Tillbaka
Upphovsrättslagen Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729)

Valt stycke