunktionen förekommer i menyn. Dina utredningar hittar du på startsidan där du kan utföra viss redigering i efterhand. Du kan även skriva egen text samt klistra in text från externt material eller externa hemsidor. En stor fördel med utredningsfunktionen jämfört med olika ordbehandlingsprogram är att du inte behöver redigera texten i efterhand. Texten anpassas automatiskt till utredningens utformning. Utredningen kan du sedan skriva ut alternativt kopiera till annat ordbehandlingsprogram genom att markera texten.