Tillbaka
Hela domen: Tingsrätt, 2017-B 3409
Skriv ut Beställ original-pdf Ladda ner

Tingsrätt, 2017-B 3409

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr: B 3409-17 Enhet 1 2017-11-15 Växjö PARTER (Antal tilltalade: 9) - Tilltalad [YH, född 1975, adress] Frihetsberövande: Häktad Offentlig försvarare: Advokat [YH:s ombud] - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Fängelse 1 år 2 månader Betalningsskyldighet till staten: [YH] förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott enligt 36 kap. 1 §brottsbalken utge 409 638,03 kr. Förverkande och beslag: 1. I beslag tagen ismaskin, kylutrustning, våg, 12 hinkar, 3 lådor och lastbil förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslag 2017-5000-BG88639 p.1-5 och 2017-5000-BG88655 p.1.) 2. Yrkandet om förverkande av i beslag tagen GPS ogillas. Beslaget hävs (beslag 2017-5000-BG90910 p. 1). 3. I beslag tagen fisk, kräftor, båtar, motorer, batterier, båttillbehör och fiskeutrustning i form av nät, burar och kläder förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (beslag 2017-5000-BG80201 p. 1-2, 2017-5000-BG82348 p. 1-18, 2017-5000-BG82469 p. 1-2, 2017-5000-BG82772 p. 1-2, 2017-5000-BG83830 p. 1-2, 2017-5000-BG88622 p. 1-14, 2017-5000-BG88626 p. 1-2, 4-8 och 10-13, 2017-5000-BG88627 p. 1-5, 2017-5000-BG88647 p. 1-4, 2017-5000-BG88726 p. 1-4, 2017-5000-BG88687 p. 1-6, 2017-5000-BG88725 p. 2-13 och 15-17, 2017-5000-BG88767 p. 1-15 samt 2017-5000-BG88768 p. 1-4). 4. Beslag avseende telefoner, datorer, minneskort, dokument, anteckningsböcker m.m. ska bestå till dess att domen vinner laga kraft (beslag 2017-5000-BG82163 p. 1-2, 2017-5000-BG82164 p. 1, 2017-5000-BG82173 p. 1, 2017-5000-BG88372 p. 1, 2017-5000-BG88383 p. 1, 2017-5000-BG88393 p. 1-2, 2017-5000-BG88655 p. 2-7, 2017-5000-BG88626 p. 9, 2017-5000-BG88628 p. 1 och 3-12, 2017-5000-BG90482 p. 1-15 samt 2017-5000-BG88687 p. 7). Häktning m.m.: [YH] ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: 1. [YH:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 246 053 kr. Av beloppet avser 139 568 kr arbete, 42 312 kr tidsspillan, 14 962 kr utlägg och 49 211 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt: Tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden om 409 638,03 kr ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst en månad efter lagakraftvunnen dom. ___________________________________ - Tilltalad [IG, född 1976, adress] Offentlig försvarare: Advokat [IG:s ombud] Advokatbyrån Korths-Aspegren AB Kungsgatan 13 B 352 31 Växjö - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: Brott mot fiskelagen, grovt brott, 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 2017-07-01 -- 2017-08-31 Åtal som den tilltalade frikänns från: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Villkorlig dom Förverkande och beslag: För beslut angående förverkande och beslag se domslut för [YH]. Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: 1. [IG:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 248 706 kr. Av beloppet avser 148 962 kr arbete, 33 210 kr tidsspillan, 16 793 kr utlägg och 49 741 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. ___________________________________ - Tilltalad [ZA, född 1974, adress] Offentlig försvarare: Advokat [ZA:s ombud] - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: Brott mot fiskelagen, grovt brott, 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 2017-07-01 -- 2017-08-31 Åtal som den tilltalade frikänns från: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Villkorlig dom Förverkande och beslag: För beslut angående förverkande och beslag se domslut för [YH]. Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: 1. [ZA:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 258 416 kr. Av beloppet avser 149 636 kr arbete, 43 810 kr tidsspillan, 13 287 kr utlägg och 51 683 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. ___________________________________ - Tilltalad [GI, född 1977, adress] Offentlig försvarare: Advokat [GI:s ombud] - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: Brott mot fiskelagen, grovt brott, 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 2017-07-17 -- 2017-08-15 Åtal som den tilltalade frikänns från: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Villkorlig dom Förverkande och beslag: För beslut angående förverkande och beslag se domslut för [YH]. Brottsofferfond:: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: 1. [GI:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 242 462 kr. Av beloppet avser 130 845 kr arbete, 45 818 kr tidsspillan, 17 307 kr utlägg och 48 492 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. ___________________________________ - Tilltalad [YY, född 1985, adress] Offentlig försvarare: Advokat [YY:s ombud] Offentlig försvarare genom substitution: Advokat Niclas Larsson Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn AB Frykholmsgatan 8 A 281 31 Hässleholm - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: Brott mot fiskelagen, grovt brott, 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 2017-07-17 -- 2017-08-15 Åtal som den tilltalade frikänns från: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Villkorlig dom Förverkande och beslag: För beslut angående förverkande och beslag se domslut för [YH]. Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: 1. [YY:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 226 314 kr. Av beloppet avser 143 326 kr arbete, 26 474 kr tidsspillan, 11 251 kr utlägg och 45 263 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. ___________________________________ - Tilltalad [YN, född 1970, adress] Offentlig försvarare: Advokat [YN:s ombud] - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: Brott mot fiskelagen, grovt brott, 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 2017-07-17 -- 2017-08-31 Åtal som den tilltalade frikänns från: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Villkorlig dom Förverkande och beslag: För beslut angående förverkande och beslag se domslut för [YH]. Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: [YN:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 258 428 kr. Av beloppet avser 152 990 kr arbete, 35 670 kr tidsspillan, 18 082 kr utlägg och 51 686 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska [YN] till staten återbetala 50 000 kr. ___________________________________ - Tilltalad [SC, född 1971, adress] Offentlig försvarare: Advokat [SC:s ombud] - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: Brott mot fiskelagen, grovt brott, 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 2017-07-17 -- 2017-08-31 Åtal som den tilltalade frikänns från: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Villkorlig dom Förverkande och beslag: För beslut angående förverkande och beslag se domslut för [YH]. Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: 1. [SC:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 245 410 kr. Av beloppet avser 156 009 kr arbete, 30 443 kr tidsspillan, 9 876 kr utlägg och 49 082 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. ___________________________________ - Tilltalad [HH, född 1980, adress] Offentlig försvarare: Advokat [HH:s ombud] Offentlig försvarare genom substitution: Advokat [HH:s ombud 2] Büngers Advokatbyrå AB Box 445 351 06 Växjö - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: 1. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 2017-08-31 2. Brott mot fiskelagen, grovt brott, 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 2017-08-01 -- 2017-08-31 Åtal som den tilltalade frikänns från: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Villkorlig dom Förverkande och beslag: 1. I beslag tagen 2,17 gram cannabis förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (beslag 2017-5000-BG94099.1). 2. För övriga beslut angående förverkande och beslag se domslut för [YH]. Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: 1. [HH:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 233 035 kr. Av beloppet avser 132 858 kr arbete, 41 205 kr tidsspillan, 12 365 kr utlägg och 46 607 kr mervärdesskatt. 2. [HH:s ombud 2] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 11 480 kr. Av beloppet avser 1 342 kr arbete, 6 530 kr tidsspillan, 1 312 kr utlägg och 2 296 kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. ___________________________________ - Tilltalad [GG, född 1958, adress] Offentlig försvarare: Advokat [GG:s ombud] Offentlig försvarare genom substitution: Advokat [GG:s ombud 2] Jönköpings Advokatbyrå HB Östra Storgatan 7 553 21 Jönköping - Åklagare Assistentåklagare [åklagare 1] och kammaråklagare [åklagare 2] Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Box 3283 350 53 Växjö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för: Brott mot fiskelagen, grovt brott, 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 2017-08-01 -- 2017-08-31 Åtal som den tilltalade frikänns från: Grovt häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 2017-07-01 -- 2017-08-31 Påföljd m.m.: Villkorlig dom Förverkande och beslag: För beslut angående förverkande och beslag se domslut för [YH]. Brottsofferfond: Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning: 1. [GG:s ombud] tillerkänns ersättning av allmänna medel med 229 011 kr. Av beloppet avser 123 466 kr arbete, 44 897,50 kr tidsspillan, 14 845,50 kr utlägg och 45 802 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. ___________________________________ YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se domsbilagorna 1-4 och 6. Åklagaren har uppgett att de särskilda yrkandena riktas mot samtliga tilltalade om inget annat anges. Åklagaren har förtydligat att med ordet ”hantera” i stämningsansökan avses att de tilltalade på olika sätt har hanterat fisken från det att den har fiskats till dess att den lämnat fastigheten och transporterats vidare. När det gäller ansvar för häleri har åklagaren förklarat att åtalet endast omfattar hantering av annans fisk, dvs. sådan fisk som de tilltalade inte själva eller tillsammans med annan olovligen har fiskat. Slutligen har åklagaren anfört att åtalet för brott mot fiskelagen endast omfattar den fisk som de tilltalade ensamma eller tillsammans med sin partner har fiskat upp, dvs. [GI] tillsammans med [YY], [IG] tillsammans med [ZA], [GG] tillsammans med [HH] samt [YN] tillsammans med [SC]. Efter justeringar har första stycket i gärningsbeskrivningen följande lydelse. [YH], [IG], [GG], [HH], [YY], [ZA], [SC], [GI] och [YN] har ingått i en organisation (Organisationen) som under tiden den 1 juli 2017 till och med den 31 augusti 2017 i Fridafors och på andra platser i Sverige ensamma och tillsammans med andra i Organisationen bedrivit olovligt fiske genom att utan lov fiska i sjöar där enskild fiskerätt råder, samt tillsammans och i samförstånd hanterat olovligt fångad fisk och kräftor och sålt den olovligt fångade fisken och kräftorna till fiskmarknader i Göteborg och Stockholm vid elva tillfällen under perioden vilket gett försäljningsintäkter på totalt över 400 000 kronor vilket varit ägnat att försvåra ett återställande. Organisationen har genom ovan nämnda vanemässiga hantering och handel med olovligt fångad fisk förvärvat och mottagit fisk som i vart fall skäligen kan antas frånhänd annan genom brott. - De tilltalades inställningar - - [YH] [YH] har förnekat häleri samt att han skulle ha ingått i en organisation eller agerat brottsligt tillsammans och i samförstånd med andra. [YH] har medgett att han medverkat till övrigas bostadsförsörjning, att han har varit kontaktperson och sammanfört fiskare samt att han i viss mån har varit behjälplig med inköp av fiskeutrustning och fiskekort. Vidare har [YH] medgett att han har fraktat fisk och kräftor i sin lastbil till fiskmarknader i Göteborg och Stockholm, men han har inte känt till att det var olovligt fångad fisk och han hade heller inte någon anledning att tro att det. Han hade myndigheternas tillstånd att frakta och försälja fisk. Han har medgett att han har mottagit betalning och lämnat ersättning för fisk, men han har bestritt att han skulle ha känt till att den var olovligt fångad. Vad gäller det särkskilda yrkandet om förverkande av ett värde om 409 638,03 kr, har [YH] bestritt yrkandet. Han har invänt att yrkandet endast ska avse nettobeloppet, vilket han uppskattar till 50 000-100 000 kr. Hans eget arbete är inte inräknat i nettobeloppet. Han har haft kostnader för inköp, förvaring och transport av fisk m.m. Eftersom hans redovisningshandlingar är beslagtagna har han inte kunnat räkna ut det exakta nettobeloppet. [YH] är registrerad som moms- och skattskyldig i Sverige. Vad gäller yrkandet om förverkande av kylutrustning och ismaskin har [YH] ingen erinran eftersom han menar att egendomen tillhör Garmento AB eller Garmento AB:s ägare. Han bestrider dock yrkandena avseende kyllastbil och mobiltelefon m.m. (2017-5000-BG88655 p 1-7, BG88639 p 3 och BG88383 p 1). I övrigt har han ingen erinran mot förverkandeyrkandena. - - [IG] [IG] har förnekat gärningarna samt att han skulle ha ingått i en organisation eller agerat brottsligt tillsammans och i samförstånd med andra. Han har fiskat för nöjes skull och han hade uppfattningen att han hade rätt till det. När det gäller de särskilda yrkandena har [IG] ingen erinran mot dessa förutom vad gäller gummibåt, fiskenät, kläder m.m. (2017-5000-BG88622 p. 1-3 och 5- 14) som han gör anspråk på. Vidare motsätter han sig att beslagen som avser mobiltelefoner m.m. (2017-5000-BG90482 p. 1-9 och 11-15) ska bestå till dess domen vinner laga kraft. - - [ZA] [ZA] har förnekat grovt häleri och brott mot fiskelagen. Han har invänt att han inte haft uppsåt att begå något brott. Han trodde att han fick lov att fiska där han fiskade. Vad gäller gärningen den 9 augusti 2017 och dagarna dessförinnan, har han förnekat han att skulle ha utfört något brottsligt. Det har i vart fall enbart rört sig om ett oaktsamhetsbrott eller ett brott som inte är att betrakta som grovt. De särskilda yrkandena som avser i beslag tagen telefon m.m. (2017-5000-BG88372 p 1 och BG88628 p 9-11) som tillhör [ZA] har bestritts och han har uppgett att egendomen ska återlämnas direkt. I övrigt har [ZA] ingen erinran mot de särskilda yrkandena. - - [GG] [GG] har förnekat häleri och brott mot fiskelagen. Han har inte varit med och planerat något fiske, han har inte fiskat och han har inte lämnat fångst eller på annat sätt hanterat fisk eller skaldjur. Vidare har han inte ingått i någon organisation. Han saknar kännedom om och har ej deltagit i de andras eventuella hantering av fisk. Han har ingen erinran avseende de särskilda yrkandena. - - [HH] [HH] har förnekat häleri och brott mot fiskelagen, grovt brott, dock har han erkänt brott mot fiskelagen genom att ha metat 2-3 braxen i en å i Fridafors. Vad gäller förnekandet har han anfört att han har fiskat i mycket begränsad omfattning och att det inte var olovligt eftersom han hade tillstånd. Vidare var han av uppfattningen att de andra som fiskade hade motsvarande tillstånd. Han har inte deltagit i planering av fiske eller agerat tillsammas och i samförstånd med andra och har inte heller känt till att det har förekommit organiserat fiske. Han har inte förstått att de andras verksamhet var olovlig eller att fanns en organisation. Vad gäller de särskilda yrkandena har [HH] ingen erinran mot dessa förutom beslag 2017-5000-BG88626 där han gör anspråk på samtliga upptagna punkter (p 1-2, 4-8 och 10-13). Vidare har han bestritt att hans anteckningsblock och telefon ska vara kvar i beslag (2017-5000-BG88626 p 9 och BG90482 p 10) till dess domen vinner laga kraft. - - [GI] [GI] har erkänt brott mot fiskelagen i form av oaktsamhetsbrott som inte är att bedöma som grovt. I övrigt har han bestritt ansvar för brott. Han har förnekat att han skulle ha ingått i en organisation och han har varit av uppfattningen att de personer han träffade i sammanhanget inte heller har deltagit i en olaglig organisation. [GI] har utgått ifrån att han hade rätt att fiska med stöd av det fiskekort han erhållit och som han trodde gällde i de sjöar som han fiskade i samt att det var lagligt att leverera fisk till [YH]. Han har inte agerat tillsammans och i samförstånd med någon avseende olovligt fiske. Han har förklarat att han inte kan ta ställning till de mängd- och värdeuppgifter som framgår av gärningsbeskrivningen. Vidare har [GI] medgett att han har införskaffat båt, båtmotor, nät, kräftburar och annan fiskeutrustning för eget bruk. Han har också medgett att han har fiskat vid två olika sjöar, bland annat Norra Bergundasjön, att han har lämnat fångsten till en försäljare i lokalerna i Fridafors och att han fått viss ersättning för den. [GI] har i begränsad utsträckning hjälpt till att hantera andras fisk som han trodde var legalt fångad fisk. Det är korrekt att han följt med [YH] till Göteborg, men han var enbart resesällskap och passagerare och hjälpte inte till med försäljning av fisk. [GI] har medgett att han den 15 augusti 2017 och dagarna dessförinnan fiskade i Norra Bergundasjön och han ifrågasätter inte angivna mängder, men har invänt att det var först efter polisingripandet som han fick klart för sig att fiskekortet inte gällde i den sjön. Han kunde inte namnen på sjöarna och av den anledningen har han medgett oaktsamhetsbrott. Vad gäller de särskilda yrkandena har [GI] bestritt beslag 2017-5000- BG82348 p 6, 9, 11-13 och 15, samt BG88622 p 4. Vidare har han bestritt att hans mobiltelefoner och anteckningsblock ska vara kvar i beslag (2017-5000-BG82163 p 1- 2, BG82173 p 1 och BG88628 p 8) till dess domen vinner laga kraft. - - [YY] [YY] har erkänt brott mot fiskelagen i form av oaktsamhetsbrott som inte är att bedöma som grovt. I övrigt har han bestritt ansvar för brott. [YY] har förklarat att han har väsentligen samma inställning till åtalet som [GI] och har anslutit sig till dennes inställning med den skillnaden att han har förnekat att han skulle ha hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors såvitt avser fisk som är fångad av annan. Hans egen fisk har han lämnat i Fridafors och han har införskaffat fiskeutrustning för eget bruk. [YY] har ingen erinran mot förverkandeyrkandena förutom att yrkandet vad gäller hans mobiltelefoner (BG82164 p 1 och BG82173 p 1) har bestritts. - - [YN] [YN] har förnekat grovt häleri och brott mot fiskelagen. Vidare har han bestritt att han har tillhört eller ingått i Organisationen, att han olovligen fiskat tillsammans och i samförstånd med andra, att han hanterat olovligt fångad fisk och sålt till fiskmarknad i Stockholm, att han har fått ersättning för fisk, att han har införskaffat båt, motorer, nät, kräftburar och annan fiskeutrustning, att han lämnat fångst i Organisationens lokaler i Fridafors samt att han hanterat fångsten. [YN] har förklarat att han kom till Sverige den 17 juli 2017 och att han har fiskat för nöjes skull vid fem eller sex tillfällen samt att han har ordnat fiskekort för aktuellt fiske. Vad gäller de särskilda yrkandena har [YN] ingen erinran mot dessa förutom de beslag som avser egendom som tillhör honom själv. Han har därför bestritt yrkandena beträffande beslag 2017-5000-BG88687 p 1-6, BG88725 p 2-13 och 15-17, BG88767 p 7 avseende tio av kräftburarna, BG88767 p. 9-15 samt BG88768 p 2 och p 4 avseende två av årorna. Vidare har han bestritt att hans mobiltelefon ska vara kvar i beslag (2017-5000-BG88393 p 1) till dess domen vinner laga kraft. - - [SC] [SC] har förnekat gärningarna. Han har inte deltagit i någon organisation och han har endast fiskat för nöjes skull och i väldigt begränsad omfattning, vilket även omfattar kräftorna han fångade den 31 augusti 2017 i Idemåla. Han har inte tagit befattning med någon annans fisk. [SC] har ingen erinran mot de särskilda yrkandena förutom att han har bestritt yrkandena avseende beslag BG88767 p 3-6 och 8 samt BG88768 p 1 och 3 samt p 4 avseende två av årorna. - - Aktbil 198 [HH] har erkänt gärningen. UTREDNING Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av domsbilagorna 1-2. [HH] har åberopat den bevisning som framgår av domsbilaga 5. Den största delen av omständigheterna som anges nedan under åklagarens sakframställan är ostridiga och tjänar som en bakgrund till målet. Under redogörelsen för åklagarens sakframställan sker även en genomgång av den åberopade skriftliga bevisningen. - Sakframställningar inklusive bakgrund - - Åklagaren De tilltalade förekommer i utredningen under följande namn och smeknamn: [YH] = [YH] [IG] = [IG] [ZA] = [ZA] [HH] = [HH] [GG] = [GG] [YN] = [YN] [SC] = [SC] [GI] = [GI] [YY] = [YY] [HH] är son till [GG]. De tilltalade har bott på två platser, [adressen] i Fridafors och i en stuga i Idemåla. Stugan hyrdes av [YH]. På fastigheten på [adressen] i Fridafors bodde [YH], [GI], [YY], [IG], [ZA], [HH] och [GG]. I stugan i Idemåla bodde [SC] och [YN] jämte ytterligare två personer. [YH] kom till Sverige under 2016 och bosatte sig på fastigheten i Fridafors i slutet av januari 2017. Där bodde även tidigare medmisstänkte [PT], som numera är svårt sjuk i cancer, och [KD] som ägde fastigheten. [KD] var ägare till företaget Garmento AB och hon flyttade senare till Helsingborg. [YH] var under 2016 anställd i Garmento AB. Av [YH:s] egna uppgifter och kvitton framgår att bränslet till hans fordon betalades genom ett bankkort utställt till Garmento AB. Tankkvitton från juli och augusti 2017 avseende detta kort med totalbelopp överstigande 15 000 kr fanns vid husrannsakan den 31 augusti i en mapp i [YH:s] kyllastbil. Även bränsle som [YN] köpte betalades med detta kort. Det fanns fotografier på tankkvitton betalade med kortet i [YN:s] mobil. I början av juli 2017 kom [IG] och [ZA] till Sverige. I [IG:s] mobil finns bilder från deras flygresa till Sverige daterade den 1 juli 2017. [GI] och [YY] kom till Sverige runt den 16-17 juli 2017. Den 17 juli 2017 kom [SC] och [YN] hit. [HH] och [GG] kom till Sverige i början av augusti 2017. Det förekommer även ett antal bilar i bevismaterialet. Bilarna ägs och/eller brukas enligt de tilltalades egna uppgifter enligt nedan. WZD 978 grå Peugot [IG] (brukare) THW 092 Röd Citroën [IG] (ägare) XLY 029 vit Mercedes [IG] (brukare) APE 958 vit Renault kyllastbil [YH] (ägare) RJS 290 svart Citroën [HH] (ägare) B9371BK vit Volkswagen, Bulgarienregistrerad [GI] (ägare) TLT 039 blå Peugot [YN] (ägare) Den 4 augusti 2017 gjorde Miljökontoret i Åstorps kommun en inspektion av kyllastbilen. Protokoll från inspektionen tillsammans med beslut om riskklassning och avgift för [YH:s] livsmedelsverksamhet fanns i kyllastbilen vid husrannsakan. [YH] var närvarande vid inspektionen och han angavs vara verksamhetsansvarig. Det antecknades att verksamheten bestod huvudsakligen av inköp av färskfångad fisk från fiskare längs med kusten. Någon avvikelse som behövde åtgärdas fanns inte vid inspektionen. Åklagaren har i samband med sakframställan visat fotografier som uppgivits vara tagna av fisketillsynsmannen Per Aschan vid sjön Salen den 23 juli 2017. På fotografierna syns bilarna med registreringsnummer WZD 978 och B9371BK. - - Fiskauktioner Det har skett försäljning av fisk och kräftor vid fiskauktioner vid elva tillfällen, varav tre i Göteborg och åtta i Stockholm. Försäljningsintäkterna uppgick till totalt 409 638,03 kr. Samtliga intäkter har satts in på [YH:s] konto. Enligt de s.k. landningsrapporter som [YH] fyllt i inför auktionerna och enligt avräkningsnotorna har han levererat fisk till Göteborgs fiskauktion enligt följande: 2017-07-11 80 kg gös och 5 kg gädda 8 691,82 kr 2017-07-12 157 kg gös 17 363,29 kr 2017-07-17 107 kg gös och 4 kg gädda 11 145,92 kr Den 21 juli 2017 lämnade [YH] fisk till Göteborgs fiskauktion, men den såldes inte eftersom fiskauktionen valde att avsluta samarbetet med honom. Enligt de landningsrapporter som [YH] fyllt i inför auktionerna och auktionsprotokollen har han levererat fisk och kräftor till Stockholms fiskauktion enligt följande: 2017-07-25 367 kg gös och 17 kg gädda 50 276 kr 2017-07-30 346 kg gös och 37 kg gädda 48 938 kr 2017-08-06 272 kg gös, 7 kg gädda och 191 kg kräftor 76 185 kr 2017-08-09 7 kg gös och 105 kg kräftor 21 278 kr 2017-08-13 57 kg gös, 11 kg gädda och 320 kg kräftor 70 739 kr 2017-08-17 40 kg gös och 108 kg kräftor 26 166 kr 2017-08-22 166 kg gös, 41 kg gädda och 40 kg kräftor 37 660 kr 2017-08-27 58 kg gös, 11 kg gädda och 181 kg kräftor 41 195 kr - - Kontoanalys m.m. Efter fiskauktionerna inbetalades försäljningsintäkterna på [YH:s] ena bankkonto. Mellan den 20 juli 2017 och den 31 augusti 2017 inflöt på detta sätt 373 583,59 kr. Resterande belopp om drygt 36 000 kr inbetalades först i slutet av oktober 2017. Från det konto där intäkterna från fiskauktionerna sattes in utbetalades samma dag eller någon dag därefter vid flera tillfällen ungefär motsvarande summa till [KD]. Totalt har [YH] under denna period överfört drygt 275 000 kr till henne. - - Polisingripanden - - - Den 1 augusti 2017 [YN] och [SC] samt deras två stugkamrater stoppades av polis nära Värnamo med ca 60 kilo levande kräftor i bilen. De har mottagit strafföreläggande avseende häleriförseelse för innehavet. - - - Den 9 augusti 2017 Vid kl. 02 på natten den 9 augusti 2017 greps [IG] och [ZA] vid Södra Bergundasjön efter en anmälan om misstänkt tjuvfiske. De hade 122 kräftor med sig. Kräftorna räknades av polisen och släpptes tillbaka i sjön. I samband med ingripandet beslagtogs ett fiskenät i båten som de två tilltalade hade använt. Även två stycken vita linor beslagtogs. De låg i personbilen THW 092 som de två tilltalade hade kommit till platsen med. - - - Den 15 augusti 2017 Efter tips om misstänkt tjuvfiske greps [GI] och [YY] av polis ca kl. 04 på morgonen vid Norra Bergundasjön efter att de kommit i land med båt. Polisen beslagtog hos dem fem använda fiskenät med en total längd om ca 380 m och två oanvända nät. Vidare beslagtogs bl.a. en gummibåt, motor, batteri, ankare, två kräftburar med linor och en plastdunk med lina. Det beslagtogs även drygt 60 kg fisk, varav huvudelen var braxen och 1,5 kg var gös. De hade även med sig säckar med levande kräftor om totalt 66 kg. Efter vägning släpptes kräftorna tillbaka i sjön. I samband med avvisitering på arresten beslagtogs även ett anteckningsblock hos [GI]. Två bilar fanns på plats, [GI:s] B9371BK och [HH:s] RJS 290. Enligt GPS:s uppgifter i [HH:s] mobil befann telefonen sig i närheten av sjön den 15 augusti kl. 05.24. Mellan den 15 och 18 augusti 2017 draggade fisketillsynsmännen sjön och lämnade in ett antal säckar med över 750 kräftburar med tillhörande linor. Drygt 160 kg kräftor som fanns i burarna släpptes tillbaka i sjön. Även flera hundra meter fiskenät med mycket fisk i fördelat på tre nät drogs upp ur sjön. [Fisketillsynsman 2] har på en karta över Norra Bergundasjön ritat in var kräftburarna och näten fanns. Av den framgår att det låg kräftburar sammanbundna vid tio linor runt sjön och att dessa linor låg längs med större delen av sjöns utkanter. De tre näten fanns i mitten av sjön. - - - Den 31 augusti 2017 Denna dag genomförde polisen husrannsakningar och gripanden på [adressen] i Fridafors och i stugan i Idemåla. [YH], [HH], [GG], [IG] och [ZA] greps på fastigheten i Fridafors. I Idemåla greps [YN] och [SC]. - - - - Fridafors Polis kom till platsen vid 6-tiden på morgonen. Efter en stunds spanande kom [IG:s] bil XLY 029 till platsen och polisingripandet skedde. I bilen fanns gös och fiskeutrustning. I ett kylrum på fastigheten i Fridafors fanns 73,4 kg kräftor och 7 kg gädda. Kräftorna var vid liv och förvarades i plastbackar. Det fanns även totalt 98,9 kg gös på fastigheten, varav en del i bilen och en del i kylrummet. Fisken i kylrummet låg förpackad i is i olika plastbehållare. I en frys i en av förrådsbyggnaderna fanns 66,8 kg vitfisk/betesfisk. I bostadsbyggnadens källare fanns en uppbyggd laddstation för bilbatterier och en stor mängd oanvänt förpackningsmaterial bestående av vita kartonger för förvaring av fisk. I garaget var ett kylrum uppbyggt. Utanför kylrummet i garaget fanns bl.a. en ismaskin, frysboxar och fiskeredskap. I en förrådsbyggnad fanns två gummibåtar med tillhörande åror och tre båtmotorer. I kylbyggnaden beslagtogs fyra fiskenät. En vattenledning hade dragits från Mörrumsån till fastigheten. På tomten fanns flera bilar. I XLY 029:s lastutrymme fanns bl.a. gummibåt, åror, elmotor, två bilbatterier, vadarstövlar och fiskenät. I RJS 290 fanns bl.a. gummibåt, åror, el-motor, bilbatteri, vadarstövlar, anteckningsblock och en stor rulle med vitt snöre. I kyllastbilen APE 958 beslagtogs en dokumentportfölj som låg i förarhytten. När [IG] greps bar han en väska. I den fanns bl.a. ett fiskekort och fiskeregler för Ivösjön och ett block med anteckningar. - - - - Idemåla [YN:s] bil TLT 039 stod parkerad på framsidan. I bilen fanns bl.a. en anteckningsbok, ett fiskespö, vadarstövlar och två pumpar. Inne i huset fanns väskor och påsar som hade packats med fiskeutrustning, t.ex. en ryggsäck med sänken och linor samt en resväska med gummistövlar och regnkläder. Bakom stugan fanns bl.a. en plastback med 6,7 kg kräftor, två båtmotorer, ankare, 20 kräftburar och fyra fiskenät. I trädgården framför stugan fanns två gummibåtar med fyra åror. I ett mobilfodral på köksbordet fanns ett kvitto på inköp av diesel för ca 2 350 kr. Kvittot var daterat den 27 augusti 2017 och hade betalats med det betalkort tillhörigt Garmento AB som [YH] använde. På kvittot var handskrivet bl.a. KAMATA (dvs. [SC:s] smeknamn) - - Fiskekort Av [YH:s] kontoutdrag framgår att han under augusti 2017 köpte åtta fiskekort á 300 kr, varav ett den 5 augusti, fem den 7 augusti och två den 17 augusti. Det finns bilder på fiskekort för [IG], [HH], [GG], [SC] och [YN]. Samtliga tilltalade, utom [YH], har uppgett att de hade likadana fiskekort, vilket åklagaren inte har ifrågasatt. Fiskekorten gällde för Ivösjön och Levrasjön under tiden den 1 januari 2017 till den 31 mars 2018. På fiskekorten är angivet: B medlemskap för allmänheten. [HH], [SC] och [IG] hade även under 2016 fiskekort för Ivösjön och Levrasjön. - - Fiskeregler och sjöar m.m. Av riktlinjerna för kräftfiske i Södra Bergundasjön år 2017 framgår att kräftfiske var tillåtet under två fredagar i augusti, den 11 augusti kl. 17.00-24.00 och den 25 augusti kl. 17.00-24.00. Det fanns vid varje tillfälle ungefär femton kräftlotter om 100 m, varvid en lott gav rätt att använda högst tio kräftmjärdar. Det var även förskrivet att man fick fånga max 100 kräftor. Priset var 1 250 kr/lott. Växjösjöarnas fiskevårdsområde omfattar Norra och Södra Bergundasjön och huvuddelen av fiskerätten ägs av Växjö kommun. Det är inte möjligt att köpa fiskekort till sjöarna. Av fiskereglerna för Ivösjön (vilka har åberopats av [HH]) framgår att medlemskort ger rätt till fiske med bl.a. nät, ryssja och långrev. Varje medlem får använda högst 100 m nät. I moment 6 föreskrivs att signalkräftor får fiskas från kl. 17.00 andra onsdagen i augusti (den 9 augusti 2017) till och med den 15 september samt att varje medlem får använda tio burar eller mjärdar. [YH] har bekräftat att det är han som har fyllt i landningsrapporterna inför fiskauktionerna. I dessa har angetts bl.a. vilket fiskevatten fisken kommer ifrån och vilka redskap som använts. Av landningsrapporterna framgår att han vid auktionerna angett följande fiskevatten: 2017-07-17 Vänern och Mälaren 2017-08-13 Drängabråten, Allgunnen och Flåren 2017-08-17 Drängabråten, Ivösjön och Flåren 2017-08-22 Drängabråten, Allgunnen och Flåren 2017-08-27 Drängabråten, Allgunnen och Flåren - - Telefonanalyser m.m. I [YH:s] mobil fanns fotografier från fiskauktioner. Bilderna utvisar bl.a. den fisk och de kräftor han själv levererade till auktionerna och landningsrapporter. Fisken på bilderna ser professionellt paketerad ut och är sorterad efter vikt i lådor med is. I mobilen fanns även fotografi av [HH:s] och [GG:s] id-kort samt på en person som de tilltalade har uppgett heter Toshko. Det fanns också ett fotografi på [YH], [HH], [GG] och [IG] runt ett matbord i trädgården i Fridafors. Det är datumstämplat den 17 augusti 2017. En GPS har tagits i beslag från [YN]. I den finns adresser till bl.a. [adressen] Fridafors, Tingsryd, [adress 2] Ängelholm, Älghult och Köpenhamn. Platsinformation har hämtats från [HH:s], [ZA:s] och [YY:s] mobiler. Det har särskilt påpekats i utredningen att uppgifterna om tid och plats inte alltid är tillförlitliga. I [HH:s] mobil finns några platsangivelser i Bulgarien vid tidpunkter då mobilen och [HH] ostridigt befann sig i Sverige. Enligt informationen i [HH:s] mobil befann han sig vid Norra Bergundasjön den 15 augusti kl. 05.24 och vid Växjösjön den 28 augusti vid 18-tiden. Polisen har även tagit fram basstationsuppkopplingar beträffande [GG:s], [HH:s], [IG:s], [SC:s], [YN:s] och [YH:s] mobiler. Vad gäller [GG] finns flera uppkopplingar sena kvällar och nätter i närheten av Idemåla och [adressen] i Fridafors. [HH:s] mobil har också ett antal uppkopplingar sena kväller och nätter bl.a. i närheten av sjöarna Rottnen och Tiken. [YN:s] mobil har en del uppkopplingar under kvällar och nätter, varav vissa i Fridafors. Det framgår av [IG:s], [HH:s] och [YN:s] mobiler att de hade kontakt med ett telefonnummer registrerat på Garmento AB och som i mobilerna fanns under kontaktnamnet ”[V]”. [V] skickade bl.a. meddelanden till [HH] och [YN] med adress [adress 2] i Ängelholm (där [YH] är folkbokförd). [YN:s] mobil innehöll bl.a. bilder på sex tankkvitton som betalats med Garmento AB:s ovannämnda betalkort och på ett annat betalkort för Garmento AB från Swedbank. I [ZA:s] mobil fanns en ca 60 sekunder lång film som visar fiskhantering på fastigheten i Fridafors. Filmen har spelats upp under huvudförhandlingen. Den hade skickats från [IG] till [ZA]. [GI:s] mobil innehöll tre fotografier från den 25 juli 2017. Bilderna var på honom med en skottkärra fylld med gös och ett fiskenät i ena handen samt på skottkärran med fisk. De var tagna i en av förrådsbyggnaderna i Fridafors. I [IG:s] mobil fanns bl.a. följande bilder tagna med mobilens kamera: - Den 11 juli 2017 på [ZA] som håller i två större fiskar. Bakom honom syns ett antal fiskar ligga utomhus på ett betonggolv i källartrappan i Fridafors. - Den 11 juli 2017 på [IG] som håller i två större fiskar i Fridafors. Bredvid honom står en stapel med plastlådor av den typ som [YH] använde vid fiskauktionerna. Det syns ett antal fiskar i den översta lådan. - Den 18 juli 2017 på [ZA] som sitter i en båt vid en sjö och håller i en stor fisk. - Den 21 juli 2017 på [IG] som håller i en stor fisk i närheten av laddstationen i huset i Fridafors. Bredvid honom står ett par plastlådor av den typ som [YH] använde vid fiskauktionerna. Det syns två fiskar i den översta lådan. - Den 25 juli 2017 på [ZA], [GI] och [YY] vid en sjö. - Den 25 juli 2017 på [ZA] sittandes i en båt på en sjö. Han är iklädd vadarbyxor och regnjacka. - Den 26 juli 2017 finns flera bilder på en stor mängd fisk som ligger i källartrappan vid huset i Fridafors. På en av bilderna sitter [ZA] längst ner i trappan och fyller vatten i en spann. På två av bilderna står [IG] på samma ställe och håller i en fisk med [ZA] bredvid sig. - Den 30 juli 2017 på flera fiskar som ligger sorterade i en plastlåda från fiskauktionerna. Bilden är tagen i ett av husen i Fridafors. - Den 2 augusti 2017 på [IG], [ZA], [GI] och [YY] vid en sjö. - Den 3 augusti 2017 på [ZA] som håller i en stor fisk i källaren i Fridafors. - Den 4 augusti 2017 finns två bilder från trädgården i Fridafors på en skottkärra full med stora fiskar. [GG] håller upp en fisk på en av bilderna. På den andra håller [IG] och [ZA] upp varsin fisk. - Den 7 augusti 2017 finns två bilder på [GG] som håller i två stora fiskar i Fridafors dels i trädgården, dels i uthuset med kylrummet. - Den 8 augusti 2017 på bilen THW 092 i vilken fiskeutrustning är packad. - Den 19 augusti 2017 på [IG] som håller i en stor fisk i trädgården i Fridafors. - Den 20 augusti 2017 finns bilder på [ZA] och [GG] som håller i en stor fisk i trädgården i Fridafors. Dessutom fanns i [IG:s] mobil annan information, t.ex. en bild på kilopriset för signalkräftor, pris på kräftburar, kartbilder och sökningar på flera sjöar bl.a. Norra och Södra Bergundasjön, sökning på Stockholms fiskauktion, sökningar på fiskar och fiskeregler, artiklar om tjuvfiske samt en konversation mellan honom och [YH]. Det fanns även sökningar på Göteborgs fiskauktion i juni 2017 när [IG] fortfarande var i Bulgarien. [YH] och [IG] har vidgått att det är de som skrivit meddelandena i konversationen till varandra. I ett meddelande den 16 juli kl. 05.38 skrev [YH] ”lägg i is och ställ in temperatur” vilket besvarades med att han först skulle ta en snaps och att han inte hade någon diesel kvar. I ett meddelande den 22 juli kl. 10.14 frågade [YH] hur mycket det fanns från den andra. [IG] svarade två fiskar. [YH] skrev då ”lägg dem tillsammans med dina och ta ut dem”. - - [GI] Han kom till Sverige tillsammans med [YY] och en person som kallades [G]. Han är fiskeintresserad och upplägget var att de tre skulle fiska tillsammans och att [G] skulle betala dem och sälja fisken vidare. De mötte [YH] i Fridafors. Det bestämdes att [YH] kunde köpa deras fisk. [GI] utgick från att [YH] hade en laglig affärsverksamhet med att köpa in och vidaresälja fisk. Det fanns andra bulgarer på fastigheten och han trodde att de också var intresserade av fiska och sälja vidare legalt till [YH] . Han följde med [YH] som resesällskap vid en resa till Göteborg. Den 27 juli köpte han en båt för kunna fiska effektivare. Eftersom han inte kunde svenska och engelska hjälpte [YH] honom med det. Han har fiskat i Norra Bergundasjön, vilket inte täcktes av hans fiskekort, men han trodde det gjorde det när han fiskade. [GI] kunde inte geografin med orter och sjönamn. - - [YY] Han kom till Sverige tillsammans med [GI] för att fiska. Han hade fått uppfattningen att alla tillstånd som behövdes fanns och att erforderlig utrustning skulle finnas på plats i Sverige. [GI] hade uppgett att de skulle bo bra och kunna hålla kontakt med sina familjer, men det stämde inte. De träffade [YH] och fick veta att denne var intresserad av att köpa fisk. Han försåg dem med båt och fiskeutrustning, bl.a. kräftburar köpta via internet. Han har fiskat vid två sjöar varav den ena var Norra Bergundajön. Han uppfattade det dock som att fiskekortet omfattade de sjöarna. Han hade 3 000-4 000 kr med sig från Bulgarien och några egna nät. [GI] hade hand om ekonomin men deras inköp var gemensamma. De fick betalt av [YH] vid ett tillfälle med totalt 8 000 kr efter hyran dragits av. [YY] har fiskat ca sju gånger, varav kräftor vid tre tillfällen. Han har fiskat max 100 kg gös och något mindre än 100 kg kräftor. - - [YH] [YH] är utbildad i montage av elmotorer och bränslemotorer samt har arbetat bl.a. på oljeraffinaderi i Spanien. Han började arbeta i Norge 2012 och besökte Sverige under sin semester. År 2016 kom han till Sverige för att söka arbete och bosätta sig. I september eller oktober 2016 fick han arbete hos Garmento AB som chaufför, men blev uppsagd pga. övertalighet. Våren 2017 startade han en bilverkstad i Ängelholm, men verksamheten gav inte tillräckligt med inkomster. Han bodde i [KD:s] hus tillsammans med [PT]. [YH] hade hört att [KD] hade sålt fisk på Göteborgs fiskauktion och att det fanns kylutrusning på fastigheten i Fridafors som Garmento AB inte använde längre. Han satte kylutrustningen på plats och tänkte ha en fiskeriverksamhet. Han hade fiskeintresserade vänner och bekanta som ville komma till Sverige på äventyr. Han skaffade tillstånd att idka handel med livsmedel inom EU. Tillståndet ska finnas i de beslagtagna handlingarna. Vidare skaffade han en godkänd kyltransportbil. Det spred sig ett rykte i Bulgarien om att man kunde komma till Sverige och fiska och få hjälp av [YH] med att ordna boende och fiskekort. Han har hjälpt till med bostad och papper åt bulgarer som kommit hit. Verksamheten påbörjades under sommaren 2017. Göteborgs fiskauktion ifrågasatte vissa saker och han var inte riktigt välkommen dit, men han förstod inte varför. Då vände han sig i stället till Stockholms fiskauktion. [YH] inte fiskat utan bara tagit emot och betalat för den fisk som kom till honom. Han frågade var fisken kom ifrån och angav det på landningsrapporterna. Han hade varken anledning eller kunskap att kontrollera var fisken kom ifrån. Han förde över pengar till [KD] eftersom han hade lånat pengar av henne för att betala av sin lägenhet i Spanien. Han fick lov att använda Garmento AB:s betalkort i sin verksamhet. Det gav honom mycket bra rabatt på bränslet eftersom Garmento AB var ett transportföretag. Efter tankningarna fick han betala tillbaka till [KD]. - - [IG] [IG] kom till Sverige i början av juli 2017 för att plocka bär, vilket han har brukat göra sedan 2006. Bärsäsongen hade inte kommit igång och eftersom han är fiskeintresserad hamnade han på [adressen] i Fridafors. Han fiskade bara för nöjes skull och inte för att tjäna pengar. - - [ZA] [ZA] kan inte läsa eller skriva. Han arbetar som skogshuggare i Bulgarien där han har fru och barn. Han fick ett erbjudande om att åka på semester till i Sverige för att bl.a. fiska. Han har fiskat vid två tillfällen. Vid ett tillfälle hittade de av en slump två mjärdar med kräftor som de plockade upp. [ZA] trodde att han hade tillstånd att fiska. Han har inte fått någon ersättning. - - [GG] Han kom till Sverige i början av augusti med flyg och syftet med resan var att köpa en begagnad minibuss till hans jordbruksverksamhet i Bulgarien. Prisbilden är mer gynnsam i Sverige än Bulgarien. Han känner endast [YH] och [PT]. Han vistades på fastigheten i princip hela tiden sedan han kom till Sverige. [YH] hjälpte honom kontakta säljare eftersom han talade engelska. Han har inte fiskat och har inte tidigare varit i Sverige. Han hade med sig 3 600 euro för köpa ett fordon. - - [HH] [HH] kom till Sverige med sin far i början av augusti. Avsikten var att köpa en bil. [HH] ägnade övervägande del av sin tid i Sverige åt att leta bilar, främst via internet. Han är intresserad av fiske och har varit i Sverige och fiskat tidigare år. Han skaffade viss utrustning och fiskekort för att fiska för nöjes skull. Han fiskade vid ett fåtal tillfällen. De fisk han fångade åt de upp i Fridafors. Han har inte levererat fisk eller kräftor för försäljning eller tagit emot ersättning för det. Han har inte alls fiskat kräftor. Mobilens geografiska positioner är inte alltid tillförlitliga och han var inte i närheten av Norra Bergundasjön den 15 augusti 2017. - - [YN] [YN] driver en transportverksamhet i Bulgarien och klarar sig bra på det. Han har tidigare exporterat eller importerat bilar från Sverige till Bulgarien. Syftet med resan var bl.a. att fiska. Hans minibuss gick sönder och det blev många verkstadsbesök. Han köpte den 21 augusti en bil i Eskilstunatrakten. Han fick hjälp med att hyra stugan i Idemåla och med att köpa fiskekort. Han fiskade bara för eget bruk och inte med nät. Det var enbart vid några tillfällen och i tillåtna sjöar. Fiskeutrustning hade han med sig från Bulgarien. I Sverige har han köpt tio kräftburar och har fiskat kräftor för egen konsumtion. Den enda av de tilltalade som han känner är [SC]. Han har inte hanterat fisk eller lämnat fångst i Fridafors. - - [SC] [SC] arbetar som chaufför i Bulgarien och kom till Sverige på semester. [YN] ordnade boendet och fiskekortet. Han har bara fiskat där han hade tillstånd. Totalt har han fångat 5-6 kilo fisk för egen konsumtion. De 6,7 kg kräftorna som fanns i Idemåla hade han fiskat med egna burar för eget bruk. Han känner endast [YN] samt har varken hanterat, fått ersättning för eller sålt fisk eller kräftor. - Förhör med tilltalade - - [GI] - - - Bakgrund Han sysslar med fiske och byggarbete i Bulgarien och har aldrig tidigare varit i Sverige. Han talar varken svenska eller engelska och kan enbart kyrilliska alfabetet. Han lärde känna en person i Bulgarien som hette [G]. När [G] förstod att han höll på med fiske erbjöd han honom att komma till Sverige och fiska här. [G] sa att man kunde tjäna pengar i Sverige, att det var lagligt och att [G] skulle ordna i princip allt om han ville följa med. Han föreslog för en vän, [YY], att han kunde följa med. Huvudanledningen till att han åkte till Sverige var för att fiska och syftet var att tjäna pengar på fisket. [G] lovade honom att de skulle vara tillsammans alla tre i Sverige och att han skulle ordna bostad och fiskekort och allt som krävdes åt dem. De åkte till Sverige i hans bil, B9371BK, men [G] körde och visade vägen. De kom till en stad i Sverige och övernattade där. Han lärde känna en person som hette Valentin där. Dagen efter fick de adressen till Fridafors och åkte dit och mötte [YH] för första gången. [G] hjälpte honom och [YY] att ordna fiskekort och efter några dagar sa [G] att han skulle åka tillbaka till Bulgarien. Efter det träffade de inte [G] igen. I Fridafors fanns även [IG] och [ZA]. Senare kom [HH] dit tillsammans med sin far. Han kände inte någon av de andra sedan tidigare. - - - Fisket Han och [YY] hade med sig fiskeutrustning, t.ex. fiskenät, från Bulgarien. Efter ungefär en vecka i Fridafors köpte de en gummibåt med hjälp av [YH]. Han bad [YH] om hjälp eftersom han inte visste hur han skulle gå till väga för att skaffa båten och han behövde båten för att kunna fiska. Han och [YY] köpte även 200 kräftburar via internet. Det var någon annan som beställde burarna men det var han och [YY] som betalade för dem. Efter det började de fiska i sjöarna där deras fiskekort gällde. Han är inte säker på hur många gånger de fiskade men han tror att de kanske var sex eller sju gånger innan de blev gripna. Han minns att han var med [YH] när han skaffade fiskekortet och han trodde att han hade tillstånd att fiska. Han vet inte vad sjöarna som han fiskade i hette. Han fiskade ingenting innan han skaffade fiskekort och båt. Han visste inte vart han skulle gå för att fiska, men i Fridafors fanns en man som hette Toshko som tillsammans med [IG] ledde honom och [YY] till en sjö. De sa att fiskekortet gällde den sjön. Han vet inte var sjön fanns eller vad den hette. Han fiskade i två sjöar tillsammans med [YY], [IG] och [ZA]. Han körde efter dem i sin bil eftersom han inte visste vart de skulle. Det stämmer att han fiskade kräftor i Norra Bergundasjön, men han vet inte vad den andra sjön hette. Han trodde att han hade rätt att fiska i de sjöarna med stöd av sitt fiskekort. Han hade ett tilläggskort för att fiska kräftor. Han såg inte om de andra fiskade när han fiskade eftersom de var åtskilda. Det fanns andra båtar på sjön när han fiskade men han vet inte vems de var. I början ringde han till de andra för att hitta tillbaka hem efter att han hade fiskat klart. Han kunde ringa till [IG], [HH] eller eventuellt [YH] för att de skulle säga vart han skulle åka. De åkte runt kl. 18.00–19.00 och fiskade och åkte tillbaka hem på morgonen eftersom fisket var bättre på natten. De fiskade med fem eller sex nät och de lät näten ligga i vattnet några timmar. Fisken de fångade var gös, braxen och gädda. De brukade få mellan 40 och 60 kg fisk, men vägde den inte. Han var antagligen vid sjön Salen den 23 juli 2017, men vet inte om han fiskade i den sjön. Under förhöret hörs [GI] mot uppgifter han lämnat i polisförhör den 13 september 2017, aktbilaga 195 s. 150. ”Vi brukade åka och fiska i samma sjöar, men de var så stora att vi delade upp oss allihopa. Sedan var det olika sjöar olika dagar.” De fiskade i en sjö och inte i flera sjöar. Han var i princip medveten om att de andra fiskade. Han valde en sida av sjön och gick dit och han var inte tillsammans med de andra. Tolken kan ha översatt fel. - - - Hantering av fisk i Fridafors Under tiden han bodde på fastigheten i Fridafors träffade han på flera landsmän. Vissa passerade bara, andra stannade en längre tid. Han vet inte om de andra hanterade fisk på något sätt. Han vägde och lämnade sin fångst i kylrummet i Fridafors med en lapp med information om hur mycket fisk det var. Lappen och fångsten var till [YH] som sedan tog hand om fisken. Han gjorde allt tillsammans med [YY]. Han antecknade hur många kilo fisk de fångade i ett anteckningsblock (s. 48-50 i aktbilaga 192) som han förvarade i sin väska. På s. 50 har han antecknat att han hade fångat 90 kg kräftor och att han hade fått betalt av [YH]. Hans överenskommelse med [YH] var att denne skulle ta hand om fisken mot någon slags ersättning. De hade kommit överens om att [YH] skulle betala fyra euro per kilo fisk. Han fick 5 000 kr av [YH] vid ett tillfälle. Av de pengarna betalade han 1 000 kr i ersättning för boendet. Han såg att [YH] tog hand om fisken som han lämnade och sedan körde den någonstans. Han såg inte att det kom dit mer fisk än vad han själv hade. Han diskuterade inte fiskeplatser eller fångster med de andra som var boende på fastigheten i Fridafors. Han sa heller aldrig till någon hur mycket han hade fångat eller hur många kilo fisk han hade lämnat. Han tror att han lämnade ungefär 100 kg fisk till [YH] men han har svårt att minnas eftersom det var länge sedan. Han fiskade och lämnade fisken alltid tillsammans med [YY]. Han känner att han blev hitlurad. Om någon bad om hjälp med sin fisk så hjälpte han denne. Han hjälpte till genom att exempelvis bära en säck, hänga upp kläder och liknade. Det var ingen som sa till honom att lämna fisk i kylrummet utan det var bara logiskt att göra så. Han använde frysen men inte ismaskinen. Han såg att det fanns annan fisk där men eftersom det inte var hans brydde han sig inte om det. [YH:s] verksamhet verkade inte olaglig. En gång följde han med [YH] på en resa till Göteborg. Eftersom han inte hade något annat att göra följde han som sällskap. De åkte på kvällen och var framme i Göteborg på morgonen. Han hjälpte [YH] att lasta några lådor innan de skulle åka iväg och såg att det fanns fisk förpackad i lådor i lastbilen, men han hjälpte inte [YH] att lasta av när de kommit fram. - - - Den 15 augusti 2017 Han var tillsammans med [YY], [SC], [HH] och [GG]. Han frågade de andra vart de skulle åka. De skulle fiska vid en specifik sjö och då ville han också fiska där. Det var [HH] som tog dem till sjön eftersom han själv inte visste var man kunde fånga kräftor. De stannade bilarna vid sjön och pumpade upp båtarna och lade i sina nät samt kontrollerade några ställen med kräftburar och rullade in näten. Efteråt kom det fram några människor som sedan visade sig vara poliser. Den fångsten han hade med sig var från hans burar och han hade plockat upp alla sina nät från sjön. Vid den sjön hade han fiskat max tre gånger och tömt kräftburar max tre gånger. De andra hade också gett sig ut på sjön. Hans 200 kräftburar låg kvar i sjön, men han vet inte hur många burar de andra lade i sjön. De diskuterade inte platser för kräftburarna. Under förhöret hörs [GI] mot uppgifter han lämnat i polisförhör den 13 september 2017, aktbilaga 195 s. 150. ”Det var där som vi var och fiskade. Sedan hade de andra lagt ut på andra ställen i sjön. Det var den viken som vi blev tilldelade.” Han hade ingen chef som talade om för honom var han skulle fiska. Han tyckte om viken och bestämde sig själv för att gå dit. Han visste att de andra fiskade, men såg dem inte. Under förhöret hörs [GI] mot uppgifter han lämnat i polisförhör den 13 september 2017, aktbilaga 195 s. 147-148. ”Egentligen var det såhär, vi visste inte att det var brottsligt jag och [YY]. Men vi började förstå att det var något som var konstigt. Och vi hade pratat om att kanske åka hem, men instället så blev vi gripna.” Han kände aldrig att något var konstigt, men hade för avsikt att åka hem två eller tre dagar efter den 15 augusti. En anledning till att han ville åka hem var att bilen hade gått sönder. - - [YY] - - - Bakgrund Detta är första gången som han är utanför Bulgarien och han talar bara bulgariska och turkiska. [GI] berättade att han hade en bekant som kände någon som hade talat om fiske i Sverige. Några dagar senare åkte de och träffade personen som hette [G] och kallades [G]. De pratade om Sverige. [GI] berättade att de skulle åka med en Jeep till Sverige för att fiska. Allt skulle vara legalt och [GI] skulle vara med dem hela tiden. [GI] sa att det fanns en stor båt där, att det fanns sovplatser, att de skulle få varsin laptop och att de skulle få hålla kontakt med sina familjer. Han uppfattade det som att de skulle vara på ett fartyg och fiska ute till havs. [GI] sa att det fanns jobb i Sverige och att han skulle tjäna bättre än vad han gjorde i Bulgarien där han tjänade 10-15 leva per dag.. De åkte till Sverige för att tjäna pengar. [GI] körde dem till Sverige. När de kom till Sverige övernattade de på ett ställe. Dagen efter gav [GI] dem adressen till Fridafors och de åkte då till [YH]. [GI] följde inte med dem. Han hade inte träffat [YH] tidigare. Han var inte med när hans fiskekort köptes, men det fanns i huset och efter ett tag kom ett fiskekort till. Han tror att de flesta i huset betalade 250 euro för sina fiskekort och att alla hade samma fiskekort. Han hade med sig tre nät från Bulgarien. Efter ungefär tio dagar köpte de en båt. [YH] hjälpte dem att köpa och hämta båten. [YH] förklarade för dem att man inte skulle fiska på privata områden. - - - Fisket Efter att de köpt båten började de åka och fiska. De hade ingen båtmotor och han kunde inte ro. Han minns inte när de skaffade båtmotor men han tror att de köpte den i en affär i Växjö. Han köpte ingen annan fiskeutrustning och han införskaffade inte några kräftburar. Han tror att det fanns ungefär 200 kräftburar i huset. Han var med och lade i burarna i sjön tillsammans med [GI]. En gång bad de [IG] att köra dem till sjön där de hade fiskekort. [IG] körde dem dit och åkte sedan hem. De bad honom om hjälp eftersom han hade GPS i sin telefon. Han visste inte om de kom till rätt sjö eftersom han inte kunde geografin. De åkte till den sjön sex eller sju gånger, eller kanske fler. De fiskade alltid i samma sjö, men de fiskade inte varje gång de åkte till sjön. När det började blåsa fick de åka hem. Han hade fiskekort som gällde i båda sjöarna som han fiskade i. De brukade lägga i två till fyra nät i sjön. För de mesta fångade de braxen som de kastade tillbaka. De fångade två till tio gösar samt en och annan gädda. - - - Hantering av fisk i Fridafors När de kom tillbaka till huset efter att de fiskat lämnade de fisken i kylrummet i förrådsbyggnaden. De kom överens med [YH] om att de skulle lämna fångsten där. Han antecknade inte hur mycket fisk de fångade eftersom de inte fick så mycket. Han fick lika mycket betalt för fisken som [GI], dvs. 400 euro. Han fick pengarna av [GI] som sa att han hade fått dem av [YH]. Han tror att de fick betalt för all fisk som de lämnade. Han såg inte var de andra som bodde på fastigheten i Fridafors var eller vad de gjorde och kände dem inte sedan tidigare. Han såg att de andra hade båtar men han visste inte vad de gjorde med båtarna eller var de hade varit. Han såg inte att kyllastbilen användes eller att [YH] åkte iväg med den. Kyllastbilen var borta ganska lång tid. [GI] berättade för honom att han hade följt med i kyllastbilen och att de hade kört fisk. Han använde inte frysen eller ismaskinen. Han hjälpte de övriga genom att flytta eller lämna några lådor i kylrummet, men han visste inte vems lådor det var. Det var han och [YH] som flyttade lådorna. Det var fisk i lådorna, men han visste inte om det var någon annans fisk eller hans egen. Det var ingen som bad honom göra det. Han såg ingen öppen hantering av fisk på fastigheten i Fridafors. Han var inte nyfiken och han frågade ingenting. Han upplevde inte att det var något som inte stämde när de var i Fridafors. Varken [YH] eller de gömde sig någonstans och de hade fiskekort. - - - Den 15 augusti 2017 De åkte till sjön. Han tror att de hade varit där två gånger innan de greps. Han och [GI] åkte först. [HH] hade sagt att han också skulle komma dit men han såg honom inte personligen. Han såg att det fanns en annan båt vid sjön samma kväll. När de kom upp ur sjön greps dem. De hade tagit upp näten som senare konfiskerades. De lämnade inga nät i sjön. Två eller tre dagar innan de greps lade de i kräftburar i sjön. Det var första gången som han släppte i kräftburar i sjön. Han tömde burarna eftersom han var nyfiken. De hämtade upp 66 kg kräftor precis innan de greps. [GI] sa till honom att deras fiskekort gällde i Norra Bergundasjön. De hittade till sjön när de var i Växjö för att köpa båtmotor. När de åkte på vägen såg de sjön. Det kan ha varit någon annan med honom och [GI] när de såg sjön men det var ingen som pekade ut sjön för dem. Han tittade på sina fiskekort innan men det spelade ingen roll eftersom han inte kunde läsa. Det var [GI] som sa att de hade rätt att fiska i Norra Bergundasjön. Han såg inte om de andra som bodde i huset lade i kräftburar i sjön. Han trodde att de hade rätt att fiska i den sjön. Det var ingen som frågade om de hade fiskekort. Han vet inte varför han ljög under häktningsförhandlingen och sa att han skulle plocka blåbär, han kanske var skrämd. Under förhöret hörs [YY] över uppgifter han lämnat i polisförhör den 26 september 2017, aktbilaga 195 s. 180. ”[YY] pekade ut [GG], [HH], [GI] och [SC] som att de var med ute och fiskade kräftor. De hade lagt burar där i samma sjö som han greps vid. [YY] uppgav att han inte vet hur många burar som de la ut. Han vet inte när de andra la ut sina burar.” Han minns att han sa att han kom före de andra. Han kanske har sagt i polisförhöret att de kanske kommer. Under förhöret hörs [YY] över uppgifter han lämnat i polisförhör den 26 september 2017, aktbilaga 195 s. 180. ”En från huset visade vägen genom att köra före dem. Killen som visade vägen blev gripen innan honom och den killen har åkt tillbaka till Bulgarien.” Han menade det tillfället när [IG] visade dem vägen. - - [YH] - - - Bakgrund Han kom till Sverige från Spanien förra året för att bygga upp en bättre framtid för sig. Han hade egna pengar och han hade för avsikt att söka jobb. Han fick svenskt personnummer i september eller oktober 2016 för att kunna arbeta på ett åkeri, Garmento AB. Hans anställning varade i ungefär tre månader och avslutades på grund av arbetsbrist. Han tillbringade jul och nyår i Bulgarien och återvände till Sverige i slutet av januari 2017, då han bosatte sig i Fridafors. Eftersom det råder brist på lägenheter i Sverige erbjöd sig Garmento AB:s ägare, [KD], att ta in honom som inneboende på adressen i Fridafors. Det var han och hans vän [PT] som bodde i huset. [KD] bodde där också, men flyttade sedan till Helsingborg. Han är skriven på en adress i Ängelholm där han har sin bilverkstad. Han åkte till bilverkstaden på morgonen och kvällen och han köpte även in fisk som han senare sålde vidare vid fiskemarknader. [YN] och [SC] kom till Sverige och hade ingenstans att bo så han hyrde en stuga åt dem i sitt namn. Han kände enbart [IG] sedan tidigare, eftersom de hade träffats förra året i samband med att de plockade bär. Det är många som känner honom och han har bekanta både i Sverige och utanför landet. Personerna han hjälpte sökte upp honom genom andra personer. När [GI] och [YY] kom till huset var de bokstavligen övergivna på gatan. De kom till honom med en gammal telefon och en adress. En bekant till honom i Sverige kände killen som körde [GI] och [YY] till honom. Den bekante hette [G] eller [J] och var inte bulgar. Han besökte ibland en bosnisk klubb i Helsingborg där många kände honom och visste att han bodde i ett stort hus och att han var hjälpsam. [IG] ringde upp honom från Bulgarien eftersom de hade bytt telefonnummer med varandra förra året. [IG] berättade att han tänkte komma lite tidigare till Sverige för att plocka bär och undrade om det fanns plats hos honom. [ZA] kom tillsammans med [IG]. Han hämtade upp dem på flygplatsen eftersom han redan var där för att lämna av en väninna som skulle åka tillbaka till Bulgarien. Han kommer från samma stad i Bulgarien som [GG] och [HH]. De hade för avsikt att köpa en bil eller minibuss i Sverige. En gemensam bekant till dem hade gett hans nummer till [HH]. [HH] ringde till honom och frågade om han fick stanna hos honom tills han fick tag i en bil. Han kom i kontakt med [YN] och [SC] genom gemensamma bekanta. Han hade tidigare hört att [YN] hade ett åkeri och att denne brukade besöka Sverige, Danmark och Tyskland. [YN] ville hyra en stuga och bad honom att hyra stugan eftersom [YN] saknade svenskt personnummer. - - - Inköp och försäljning av fisk Under sommaren 2017 kom han själv på att han skulle sälja fisk. Han hade inte diskuterat detta med någon. Han ansökte om tillstånd i maj 2017. Han är registrerad hos Skatteverket och avsåg att deklarera verksamheten varannan månad. Från och med den 20 augusti 2017 hade han kommit överens med en redovisningsbyrå i Ängelholm att de skulle sköta hans bokföring och de skulle ha ett möte den 4 september 2017. Han vet inte vad byrån hette men den låg i närheten av Systembolaget i centrum. Han tror att hans första försäljning var i Göteborg i juli 2017. Han fick fisk från privatpersoner. Det var enkelt att komma i kontakt med personerna. När det gällde exempelvis Ivösjön tog han sin lastbil och körde till sjön. Han brukade åka förbi Ivösjön på väg till [adressen] från Ängelholm. Under veckosluten fanns det väldigt många fiskare där som alla hade fiskekort eller tillstånd att fiska. Han gick runt och frågade om någon ville sälja fisk till honom. Han kunde få ungefär 100 kg fisk från cirka tio till tolv personer. Det var oftast gös och gädda. Han krävde alltid att fiskarna skulle visa sina fiskekort. Betalningen skedde vanligtvis kontant och utan kvitto. Priset berodde på personen och vilken fisk det rörde sig om. Han antecknade om fisken hade fiskats med spö eller nät. Sedan lade han fisken i lastbilen och sorterade den efter storlek infor försäljning. Varje låda skulle inte innehålla mer än tio kg fisk och den skulle innehålla is. Han sorterade fisken både i huset där han bodde och i fiskeauktionens lokaler. Han sorterade inte fisk direkt vid sjön eller i lastbilen. Med tiden skapade han kontakter. Personer som hade sålt fisk till honom tidigare berättade för någon annan om honom. Någon kunde ringa upp honom och berätta att de hade fisk att sälja. Då åkte han till den personen och de avtalade ett pris som han sedan köpte fisken för. Han åkte vanligtvis hem till personen som ringde honom eller till några ställen i närheten av sjöarna Ivösjön och Flåren. För det mesta åkte han till Ivösjön och köpte kräftor där från privatpersoner som han frågat om de ville sälja kräftorna. Vanligtvis stod namn och tillstånd på burarna och då kunde han kontakta den personen. Han brukade komma överens med personerna om vilket pris de kunde sälja kräftorna för och sedan lastade han in dem i bilen och åkte iväg. Han fick aldrig något kvitto eftersom ingen ville det. De vita pappkartongerna som han brukade ha kräftor i hade han själv köpt och de tillhörde honom. Han fick ett bensinkort som var utställt på Garmento AB eftersom han reste mycket och hade ganska höga utgifter. Han tror att han sammanlagt fick ut cirka 100 000 kr i nettovinst av handel med fisk. Om han blir frikänd kommer han att fortsätta sin verksamhet med bilverkstaden och fiskehandeln. Han tänker kontakta fiskauktionen i Stockholm och söka upp nya fiskleverantörer eftersom han anser att det finns goda vinstmöjligheter och att han inte gör något olagligt. - - - Hantering av fisk i Fridafors Han hittade kylrummet och ismaskinen nedmonterade i huset på [adressen]. Han vet inte om det tillhörde [KD] eller Garmento AB eller om det användes av Garmento AB för fiskhantering. Han byggde upp kylrummet utan att fråga [KD] om tillstånd. Han behövde inte köpa till några delar. Han ville använda den för att förvara fisk och kräftor enligt reglerna. Det fanns en frys inne i huset. Han köpte inte in kyl eller frys, men killarna som kom kan ha tagit med sig det eller köpt in det eller hämtat det från skroten. De andra killarna kom hem med fisk till [adressen] i Fridafors. Var och en hade sin egen sysselsättning. Han köpte inte fisk av alla de andra killarna. Vissa skänkte fisk till honom. [GI] och [YY] var vanligtvis ute och fiskade. De lämnade fisk med en lapp i kylrummet på [adressen] och så länge det låg en lapp vid fisken var det inte hans fisk. När det var hans fisk låg den i särskilda lådor enligt särskilda regler. Det stod oftast namn och kilo antecknat på lappen. Det faktum att det låg fisk med en lapp i kylrummet innebar inte per automatik att han skulle köpa den. Fisken kunde exempelvis vara skadad. Han köpte kräftor av [GI] och [YY] en gång och han köpte fisk av dem en eller två gånger. De avtalade att han skulle betala 20 kr/kg för gädda, 40 kr/kg för gös och 60-70 kr/kg för kräftorna om de såg bra ut. [GI] och [YY] visade upp sina fiskekort för honom och sa att de fiskade på ställen där de hade rätt att fiska. Han vet att de hade någon slags överenskommelse med killen som körde dem till Sverige. Han tror inte att han själv var med och hjälpte till vid införskaffandet av [GI:s] och [YY:s] fiskekort. Han var aldrig ute med dem och fiskade utan de berättade vilken sjö de hade varit i när de kom tillbaka. [IG] och [ZA] satt ganska länge i huset när de först kom dit. [IG] ville köpa en bil. [ZA] satt mest vid sidan om och var tyst. Han köpte fisk av [IG] och [ZA] när de behövde pengar. [IG] och [ZA] lämnade vanligtvis sin fisk i kylrummet. Om han tyckte om fisken så gick han och frågade dem om han kunde köpa den men den var inte avsedd för honom från början. Var och en brukade lägga en lapp på sin fisk. Om fisken var mer än två dagar gammal brukade han inte köpa den. Han betalade samma pris för [IG:s] och [ZA:s] fisk som han betalde för [GI:s] och [YY:s] fisk. Han köpte aldrig kräftor av dem. Han såg inte om [IG] och [ZA] hade kräftor att sälja. Han vet inte hur ofta han använde kylrummet. Han köpte fisk från [HH] två gånger. Han köpte då två stora fiskar som [HH] sa att han hade fångat i sjön Flåren. Han och [HH] hade en överenskommelse där de bytte fisken mot alkohol och cigaretter. [GG] var bara hemma och lagade mat åt sig själv och sin son. Han köpte ingen fisk av [YN] och [SC]. Han lånade ut sin bil till [YN] en gång när dennes bil gick sönder. Som tack för hjälpen fick han lite fisk av [YN] men han minns inte hur mycket det var. Han fick inte några kräftor av dem. Det var enbart han själv och ingen annan som förpackade och sorterade fisken eftersom han inte litade på att någon annan kunde göra det. Han hade en speciell låda som han fyllde med is från ismaskinen i garaget som han sedan lade fisken i. Efter att han sorterat fisken tog han en låda och flyttade till kyllastbilen samt hämtade is från garaget och ställde i bilen. Efter att han lastat lådan med fisken i bilen tog han lådan med is och hällde över så mycket is som han behövde över fisken. De andra i huset bad honom om hjälp när de skulle skaffa fiskekort. De visste att man var tvungen att göra saker i en viss ordning här och att de inte bara kunde åka till en sjö och börja fiska. De skaffade fiskekort till Flåren och Ivösjön. Han minns inte när de andra bad honom om hjälp med fiskekorten men han tror att det kanske var i juli. De andra ville ha fiskekort i samma sjöar som [GI] och [YY]. Han frågade vem han skulle fixa fiskekort åt och de svarade att han skulle fixa till alla, även de som bodde i Idemåla. Det fanns ingen särskild anledning till att han köpte fiskekorten efter att hans kyllastbil hade kontrollerats. Han hittade en bil till [HH] och [GG] som de kunde köpa. Eftersom de inte hade svenska personnummer ville de att han på något sätt skulle ge dem en adress för att de skulle få tillfälliga personnummer. Med det tillfälliga personnumret hade de rätt att köpa en bil och registrera den på sig själva. Han hade bild på bådas id-kort eftersom [HH] ville köpa en bil och [GG] ville köpa en buss. Ismaskinen var alltid öppen och den som ville kunde hämta is från den. Det förekom även att det fanns lådor med fisk i kylrummet som inte hade några lappar. När han var i kylrummet var han alltid noga med att personen som lämnade fisk där skulle lämna en lapp vid fisken. Han betalade de andra på [adressen] med kontanter. De hade ett överenskommet pris och han visste hur mycket han skulle betala dem efter att han sorterat fisken. Han förmedlade hur mycket fisk han skulle köpa av privatpersoner och de andra i huset genom att skriva ner det och sedan visa upp. Han visste inte om fiskarna gjorde några egna noteringar. Betalningen på [adressen] reglerades inte på något annat sätt. Han betalade när de andra ville ha pengar. Han frågade varje gång och deras önskan var att han inte skulle lämna pengar varje gång han köpte fisk av dem utan han skulle vänta och betala en klumpsumma efter ett tag. Han hjälpte [GI] och [YY] att köpa en båt och [HH] att köpa en bil. Han hjälpte inte någon annan att köpa fiskeutrustning. Den som hade möjlighet betalade 1 000 kr i hyra till honom och då ingick el, vatten och sängplats. Han tror att han köpte kräftor av [GI] och [YY] två gånger men det var väldigt lite. Han fick inget kvitto av dem. Pengarna han fick in från försäljningen av fisk gick till största delen till bränsle och lån som han var tvungen att betala av. Han berättade inte för polisen att han hanterade fisk eller att pengarna gick till att betala ett lån eftersom han betedde sig dumt och förnekade i tron att han då skulle bli frisläppt. Han tänkte inte någonting när [IG] och [ZA] blev anhållna under en dag. [ZA] berättade för honom att någon hade slagit honom och att han hade en bula i huvudet. När han frågade [ZA] om varför han hade blivit slagen sa han att han inte visste. Det var ingen som sa att de hade blivit anhållna för att de hade fiskat. Han var inte heller intresserad av att höra eftersom han tyckte att alla ansvarade för sig själva. Under förhöret hörs [YH] om en viber-konversation mellan honom och [IG], aktbil. 194 s. 255- 258. När han skrev ”lägg i is och ställ in temperaturen” menade han att [IG] skulle lägga i is i frysen i huset. Vid konversationen den 22 juli 2017 frågade han [IG] om de hade någon fisk och om det var värt att köpa den. De hade inte kommit överens om att han skulle köpa någon fisk. När han skrev ”lägg dem tillsammans med dina och ta ut dem” menade han antagligen att [IG] kunde behålla dem för att äta senare. Några dagar efter att [YN] och [SC] kom till Sverige beställde han fiskekort åt dem. Han reserverade fiskekorten och betalade för dem den 7 augusti 2017 när han hade pengar. Han tror att han betalde för fem eller sex fiskekort då. Han hade tre veckor på sig att betala dem men det innebar inte att [YN:s] och [SC:s] fiskekort var ogiltiga innan betalning hade skett. De fick sina fiskekort den 8 augusti 2017. Det räckte med att visa sitt ID-kort för tillsynsmannen för att bevisa att man hade giltigt fiskekort. Det stämmer att han hade Garmentos tankkort och att han hjälpte [YN] att vid behov tanka med det. - - - Försäljning vid fiskeauktionerna Det var bara han som åkte till fiskauktionerna, men [GI] var med honom en gång. Normalt åkte han från Fridafors klockan 22.00 eftersom varje fiskauktion började klockan 04.00. Han brukade vara framme i Stockholm precis när fiskeauktionen började. Det fanns dagar då han inte hann fram till klockan 04.00 på morgonen och då fick hans fisk säljas på auktionen först nästa dag. Han placerade fisken så att den skulle se bra ut för en handlare och sedan fyllde han i ett dokument som han lämnade över. Det fanns ett bestämt antal fiskar i varje låda och där framgick även hans personnummer eller ett särskilt nummer som han hade fått från fiskauktionen. Det stod också vilken typ av fisk det var, var den kom ifrån och vilken storlek det var på fisken. Auktionen krävde att kräftor förpackades i stängda lådor eftersom kräftorna fortfarande levde. Han packade vanligtvis kräftorna i källaren och sorterade de i lådor som han sparade ifrån Göteborg. I protokollet stod det på vilket sätt fisken var fiskad och när det hade skett. Han brukade fotografera både rapporterna och lådorna med fisk och kräftor. Det finns kopior av rapporterna i tilläggsprotokollet. Han brukade sälja fisk på måndagar på fiskauktionen och var ledig resten av veckan. I början köpte han fisk från Vänern och Mälaren men han slutade eftersom priserna var för höga. Flåren, Ivösjön och Allgunnen var andra sjöar som han köpte fisk ifrån. Han fick fisk från dessa sjöar genom att ta kontakt med privatpersoner och komma överens om ett pris. Det var ingen som skyltade med att de sålde fisk vid Flåren och Ivösjön. Han hade ingen kontakt med tillsynsmännen eller fiskevårdsföreningen. Föreningen vid Ivösjön sålde inte fisk, men privatpersoner gjorde det. Den 21 juli 2017 lämnade han fisk och protokoll i fiskauktionens lokaler i Göteborg och åkte därifrån. När han inte fick betalt för sin faktura frågade han någon dag senare vad som hade hänt och fick då svaret att de inte längre ville arbeta med honom. Han vet inte om fisken såldes men han fick inte några pengar och han fick inte heller fisken tillbaka. Det var då han vände sig till Stockholms fiskauktion. Han minns inte vilka sjöar han angav som ursprungssjöar vid försäljningarna under juli månad. Han tror att det var Flåren, Ivösjön och Allgunnen. De kräftor som var hans och som han hade köpt förvarade han i sin kyllastbil. Kräftorna som låg i brödbackarna vid husrannsakan kunde han inte köpa eftersom de var jättemörka och han visste inte när de var fångade. Han hade inte kunnat fråga någon om han kunde köpa kräftorna eftersom det inte fanns någon lapp. - - [IG] - - - Bakgrund Han kom till Sverige för att, precis som tidigare år, plocka blåbär. Det har han gjort nästan varje år sedan 2007 och han har många bekanta här. Han hade också för avsikt att köpa en bil i Sverige. En vän i Sverige, [PT], som var skyldig honom pengar skulle hjälpa honom att hitta en bil. Han ville också träffa [PT] eftersom denne var svårt sjuk. [PT] sa till honom att han borde komma till Sverige. Han flög till Sverige tillsammans med [ZA]. De var grannar i Bulgarien och han erbjöd [ZA] att följa med som sällskap. Han erbjöd honom även att följa med norrut och plocka blåbär eftersom man kunde tjäna bra pengar på det. De landade på Arlanda i Stockholm och ringde sedan till [YH] för att be honom hämta dem. Han hade träffat [YH] för första gången i vintras i Bulgarien och hade kontakt med honom några gånger innan han reste till Sverige. [PT] hade sagt till honom att han kunde bo hos [YH] tills det var dags för honom att åka norrut och plocka bär. Han stannade i Fridafors lite längre än vad han hade tänkt sig från början. - - - Fisket Han är intresserad av fiske och är känd som en storfiskare i Bulgarien. Han hade med sig ett fiskespö till Sverige. [ZA] hade inte med sig någon fiskeutrustning. Efter 10-15 dagar i Sverige ringde han till sin vän för att kolla om han hade hittat någon bil åt honom. Efter en tid dök det upp en bil som han kunde tänka sig att köpa. Han körde med bilen och fiskade högst 5-6 gånger innan han fick problem med den och var tvungen att lämna in den på verkstad. Där fanns en vän till honom från Bulgarien som lånade ut sin Mercedes till honom så länge bilen reparerades. Han var ute och fiskade med lånebilen ett antal gånger. Det dröjde minst 15-20 dagar innan han åkte ut och fiskade första gången. Han var alltid tillsammans med [ZA] eftersom denne inte kunde fiska själv. Han har fiskat i Sverige tidigare, men minns inte att han hade fiskekort i Ivöjsön år 2016 eftersom han inte kommer ihåg var han var förra året. Förutom Ivösjön och Levrasjön hade han fiskekort i Flåren och det fiskekortet fanns i hans telefon. Han var alltid noga med att följa reglerna på de ställena han var och fiskade. De fiskade i Ivösjön och Flåren och använde båt när de fiskade. Efter att han läste reglerna förstod han att man fick fiska med nät inom 30 meters avstånd. Han köpte ett fiskekort åt [ZA] så han köpte därför två nät som var 30 meter långa. Han köpte fiskekort som gällde i flera sjöar, till sig själv och till [ZA] någon gång mellan 10-15 juli 2017. Hans vän Toshko skaffade fiskekorten åt dem och skickade dem till hans email. Det finns en bild på Toshko, aktbilaga 194 s. 72. Han hade inte tur med fisket i år då han endast fångade 6-7 fiskar. Han fångade max 25 fiskar och han fiskade 6-7 gånger. Han hade kartbilder på Södra Bergundasjön i sin mobiltelefon, aktbilaga 194, s. 226- 228, eftersom han trodde att det var där [YY] och [GI] greps. [YY:s] fru hade kontaktat honom och frågat var hennes make var och vad som hade hänt med honom. Han kollade då vilken sjö de hade varit i och sökte på kartbilder. Han kontaktade inte polisen när han fick reda på att de hade gripits eftersom han inte kunde svenska. Alla hans sökningar i telefonen vad gäller Södra och Norra Bergundasjön gällde gripandet av [YY] och [GI]. Han sökte på fiskeområden och fisk i olika sjöar runt om i Småland eftersom att han letade efter fisk. Han letade efter sjöar för att se om man kunde fiska där, vilka regler som gällde osv. Det var inte han som gjorde Google-sökningar på sin telefon avseende Stockholms fiskauktion. Han lånade ut sin telefon till Toshko väldigt ofta och även till många andra personer. Sökningarna från juni i år angående Göteborgs fiskauktion gjorde Toshko från hans mobil i Bulgarien. - - - Hantering av fisk i Fridafors Han körde hem den fisken han fångade och åt den. Han förvarade fisken i frysen eller kylskåpet. Om det var större mängd fisk förvarade han den i kylrummet. Han hämtade is från ismaskinen i en kanna när han drack brännvin. Han använde inte isen till fisken. De pratade inte om fiske eller fångst i huset i Fridafors. Han var en ende i huset som hade en telefon med GPS och den var mer avancerad än de andras. Därför var det många som ville låna den. [GI] och [YY] bad honom visa dem vägen till en sjö. Han körde i en bil och de två åkte bakom honom i en annan bil. Han fiskade aldrig samtidigt som någon av de andra. Han såg att de andra också hade fiskeutrustning i form av båtar och fiskespö, men han såg inte någon komma med fisk eftersom var och en kom och gick olika tider på dagen. Han såg att det fanns fisk i kylrummet som han inte hade fångat men han hanterade aldrig den. Under förhöret hörs [IG] om den film som spelats upp under förhandlingen, aktbilaga 270. Det var inte han och [ZA] som fångade fisken på filmen. Han är känd som en storfiskare hemma i Bulgarien och han ville bekräfta ryktet och visa att han kunde fånga jättemycket fisk. Han hämtade fisken från kylrummet för att fotografera sig med den. Han bad [ZA] att fylla en plastsäck med fisk för att låtsas att det var deras fångst. Sedan lade de tillbaka fisken utan någons vetskap om det. Fisken fanns antagligen där för att någon hade köpt den från någonstans. Han lade fisken på trappan för att han inte ville lägga den på gräset där den kunde bli smutsig. Han visste att [YH] sålde fisk som en näringsverksamhet, men han såg inte var [YH] fick sin fisk ifrån. Det fanns en kyllastbil i Fridafors men han åkte aldrig med den själv. Han såg att den var borta ibland och att [YH] inte var där då. [YH] frågade honom om fisk någon enstaka gång när han behövde fylla på sin låda. Han ansåg inte att han sålde fisk till [YH] utan han tyckte snarare att det var en gåva. [YH] hade hjälpt honom med en del saker. [YH] sa aldrig till honom att han ville betala honom för fisk. Om [YH] någon gång köpte fisk av honom var det för att han var pank. Han skickade [ZA] för att be om att låna 500 kr, [YH] tog lite fisk då. Han sålde inte någon fisk och [YH] nämnde aldrig några pengar. Han kunde inte sälja fisk till någon eftersom han bara hade två fiskar och hans vän [PT] hade bett honom om fisk. Under förhöret hörs [IG] mot uppgifter han lämnat i polisförhör den 29 september 2017, aktbilaga 195, s. 18. ”Men jag har förstått redan från början att [YH] försökte dölja någonting, men jag visste inte vad. --- Tidigare fiskade jag för nöjes skull” Han minns inte vad han sa, men han hade väldigt högt blodtryck och allt var som i en dimma. Det kanske fanns något som var konstigt som han inte kunde förstå. Han fiskade inte för att tjäna pengar i år utan han fiskade även detta år för nöjes skull. - - - Fotografier m.m. i hans mobiltelefon Foto daterat 11 juli 2017, aktbilaga 194, s. 196. De fångade inte fiskarna som [ZA] håller upp på bilden utan hittade dem i kylskåpet. Foto daterat 11 juli 2017, aktbilaga 194, s. 197. Han höll i fiskarna för att skryta för folk hemma i Bulgarien. Foto daterat 18 juli 2017, aktbilaga 194, s. 198. De hade inte varit ute och fiskat utan de åkte runt till sjöarna och tittade. De träffade några vänner från Ukraina och fotograferade sig själva med ukrainarnas fiskar och båt. Foto daterat 21 juli 2017, aktbilaga 194, s. 200. Han hade inte fångat fisken på bilden. Foto daterat 25 juli 2017, aktbilaga 194, s. 201-202. De hade åkt förbi en sjö och stannat där, men var inte ute och fiskade. [GI] bad honom ta ett kort på dem som minne. Foto daterat 26 juli 2017, aktbilaga 194, s. 203-206. Han hade inte fångat fisken på bilderna. Han tog den från kylskåpet för att ta bilder som han skulle visa för folk i Bulgarien. Foton daterat 3 och 4 augusti 2017, aktbilaga 194, s. 209 och 211. Fiskarna som de höll i hade de hittat i kylskåpet och inte fångat själva. Foto daterat 19 augusti 2017, aktbilaga 194, s. 197. Han tror att det var han som fångade fisken på bilden men han vet inte var. Han fotograferade priset på signalkräftor för att visa prisskillnaden på kräftor mellan Sverige och Bulgarien. Han hade letat upp en bild på kräftburar för att visa för några vänner att det var sådana burar som han hade hittat i sjön när de blev gripna av polisen. Under förhöret hörs [IG] om en viber-konversation mellan honom och [YH], aktbilaga 194, s. 255- 258. Antagligen avsåg meddelandena att det skulle läggas is i glaset med brännvin för att det skulle kylas. - - - Den 9 augusti 2017 Bakom huset i Fridafors fanns en bortkastad båt. Han frågade [YH] och [PT] om han fick reparera den. Han och [ZA] lade i båten i bilen och körde till Biltema. De köpte någon typ av lim och åkte sedan till närmaste sjö. Där penslade de på lim på båten. Efter tre eller fyra timmar hade limmet stelnat och de testade då båten i sjön och konstaterade att den var duglig. Båten hade dock skadats eftersom den hade stått i solen och det fanns därför en cirka 15 cm lång spricka i båten. Han hade inte med sig någon fiskeutrustning i båten. Båten fylldes med vatten på grund av sprickan och de hade svårt att ta sig in till strandkanten. När de befann sig cirka 15 meter från stranden beslöt han sig för att kasta ankaret och kolla djupet. Det handlade om ett djup på cirka två meter. Han drog upp ankaret som då hade trasslat in sig i en eller två kräftburar med kräftor i. Det kan inte stämma att det var tre eller fyra burar. De hade inga ficklampor med sig. Han bestämde att de skulle försöka ta sig in till strandkanten och lägga grejerna i bilen som stod 5-6 meter från stranden. De tömde kräftburarna. Han tänkte släppa tillbaka kräftorna i sjön men han hällde inte ut dem direkt eftersom han var nyfiken på innehållet i burarna. Han hade inte fiskekort till denna sjö. - - - Den 31 augusti 2017 Han kom han till Fridafors tillsammans med [ZA]. De hade varit och fiskat. I bilen fanns fiskespö, nät, kläder och något att sova på. Han hade också rejält med fisk i bilen. Det var kanske 50-60 kg fisk. Det var mest gös och braxen som de hade fiskat i Flåren. Det var en engångsföreteelse att han hade fått så mycket fisk. - - [ZA] - - - Bakgrund Han har inte gått i skola och kan inte läsa eller skriva. I Bulgarien hugger han ved och lastar lastbilar. Han träffade en vän, [IG], i Bulgarien som frågade honom om han inte ville komma ut från Bulgarien. De är väl bekanta sedan tidigare. Han sa till [IG] att han inte hade några pengar men [IG] förklarade för honom att han inte behövde oroa sig för det. Tanken var att han skulle komma till Sverige på semester i en eller två månader och han hade inte med sig några pengar eftersom [IG] hade sagt till honom att det fanns mat och blåbär i Sverige. De talade inte om att fiska. Han hade inte någon fiskeutrustning med sig och han köpte aldrig någon fiskeutrustning här i Sverige. Han såg att [IG] hade någon utrustning med sig men han vet inte vad det var. [IG] sa till honom att han skulle köpa en bil när de kom till Sverige. De flög till Sverige från Bulgarien. Han visste inte vart de skulle när de kom hit. När de landade i Sverige kom en bil och hämtade dem på flygplatsen. Han förstod inte riktigt då men det kanske var [YH] som hämtade dem. Han kan ingenting om kräftfiske i Bulgarien. Han har hört att man måste ha dokument för allt men han vet inte säkert. Han hade ingen uppfattning om hur man fick fiska i Sverige. Det var ingen som berättade för honom om vad som gällde i Sverige. Han fiskade i Sverige och han fick inte göra det. När han var ute och fiskade tänkte han kanske att det var otillåtet. Han fick inte höra att man kunde tjäna pengar på fiske i Sverige. Under förhöret hörs [ZA] mot uppgifter han lämnat i polisförhör den 13 september 2017. ”[ZA] fick höra att han skulle tjäna pengar när han kom hit men det var inte säkert. Han åkte inte hit för att tjäna pengar men då han har ont i sina händer så skulle han vila upp sig.” Han har uppgett detta till polisen. Han kom hit för att vila upp sig och han tror att han skulle tjäna pengar på att plocka blåbär. - - - Fisket Han var inte alltid tillsammans med [IG] utan han var för det mesta hemma i Fridafors. De fiskade som mest tre gånger. Två av de gångerna kom polisen till platsen de fiskade på. De fiskade med spö två gånger. De fångade ett par fiskar med spön men inte mer. Han visste inte vad sjön hette som de fiskade i eftersom han inte kunde läsa. [IG] sa till honom att han hade fixat fiskekort åt honom men han kunde inte själv läsa vad som stod på kortet. Han visste inte var kortet gällde. När de greps den 9 augusti 2017 vid Norra Bergundasjön var de där för att mäta vattendjupet. Han vet inte varför de skulle göra det. De tog sig ut på sjön med [IG:s] båt som låg vid sjön när de kom dit. Han vet inte varför [IG] hade en båt liggandes där. Det var en slump att de hittade kräftor vid det tillfället. De tänkte ta med kräftorna för att äta dem. Det var för lite kräftor för att de skulle kunna säljas. De tog med sig kräftorna och när de kom till stranden började de lasta in sina saker. Då såg de ficklampor som lös och det kom fram personer som sa att de var poliser. Polisen körde dem till polisstationen. Efter att de släppts bad [IG] honom att han skulle följa med honom och fiska igen. Denna gång tog de med sig nät. De fick lite fisk men han vet inte hur mycket det var. De hade precis kommit tillbaka till Fridafors med skåpbilen när de greps en andra gång. De hade då en båt, fisk och några andra grejer i bilen. Han minns inte var de hade fångat den fisken. De hade fiskat upp fisken med nät och det var första gången som de fick så mycket fisk. - - - Hantering av fisk i Fridafors Han kan inte säga vad de gjorde med fisken som de fångade. Tanken var att de skulle äta den fisk som de hade fångat. När han kom hem gick han in i sitt rum och brydde sig inte om vad de andra gjorde. Han såg inte någon fisk på fastigheten i Fridafors. Han förstod sig inte på kylrummet och han var aldrig inne där. Han såg att det fanns lastbilar och bilar på fastigheten i Fridafors. Han såg inte fisk eller kräftor i kyllastbilen. En gång bad [YH] honom att följa med som resesällskap och han åkte då med honom i kyllastbilen. De åkte på natten och de åkte långt men han vet inte vart de åkte. Han såg att [YH] lastade in lådor i bilen men han vet inte vad som fanns i lådorna. Han ville hjälpa [YH] men då svarade denne att han inte behövde någon hjälp. Han såg inte att [YH] sålde fisk och han tog inte emot något av honom. Han sålde ingen fisk och han gav ingen fisk till [YH]. Han vet inte om [IG] har sålt fisk till [YH]. Han fick pengar av [IG] under tiden de var i Sverige men han vet inte hur mycket det var och han vet inte om det var gåva, lån eller betalning av fisk. [IG] gav honom pengar eftersom han hade berättat att han inte hade pengar. Han paketerade eller lastade inte fisk och han hanterade inte fisk i övrigt på fastigheten i Fridafors. På filmen som visades tidigare under förhandlingen lastade de av fisk från en bil för att ta några bilder. Han förstod sig inte på det och han vet inte heller vem som hade fångat fisken. Han fångade inte den fisk som han poserade med på bilderna. Det var [IG] som sa till honom att han skulle ta kort på honom. Han tog bilderna för att ha som minne. Han vet inte om de andra som var på fastigheten i Fridafors var ute och fiskade. De pratade inte om fiske eller fångst med varandra. Han vet inte vem som fångade den fisk som syns på bilder från källaren där även han själv syns, eller varifrån den kommer. Han hanterade aldrig den fisken utan gick bara förbi och sa att han kunde ta kort. - - [GG] - - - Bakgrund Han har en gård med sju anställda i Bulgarien. Han kom till Sverige den 4 augusti 2017 för att köpa en minibuss och efter det åka tillbaka till Bulgarien. [HH] hade tillsammans med en vän varit i Sverige och köpt bilar och berättat för honom att bilarna här var väldigt bra och billiga. Under vintern nämnde [HH] att han skulle åka tillbaka till Sverige och köpa bil igen och då bestämde han sig för att följa med eftersom han behövde en ny minibuss. Han, [HH] och en bekant som hette Toshko, bokade flygbiljetter och åkte till Sverige. De talade aldrig om att fiska i Sverige när de var i Bulgarien. [HH] sa till honom att han hade bekanta som de kunde bo hos och att de skulle betala 100 euro för den tiden som de skulle bo där. De skulle betala till den som hyrde ut huset. Han kände inte Toshko och ingen annan i huset heller. Det kom en buss och hämtade dem på flygplatsen och sedan åkte de till Fridafors. Han såg inte att [HH] hade med sig fiskeutrustning eftersom var och en hade sitt bagage. - - - Fisket Han köpte aldrig någon båt utan det var [HH] som köpte en båt. Han tror att [HH] köpte båten för att sälja i Bulgarien. [HH] visade honom bilder och förklarade att båtarna kostade hälften så mycket i Sverige som de gjorde i Bulgarien. Han vet inte vilken sjö Norra Bergundasjön är och vet inte varför [GI] och [YY] sa att han var ute på Norra Bergundasjön. Han var tillsammans med [HH] en gång för att hämta [HH:s] bil men han såg ingen sjö där. Han vet inte vilken dag det var men det var runt kl. 10.00 och de var där i 15-20 minuter. [HH] hade fått något tekniskt problem och han var tvungen att lämna bilen där. Han bytte ena däcket på bilen eftersom det var punkterat och fyllde på kylarvätska. - - - Hantering av fisk i Fridafors När han kom till [adressen] i Fridafors sov han i minst två dagar. De två första veckorna låg han bara och sov eller kollade på TV. [YH] och [PT] var i huset. Efter de två första veckorna tyckte han att det var tråkigt att ligga inne så han började fråga om de skulle iväg någonstans så att han kunde följa med. Han följde med till affären fyra eller fem gånger. Han var nästan alltid med [HH] men han åkte en gång med [YH] till en affär som låg cirka tio km därifrån. Han promenerade ner till byn två gånger. Han såg fisk två gånger på fastigheten. En gång såg han en balja till hälften fylld med fisk och en annan gång såg han att det låg fem eller sex fiskar på ett bord intill grillen. Han frågade inte vem fisken tillhörde. Han såg aldrig några kräftor på fastigheten. Om han såg kylrummet på fastigheten så förstod han ändå inte vad det var. Han var inte inne i garaget överhuvudtaget utan han gick bara förbi. Han såg kyllastbilen på fastigheten men han pratade inte med [YH] om den. [HH] berättade för honom att kyllastbilen tillhörde [YH] och att han körde fisk i den. En gång när han gick ut genom källaren tillsammans med [HH] berättade [HH] att [YH] hade fisk i de vita lådorna som fanns där och att det var den fisken han sedan körde i sin kyllastbil. Han såg inte ismaskinen men han visste om att den fanns eftersom [HH] hade lämnat ölen där för att den skulle bli kall. Han blev fotograferad med fisk vid två tillfällen. Fisken fanns där och [IG] och [HH] föreslog att han skulle fotograferas med den. Det fanns andra personer där som satt vid bordet. En gång fotograferades han med två fiskar som [HH] hade fångat. Han antar att de vägde 6-7 kg och tanken var att han skulle skicka bilderna till sin bror och sina barnbarn i Bulgarien. När de tagit bilderna lämnade han tillbaka fiskarna och han tror att de åt upp dem. Han var inte inne i förrådet när den ena bilden togs utan stod precis intill dörren. Han vet inte vems anteckningsblock det var som låg i [HH:s] bil. Han hade inte sett det och har inte diskuterat anteckningar med [HH]. Det kan hända att hans telefon var i närheten av Växjö, Urshult, Tingsryd, Djurmåla och Idemåla men han själv var kanske inte där. Ibland glömde han sin telefon i [HH:s] bil eller lämnade den där avsiktligt. Hans mobiltelefon befann sig i [HH:s] bil den 22 augusti 2017 kl. 22:46 och den 25 augusti 2017 kl. 03:59. Han tror att han lade telefonen och sina glasögon där efter att de hade varit i affären och att den låg där i tre till fem dagar. [HH] kanske ringde upp telefonen eftersom han letade efter den. Han har inte åkt någonstans nattetid. Hans telefonbatteri brukade hålla ganska länge och ibland laddade han telefonen i bilen. Han tog inte emot fisk från någon i Fridafors, inte heller flyttade eller lastade han fisk. Han kunde inte få ersättning för någon fisk när han inte hade fångat fisk. Han fiskade aldrig själv. Han vet ingeting om [HH:s] fiske, men såg honom fiska vid ett tillfälle i en å som låg bakom huset på [adressen]. [HH] skaffade ett fiskekort till honom trots att han inte ville ha något. Han hade ingen aning om hur [HH] skaffade fiskekorten men han tror att det var dagen efter att de kom till Sverige som [HH] ville ha hans ID-kort. Det var [HH] som betalade för fiskekorten. - - [HH] - - - Bakgrund Han hade planerat att åka till Sverige på semester i en månad. Han skulle köpa en bil i Sverige som han kunde ha till jobbet i Bulgarien. Han hade varit i Sverige tidigare och han köpte då ett antal bilar som han lastade på en stor lastbil. Bilarna i Sverige är billigare och kilometervisaren stämmer. Han hade med sig ungefär 1 000 euro och hans pappa hade också med sig en summa pengar. Han fick reda på att en kille som heter Toshko från deras område skulle åka till Sverige. De flög till Sverige tillsammans med Toshko i början av augusti men han minns inte exakt datum. Toshkos pappa hämtade dem på flygplatsen i Malmö och körde dem till Fridafors. Han hade varit i Sverige tidigare och arbetat. [YH] hade han lärt känna för två år sedan i Sverige. Så småningom förstod han att även [IG] var här. De kom från ungefär samma geografiska område som Toshko. Det fanns andra människor i huset i Fridafors men han vet inte vad de sysslade med där. När de satt och åt vid samma bord brukade de prata med varandra. Var och en pratade om sitt. [IG] berättade att hans hobby i Bulgarien var att fiska. De pratade om att han skulle följa med [IG] för att fiska om han hade tid över någon gång. De hade ingen bil så under två veckor var de bara i huset i Fridafors. Han tror att han köpte bilen, en svart Citroën, runt 12 -13 augusti 2017 för 950 euro. Innan dess köpte han en båt för ungefär 220 euro för att kunna fiska. Efter att han köpte båten åkte han till Växjö för att köpa en motor. Han hade med sig fiskeutrustning från Bulgarien för att kunna fiska i Sverige. Han köpte ett fiskekort till sin pappa också men hans pappa ville inte följa med och fiska. Hans pappa var mest hemma och kollade på TV. Ibland följde hans pappa med honom för att se sig om. - - - Fisket Han funderade ganska länge på var han skulle fiska. Han letade information om olika sjöar och sedan bestämde han sig för att köpa fiskekort i en sjö som han inte vet namnet på. Han valde den sjön då han hade läst att det fanns ganska stora gäddor och vitfisk där. Han hade ingen kännedom om sjön sedan tidigare. Han använde sig av en vobbler när han fiskade och han tror att han fick två eller tre gösar. När han var här tidigare år fiskade han i Bromölla. Tidigare år hade han fiskekort för sex eller sju olika sjöar. Han fiskade vid någon sjö i Växjö när han kom till Sverige för tre år sedan. Det var inte den sjön där polisen hittade deras bilar utan det var på andra sidan. Sjöarna låg intill varandra och han fiskade där fem eller sex gånger. Han var vid en sjö och fiskade en gång. Han fiskade också i ån som flyter förbi huset två eller tre gånger och där fångade han två eller tre braxar som han åt upp. Han fiskade enbart med spö och aldrig med nät. Han brydde sig inte om att undersöka om man behövde fiskekort för att fiska i ån. Kvällen när [YY] och [GI] greps åkte han till Växjö för att träffa en vän. Han skulle åka hem runt kl. 22.00. Han hade ingenting med sig i bilen och hans kläder lämpade sig inte för fiske. På väg hem fick han problem med kylarvätskan. Han befann sig i närheten av den plats där han visste att [YY] och [GI] brukade fiska. Han vet inte vad de gjorde vid sjön den kvällen men han vet att de hade fiskekort där. Han tog avfarten där för att fundera över vad han skulle göra. Han parkerade bilen bredvid deras men han såg varken [YY] eller [GI] eller några poliser. Han ringde till dem men ingen svarade. Han insåg att han inte kunde köra vidare med sin bil så han började ringa runt till andra bekanta. Han ringde till Toshko som var på besök hos sin pappa och skulle åka hem ganska sent. De kom överens om att han skulle vänta på att [YY] och [GI] kom upp ur vattnet eller på att Toshko skulle höra av sig när han var på väg hem. Vid midnatt hade han fortfarande inte fått tag på någon som kunde hjälpa honom. Han åkte då till närmste bensinmack för att köpa cigaretter och kaffe. Sen flyttade han sig till hållplatsen och väntade i ungefär tio minuter. Han blev irriterad på att [YY] och [GI] inte svarade så han ringde till slut till [YN]. Han tyckte att det var pinsamt att ringa till [YN] och be honom om hjälp eftersom de inte kände varandra. Då var klockan runt 01.00 på natten. Han var själv och hans pappa var inte med honom. Han tror att [YY] och [GI] sa att han var ute på sjön med en båt den kvällen för att de inte kommer så bra överens och har varit osams flera gånger. Han var vid Norra Bergundasjön kl. 05.00 på morgonen eftersom han väntade på [YN]. Dagen efter skjutsade [YH] och [PT] honom och hans pappa till hållplatsen. Han hade fått punktering och hans pappa fick hjälpa honom byta däck. - - - Hantering av fisk i Fridafors Vissa var på [adressen] för att vila medan andra var där för att fiska. [IG], [YY], [GI] och Toshko fiskade men han vet inte var. Han tog bilder på fisk som tillhörde [IG]. Han kom hem till [adressen] en gång med fisk som han fångade i sjön där han hade fiskekort och han tog även med sig de braxar som han hade fångat i ån intill huset. Han vet inte vems fisk som fanns i kylrummet. Han vet inte om alla som bodde på [adressen] hade tillstånd att fiska men han hade hört talas om att var och en fiskade och att de hade fiskekort. Han fiskade aldrig med någon annan och han planerade inte heller var andra personer skulle fiska. Han fiskade aldrig kräftor och han såg inte några kräftor på [adressen]. [YH] berättade för honom att han köpte och sålde fisk och att han hade tillstånd. [YH] bad honom aldrig om hjälp när det gällde hans verksamhet. Han tror att [YH] köpte kräftor från några sjöar men [YH] köpte inte någon fisk av honom. Den fisk han fångade tog han med till huset för att äta upp. [YH] tog fisk av honom en gång men då sa han att han skulle köpa kotletter och något annat. Han fick dock aldrig någon ersättning. [YH] lånade honom svenska kronor och växlade också euro åt honom. Han skickade ett foto på sitt ID-kort till [YH] i samband med att de skulle skaffa fiskekort. Anteckningsblocket som återfanns i hans bil tillhörde Toshko. Han hade tidigare köpt fiskebyxor av Toshko och anteckningsblocket var kvar i byxorna. Det stämmer att anteckningarna handlar om fisk och fångst. Det är inte han som har gjort anteckningarna i den. - - [SC] Hans smeknamn är [SC]. Han åkte till Sverige runt 14-15 juli tillsammans med [YN] och två andra killar. Den tredje killen hette Toncho och den fjärde killen minns han inte namnet på. Toncho följde med för att hans lastbilar var här och han hade annat jobb som han skulle göra här i Sverige. De åkte med [YN:s] buss. De ville åka till Sverige på semester och för att fiska. De tänkte köpa fiskekort när de kom hit. [YN] och han hade med sig varsin båt och de hade även med sig kläder och fiskespö. Han hade med sig ungefär 300 euro och han tänkte stanna i Sverige i en månad. Han hade ingen tanke på att tjäna pengar i Sverige. [YN] hade pengar och föreslog att han skulle följa med som sällskap. Förr året var han på semester i Sverige och bodde hos en vän i Växjö. Han hade fiskekort då också, men minns inte i vilken sjö det gällde. [YN] hade kontakt med [YH] angående boendet. De övernattade på [adressen] i början och slutet av vistelsen. Deras buss gick sönder och de var utan bil i cirka två veckor. Så småningom köpte [YN] en ny bil och i samband med det införskaffade han fiskekort och fiskespön. Han fick se fiskekorten en gång men han minns inte namnet på sjön där de gällde. [YN] betalade för fiskekorten men han vet inte hur han ordnade dem. Den enda fiskeutrustningen som han och [YN] köpte i Sverige var kräftburar från Biltema. De köpte tio stycken och sedan köpte de tio till när de tappade bort några burar. Han, [YN], Toncho och den fjärde killen blev stoppade av polisen i Värnamotrakten pga. kräftor som de köpt för att äta. De köpte 60 kg kräftor i Jönköping och han tror att det var några serber som sålde det till dem. - - - Fisket Han och [YN] var ute och fiskade ungefär fem eller sex gånger och de fångade kanske tre eller fyra fiskar. Toncho och den andre killen fiskade inte tillsammans med dem. De bodde tillsammans i Idemåla men han såg aldrig att de kom hem med någon fångst. Han var bara och fiskade i en sjö men han minns inte vad den hette. [YN] berättade för honom att det var den sjön som stod på fiskekortet och han kontrollerade det inte. Han känner inte igen att han hade fiskekort i Ivösjön även förra året. De fiskade braxen och gös samt kräftor för att äta själva. De fiskade där fiskekorten gällde. När de blev gripna berättade polisen för dem att det handlade om sex kg kräftor. De fiskade bara kräftor en gång och det var då de blev gripna. Han fiskade inte i någon sjö nära Växjö och han var inte ute på sjön med [YY] och [GI] den 15 augusti i år. Han såg dem en kort stund på [adressen] när han var där men han hade ingen kontakt med dem. Han visste inte att de fiskade eller att de hanterade fisk. Han känner inte igen anteckningsblocket i aktbilaga 195 s. 107, 112 och 116-118. Han antecknade aldrig något själv. De hade inte så många burar att de kunde fånga så många kilo kräftor som antecknats i blocket. Näten som hittades i Idemåla hämtade [YN] när han åkte med Toncho och den andra killen till Danmark. De skulle testa att fiska med näten men de använde dem aldrig. - - - Hantering av fisk i Fridafors Han träffade inte alla personer som bodde på [adressen] i Fridafors och han kände dem inte heller. Han visste inte om de andra som var där fiskade. Han såg inte kylrummet eller kyllastbilen. [YH] sa aldrig till honom att han sålde fisk och han lämnade aldrig fisk på [adressen]. Han varken sålde eller överlämnade fisk eller kräftor till [YH] . Han såg inte att det fanns fisk på [adressen] och han hanterade inte någon fisk på [adressen]. [YN] fångade inte heller någon fisk som han hade kunnat lämna på [adressen] eftersom han bara fångade en eller två fiskar för att äta. - - [YN] Han har inte varit i Sverige tidigare. De var fyra personer som åkte till Sverige från Bulgarien den 15 juli 2017. Det var han, [SC], Toncho och Micho. [SC] är hans barndomsvän. Toncho och Micho är hans kollegor som också jobbar inom åkeribranschen. Tanken var att han skulle bjuda [SC] på resan och han var redo att täcka alla utgifter eftersom de är barndomsvänner. De hade med sig två båtar, fiskespö och fiskekläder. Han hade använt fiskeutrustningen i Bulgarien tidigare men båten hade han använt väldigt sällan eftersom den var avsedd för sötvatten. Han, Toncho och Micho har sedan år 2010 åkt och fiskat i andra länder nästan varje år. De hade hört talas om att det var bra fiske i Sverige från vänner som hade varit här tidigare. När det gällde uppehället, fiskekort och nödvändiga handlingar skulle han få hjälp av vänner från Karlskoga men det visade sig senare att de inte kunde hjälpa honom. Han kontaktade då en vän som heter [I] och som hade fiskat i Sverige tidigare år. [I] berättade för honom att han kände en kille som hette [YH]. [I] förklarade för honom att [YH] var en seriös person som man kunde lita på och som kunde hjälpa till. Han kontaktade [YH] och förklarade situationen och [YH] gav honom då adressen till Fridafors och sa att han kunde åka dit för att se vad han kunde få hjälp med. Han förklarade för [YH] att syftet var att fiska i Vätterns närområde och att han främst behövde hjälp med tolkning. [YH] sa att han kunde ringa honom närsomhelst om han behövde hjälp med tolkning. Han sa även att han väntade besök av folk från hans hemtrakter som skulle komma dit för att köpa bil men att han hade ett ledigt rum fram till månadsskiftet. Dagen efter gav de sig iväg till Jönköping. Från Jönköping till Motala stannade de vid åtminstone tio campingplatser men det var ingen som hade lediga platser. Dagen efter kom de tillbaka till Fridafors. När de kom dit var [IG] och [ZA] i Fridafors. [YH] berättade att de var där för att köpa bil och fiska. [YH] sa att han inte visste var de fiskade men han trodde att det var Ivösjön eftersom de ville ha fiskekort för den sjön. Han hade flyttat ut när [HH] och [GG] kom till Fridafors. - - - Fisket De fixade fiskekort den 19 eller 20 juli 2017, det vill säga innan de kom till stugan. Det var årskort som gällde i Ivösjön från i år till mars 2018. De valde den sjön för att man kunde fiska kräftor där. De hade aldrig fiskat kräftor tidigare och de tyckte att det var intressant. Det var [YH] som hjälpte dem med fiskekorten. Han och [SC] fick sina fiskekort via Viber men [YH] skickade dem inte direkt. Toncho och Micho fick också fiskekort men han vet inte hur de skickades. De var ute och fiskade fem eller sex gånger i Ivöjsön. Han var mest med Toncho och Micho eftersom [SC] var så trött och sov större delen av tiden. [SC] kanske var med dem och fiskade en eller två gånger. När de var och fiskade vid Ivösjön kom en tillsynsman fram till dem och ville kontrollera deras fiskekort. Tillsynsmannen sa att deras fiskekort var godkända och att de fick fiska med nät. Han hade däremot ingen fysisk möjlighet att fiska med nät eftersom han har hälsoproblem sedan fem år tillbaka och har svårt att röra på sig. Toncho ville ha nät men näten kom först efter att Toncho och Micho hade åkt hem. Han fick betala för näten ändå och ta med dem till Idemåla. Han köpte en blå Peugot när hans minibuss gick sönder men den nya bilen hade fel på bromsarna varför han inte kunde köra med den bilen heller på några dagar. Någon gång mellan den 1 och 15 augusti 2017 köpte de tillsammans 30 kräftburar från Biltema i Halmstad. Av de 20 kräftburar som togs i beslag i Idemåla var hälften hans. Han hade tio burar eftersom det var så många man fick ha som mest i Ivösjön. Han fiskade med burarna två gånger tillsammans med Toncho och Micho och en gång med [SC]. De använde burarna från den andra onsdagen i augusti, när det blev tillåtet att fiska kräftor. Den första gången tömde de fyra kg kräftor som de senare åt upp med [YH] i Fridafors. Den andra fångsten uppgick inte till mer än fem kg. De 6,7 kg kräftor som fanns kvar i Idemåla hade de fiskat upp den tredje gången de var och fiskade kräftor. Han följde föreskrifterna ganska strikt och fick aldrig ersättning för fisk eller skaldjur. Anteckningarna i anteckningsblocket, aktbilaga 192 s. 519, visar hur mycket fisk de fångade. Det står datum och kilo. 18 kg var ungefär fyra fiskar. De fiskade i stort sett varje dag mellan 20 juli och 28 juli 2017. Han antecknade för att han var tvungen att veta hur mycket han fångade så att han kunde skryta för andra fiskare. - - - Sommarstugan i Idemåla och huset i Fridafors Fram till den 28 juli 2017 bodde de hos [YH] i Fridafors. Det fanns ett rum med en säng där två personer kunde sova och sen fanns det madrasser där de andra två kunde sova. Han sov mest på soffan nere i vardagsrummet. Så småningom började han själv leta efter boende på internet och det var då han hittade stugan i Idemåla. De hade tidigare hört från [YH] att det var svårt att hyra boende i Sverige om man inte hade svenskt personnummer. När han frågade [YH] om han kunde hjälpa dem med det vägrade denne först, men med hjälp [I] övertalade han [YH] att hjälpa honom med boendet. De skulle hyra huset i två månader för 15 000 kr. Ägarna ville ha pengarna i kontanter så han tog ut pengar från bankomaten och lämnade till [YH]. De åkte till stugan i Idemåla och lämnade över pengar och fick nycklarna. Han åkte till Fridafors var tredje eller fjärde dag för att använda tvättstugan och badrummet eftersom det inte fanns i Idemåla. Han brukade komma runt kl. 14.00– 15.00 och då var det oftast ingen där. Han såg inget kylrum eller någon fisk när han var i Fridafors men han såg kyllastbilen. Han sålde ingen fisk till [YH] men han skänkte fisk till honom av tacksamhet för att han hade hjälpt honom med bilen och bilverkstaden. Han kanske fick låna någon bil när han lämnade över fisk. Han skänkte kanske två eller tre rensade och fileade fiskar till [YH]. [YH] berättade för honom att han bedrev fiskehandel, att han åkte runt till olika sjöar och köpte fisk och att kraven var höga när det gällde kvaliteten. En del av fiskeutrustningen i Idemåla var hans och en del var [SC:s]. Den största båten och båtmotorn var hans. Han hade betalat för näten men hade ingen användning av dem eftersom de hade väldigt stora öppningar och bara kunde användas om man skulle fånga fiskar på cirka 10 kg. Näten användes aldrig utan låg kvar i säckarna. Anteckningsboken som låg på byrån i huset tillhörde honom. Han antecknade allting. Anteckningarna som fanns angående datum osv. avsåg kräftor som Toncho brukade köpa och skicka vidare med lastbilen till Bulgarien. Toncho hade sex eller sju kyllastbilar som brukade åka mellan Sverige och Bulgarien. Han antecknade åt Toncho för att Toncho hade bett honom göra det. Han tror att kräftorna var från Ivösjön. Han såg aldrig fångsten i sig utan Toncho berättade bara att han hade köpt kräftorna och skickat dem till Bulgarien. Runt den 30 eller 31 juli 2017 blev de bjudna till en campingplats av en grupp bulgarer som ville bjuda dem på fisk. De åkte dit och dagen efter när de var på väg tillbaka till Idemåla såg de många skyltar med erbjudanden om kräftor. En man som pratade serbiska frågade dem om de ville köpa en säck med kräftor för 5 000 kr. De köpte kräftorna men [SC] var inte med då utan han låg och sov i minibussen. De köpte kräftorna för att äta dem tillsammans och frysa in resten som de inte orkade äta upp. Cirka tio km utanför Värnamo blev de stoppade för kontroll vid kl. 05. När polisen såg kräftorna blev de gripna och fick böta 2 800 kr. Det blev bråk mellan dem alla när de kom tillbaka till Idemåla. Toncho och Micho bestämde sig för att åka hem den 14 augusti 2017 och han skjutsade dem till flygplatsen. Efter det ringde [HH] till honom och bad honom om hjälp då han hade något haveri vid riksväg 23. Han hade ganska mycket kontakt med [HH] eftersom han var tekniskt kunnig och [HH] ville rådgöra med honom när han skulle köpa bil. Under förhöret hörs [YN] om en viber-konversation, aktbilaga 194 s. 122- 123. [V] är en chaufför som tidigare arbetade för honom och för Garmento. [V] är kusin med [KD]. [V] hade frågat honom hur hans räkningar såg ut under hans vistelse här och hur mycket allt hade kostat honom. Han antecknade bland annat att kräftburarna skulle kosta 4 000 kr. Bilderna på betalkortet måste ha skickats av misstag. Han vet inte om han fiskade i Stora Hensjön. Han bad [V] kolla om man kunde fiska i den sjön eftersom [V] kunde bra svenska. Av [V] fick han höra att [YH] hade ett tankkort som han kunde använda. Han fick tillåtelse av [KD] att använda det. När han behövde använda det kontaktade han [YH] och frågade om han hade vägarna förbi. Då kunde [YH] säga att han skulle vänta vid en bensinmack vid en viss tid och sedan kom [YH] med kortet och slog pinkoden. Han visste bara att Garmento AB var en åkeriverksamhet men inte att bolaget sålde fisk eller att [YH] hade arbetat där. - Vittnesförhör - - [Polisman 1] Han var vid Södra Bergundasjön den 9 augusti och såg en skåpbil som såg misstänkt ut. Den var nerbackad och parkerad. En stund senare såg han en båt med elmotor som körde ut på sjön från platsen där bilen var nerbackad vid sjön. Han kunde följa båten några hundra meter ut på sjön. Han såg hur personer i båten tog upp ett föremål ur vattnet och skakade ur det i båten. Han såg inte vad det var men han tolkade det som att det var en kräftbur. De fortsatte längs strandkanten, stannade var tionde meter och tog upp ett nytt föremål som de skakade ur. De körde raka vägen fram till en punkt och direkt när de kom dit så började de ta upp föremål ur vattnet. Det såg ut som att kräftburarna satt ihop med en lina och att männen drog sig fram med linan. Ljusförhållandena var väldigt goda den kvällen på grund av månskenet. Han var i kontakt med tillsynsmännen och vidarebefordrade informationen till polisen. Han ringde till polisen eftersom han visste att det inte förekom något legalt kräftfiske i sjön. Det kom ut ett antal poliser och han visade dem var bilen stod. Efter flera timmar kom båten tillbaka från sjön. Det var två män i båten och när de kom upp på land började de lasta ur backar som visade sig vara fyllda med kräftor. Han stod ungefär 100 meter från männen. Han kommer inte exakt ihåg vilken utrustning som fanns i bilen, men han minns en icke-uppblåst gummibåt, en stor back med kräftor, en back med kräftbete, en stor rulle med lina och några enstaka kräftburar. Han såg männen på sjön runt kl. 22 och de var ute på sjön i kanske två eller tre timmar fram till gripandetiden. - - [Polisman 2] - - - Södra Bergundasjön den 9 augusti Han fick ett samtal från en kollega, [polisman 1], som var engagerad i fiskefrågor. [Polisman 1] berättade att han och en fiskekontrollant hade observerat två män som var ute med en båt och fiskade kräftor i Södra Bergundasjön. De hade lagt ut många kräftburar. Han mobiliserade ett gäng poliser som grupperade sig runt båten. Själv låg han tio meter från bilen och avvaktade tillsamman med [polisman 1]. Efter en till två timmar hörde de prassel vid strandkanten. Två män kom upp från vattnet. De lät dem gå fram till bilen och öppna den. När männen kom fram till bilen grep de dem. Det fanns kräftburar i bilen och kräftor i båten. I bilen fanns bl.a. snören och ett extrabatteri till elmotorn. Fiskekontrollanten stod på bron mellan Norra och Södra Bergundasjön. Männens bil stod parkerad vid en plats man kommer till om man svänger söderut, strax efter bron mot Avfallsverket. För att ta sig till platsen där bilen var parkerad måste man köra in på en grusväg. Grusvägen delar sig i två olika riktningar efter några hundra meter och efter ytterligare 100 meter kommer man till en vändplats. Där stod bilen cirka tio meter från vattnet. - - - Norra Bergundasjön den 15 augusti Den 15 augusti 2017 fick han återigen ett samtal från [polisman 1] som blivit kontaktad av en fisketillsynsman. De fick information om att det stod två bilar parkerade på en skogsväg strax söder om Vägverkets gamla lokaler invid Norra Bergundasjöns nordvästra strand. Skogsvägen var knappt en väg utan mer hjulspår med gräs mellan och den gick i rak riktning mot en kraftledningsgata som gick över sjön. En vit bil stod med fronten i nordlig riktning och den andra bilen stod framkörd ända fram till den vita bilen. Det var helt omöjligt att se bilarna från huvudvägen. Hans bedömning är att bilarna var parkerade där för att inte synas. De tog med sig mörkerkikare och grupperade sig alldeles intill bilarna i skogen. De hade även uniformerad personal och en hundförare i närheten. Runt kl. 02 var några ur personalen tvungna att lämna platsen och kl. 03 var även hundföraren tvungen att lämna. Därefter var det enbart han och hans kollega som var kvar. Strax efter kl. 03 hörde de hur det började prassla vid strandkanten. I mörkerkikaren såg han hur en man kom upp med två paddlar. Mannen såg dem inte trots att de stod bara tre meter bort. Mannen tittade sig omkring i ca 30 sekunder för att se om det fanns någon annan där. Sedan slängde han ifrån sig paddlarna och började tillsammans med sin kamrat bära upp grejer från båten. De hörde hur männen bar på något tungt och när de ställde ifrån sig det så prasslade det. De förstod då att det var stora säckar med kräftor som männen bar upp. När männen tog upp båten och började tömma ur luften tog de sig fram för att gripa dem. En av männen sprang till skogs och den andre brottades ner med milt våld. De hann ikapp mannen som sprungit iväg och grep båda och överlämnade dem till uniformerad polis. De var där i ungefär fem timmar och såg ingen annan människa överhuvudtaget. - - [Polisman 3] Klockan var runt sex på morgonen när han och en kollega åkte till Fridafors för att kontrollera läget inför husrannsakan. Det stod cirka fem bilar på fastigheten. Portarna till garaget var öppna och det var tänt i källaren i huset. I övrigt var det tyst och lugnt. De gick längs med ån som låg bakom huset och följde en vattenledning som dragits från ån upp till husen. Det var ungefär 15 meter mellan huset och garaget och förråden. Efter ett tag kom andra patruller till platsen. Det rullade in en bil på tomten. Någon kände igen personerna i bilen eftersom de hade gripits tidigare för samma typ av fiskeribrottslighet. När bilen rullade in avancerade alla fram och gjorde tillslaget. Det satt två personer i bilen. I bilen fanns även fisk, båt, motor och vadarbyxor. Någon av hans kollegor ropade att någon pratade i telefon på övervåningen. Han gick upp på övervåningen och i första rummet till vänster låg [PT] och [YH] med varsin mobil i handen. De försökte kommunicera med varandra men han bad dem att vara tysta. Garaget var som en ”fiskeribusiness” och det var en industrimässig känsla där. Han såg ett kylrum och uppemot 100 kg färska levande kräftor som var sorterade i storleksordning och kvalitet. Kräftorna kan inte ha legat där länge eftersom det inte fanns något vatten. Det låg även färsk fisk på isbäddar. Någon förklarade att det var gös. Det fanns stövlar, regnkläder, byxor och jackor på krokar i prydliga rader samt en stor ismaskin och en mängd frysboxar. Det låg fryst fisk i vissa boxar men inte i alla. Lina som liknade den som återfunnits i sjöarna fanns där också. I källaren fanns utrustning i form av vadarbyxor och andra kläder som var passande för ändamålet. Han var själv inte nere i källaren men han fick berättat för sig att det låg färdigpackade väskor med vadarbyxor och utrustning där. Det fanns även flera gummibåtar, elmotorer och nät som han såg själv. På tomten stod en kyllastbil. I förarhytten i kyllastbilen låg tankkvitton, landningsrapporter från Göteborgs fiskmarknad och Stockholms Fiskauktion med kopplade kundnummer på och lösa papper med fångstsammanställningar. I en Citroën-bil med registreringsnummer RJS 290 fanns en båt, i källaren låg det en båt och i det mindre uthuset låg det två eller tre båtar med tillhörande motorer till samtliga båtar. Näten fanns i den lilla boden i backar eller så låg de i det stora uthuset. Han vet inte hur mycket det var men det var i alla fall flera kilometer nät. De beslutade sig för att gripa de sex personer som fanns där. - - [JW] Han är vice ordförande i Ivösjöns fiskevårdsförening. Föreningen bedriver tillsyn genom särskilt förordnade fisketillsynsmän via Länsstyrelsen och förvaltar både Ivösjön och Levrasjön. Om man vill fiska i Ivösjön men inte äger fiskerätt finns det flera möjligheter. Man kan köpa ett endagskort, ett tiodagarskort eller bli medlem i föreningen för att få fiska i ett helt år. Ivösjön har många ägare och de ska också vara medlemmar i föreningen för att få utöva fiskerätten. Som medlem har man rätt att fiska med 100 meter nät, fyra ryssjor, långrev med max 300 krokar, sportfiskeredskap och tio kräftburar på hösten. Med hösten avses den andra onsdagen i augusti och en månad framåt. Det finns oerhört få kräftor i Ivösjon och de håller på att bygga upp kräftfisket. Om man får en kräfta per bur är det mycket bra, ofta får man en kräfta per tio burar. Ivösjön är Skånes största sjö och gös är den mest attraktiva fisken i sjön. De har fört statistik över fisket i flera år. Lägger man i hundra meter nät över en natt kan man fånga ungefär 1-1,5 kg gös, vilket de tycker är en lämplig mängd per medlem för husbehovsfiske. En riktigt erfaren fiskare som kan sjön skulle kunna fånga 4-5 kg på en dag. Gädda är mindre vanlig nätfångst och det sker bara slumpvis. De är cirka 800 medlemmar, plus några med en- eller tiodagarskort, och i dagsläget fångas tio ton fisk/år i Ivösjön. Det finns inget förbud mot att sälja fisk från Ivösjön men den mängden fisk som man får fiska är anpassad för att fångsten ska vara på husbehovsnivå. Han bor vid ena delen av sjön och besöker regelbundet halva sjön och har god kännedom om hela sjön. Det förekom inte att någon skyltade med att de sålde fisk. Han har bott där i 20 år och aldrig sett någon sälja fisk. Han har inte heller sett några uppköpare som vill köpa fisk där. Fiskeförhållanden i Ivösjön och Levrasjön är lika. I Levrasjön finns gädda och abborre, men varken gös eller kräftor. - - [Fisketillsynsman 1] De var tre fisketillsynsmän som genomförde efterkontroll av Norra Bergundasjön för att leta fiskeredskap. De var ute och letade efter fiskeutrustning från den 15 till den 18 augusti 2017. De fann mängder med kräftburar. Det kan stämma att det var över 700 burar som de hittade. Burarna får man upp genom att använda sig av ankare som fastnar i linan. Kräftburar fanns längs nästan hela sjön förutom en sträcka på den östra kanten och i den norra delen. Kräftburarna var utlagda på rev eller lina och de var sammanlänkade från ett 20-tal upp mot 100 stycken. Linan var ett balsnöre i svart eller vitt, mestadels svart. Kräftburarna var av samma typ. Övervägande delen av burarna var fästa med buntband och vissa med karbinhake. Buntband är inte så vanligt att man använder men annars såg det ut som det brukade göra. Man kan inte särskilja olika fiskares sätt att lägga ut kräftburar, men dessa käftburar var utlagda på samma vis och där den ena linan slutade började den nästa. Det var kräftor i de flesta burarna men inte i alla. Enligt hans bedömning måste det tagit ungefär 20-30 timmar att lägga ut alla dessa kräftburar. Kräftburarna hade lagts i sjön i år, det var inte burar från förra året. Kräftburarna låg ungefär 5-20 meter från strandlinjen. De hittade även tre nät som låg mitt ute i sjön. De var märkta med en dunk i ena änden. Med två personer i en båt kan det ta cirka 10-15 timmar att vittja en sådan mängd burar som de fann i sjön. Kräftorna som togs upp vägdes av polisen. - - [Fisketillsynsman 2] Han är sekreterare i Växjösjöarnas fiskevårdsområde där Bergundasjöarna ingår samt är även markförvaltare vid Växjö kommun. Fiskerätten i Bergundasjöarna ägs till största delen av Växjö kommun och till resterande del av ett par privata ägare. Det innebär att det är enskilt fiskevatten. I Begrundasjöarna finns mest gös och gädda. När det gäller reglerna för sportfiske i Södra Bergundasjön är det tillåtet att fiska med handredskap. Man kan köpa dagskort, säsongskort och årskort för Södra Bergundasjön. Har man dagskort eller årskort får man fiska på samma sätt men om man har säsongskort får man enbart fiska med spö. Har man dagskort eller årskort får man fiska med metspö, spinnspö, flugspö, pimpelspö och som tillägg till vinterfisket får man fiska med bland annat agnkrok. Det finns inga nätfiskekort eftersom det inte är tillåtet att fiska med nät i Södra Bergundasjön. Samma regler gäller i Norra Bergundasjön. Kommunen säljer fiskekort för kräftfiske i Södra Bergundasjön under två fredagar i augusti på bestämda ställen. Det finns inte något liknande för Norra Bergundasjön. Fiskekort för kräftfiske säljs inte utan man får anmäla sitt intresse till kommunen för att köpa dem. Vid fiske får man en lott tilldelad och det finns en funktionär på plats för att hjälpa till. Lotterna såldes i början av augusti och det var enbart den 11 augusti och den 25 augusti som det var tillåtet att fiska kräftor i sjön. Det är han som har ritat kartan över utlagda kräftburar och nät, aktbilaga 192 s. 88. Uppgifterna som låg till grund för kartan kom från föreningens fisketillsynsmän som gemensamt hade draggat och letat fiskeredskap i sjön. Varje streck som har en siffra jämte sig utgör ett sammanhängande rev av kräftburar. - - [HJ] Han är ordförande i Flårens fiskevårdsområde. Det är ganska många delägare i sjön Flåren. I sjön är det antingen enskilt fiske för en enskild fastighet eller enskilt fiske för en samfällighet. Delägarna kan fiska utan fiskekort i sin egen lilla del. De får fiska i andra delar av sjön som om de har fiskekort. Om man vill fiska i sjön kan man köpa fiskekort och fiska med handredskap. Med handredskap avses kastspö och metspö. Fiskekortet gäller i hela sjön. Man kan också köpa till ett fiskekort för att kunna lägga ut två standardnät. Ett årskort med spö utan nät kostar 300 kr per år. Tillägget för två standardnät kostar 150 kr. Standardnäten ska vara 30 meter långa och 1,5 meter djupa. De säljer inga fiskekort för kräftfiske. Dessutom är det dålig tillgång på kräftor i Flåren eftersom det inte finns kräftor i hela sjön utan enbart i vissa partier. Det är ganska god tillgång på gös i Flåren och något mindre tillgång på gädda och abborre. Det förekommer inget yrkesfiske i sjön och det är sällan att någon får så mycket fisk att den kan säljas vidare. Han har inte själv sett att fisk från Flåren sålts vidare eller att någon skyltat med att de sålde fisk. Han har inte heller sett någon uppköpare av fisk vid sjön. Han bor nära södra delen av Flåren och är vid sjön nästan varje dag. - - [OK] Han arbetar på ett företag som heter Hjälmarfisk som köper och säljer fisk. Han jobbar i första hand med svensk insjöfisk. Svensk insjöfisk kan köpas från grossister, på auktioner eller direkt från enskilda fiskare. [YH] sålde fisk på auktionen i Göteborg under sommaren och fortsatte göra det på auktioner i Stockholm under sensommaren och hösten. Han utgick från att [YH] var fiskare själv, men pratade aldrig med honom. De lägger märke till alla som säljer och [YH] stack ut på grund av sitt namn. Han sålde dessutom fisk från sjöar som normalt inte brukar förekomma och det var samma sjöar som Garmento hade sålt fisk från under 2016. Den fisken som Garmento sålde hade blivit återkallad. Det är inte heller vanligt att en fiskare sålde fisk från flera olika sjöar. Han började därför undersöka [YH:s] fisk. Den första gången stod det att fisken kom från Glan och den andra gången stod det Flåren och sedan en sjö till som han inte minns namnet på. Glan var inte så ovanligt att sälja fisk från men Flåren hade han inte sett tidigare. Han ringde och kontrollerade om fisken kom från sjön Glan. De ansvariga visste att det fanns folk på sjön som inte hade rätt att fiska men de hade inga namn på personerna. Efter det ringde han till de som ansvarade för fiskerätten i Flåren. De sa att det inte fanns några yrkesfiskare i Flåren, att man var tvungen att ha fiskekort för att kunna fiska i sjön och att det inte fanns någon vid namn [YH] som hade fiskekort. De sa även att de hade hittat otillåtna fiskeredskap i Flåren. Efter detta drog han slutsatsen att det antingen var fråga om otillåtet fångad fisk eller importerad fisk som [YH] ville försvenska men han hade inga konkreta bevis, annat än tillsynsmännens uppgifter. Han kontaktade Göteborgs fiskauktion och berättade vad han hade hört varpå auktionen stoppade försäljningen av [YH:s] fisk. Han tror att det var i slutet av juli i år. När han hade berättat för Göteborgs fiskauktion att fisken inte kunde komma från Flåren och troligen var tjuvfiskad, ändrade [YH] ursprunget på fisken till en annan sjö. Han ringde även till Stockholms fiskauktion och berättade att han trodde att fisken som [YH] skulle sälja var olovligt fångad, men Stockholms fiskauktion valde att inte bry sig om detta. - - [AO] Hon bor i ett hus mittemot [adressen] i Fridafors. Det kan vara ungefär 25 meter mellan husen samt ungefär 35 meter mellan hennes hus och platsen där hon såg att de hanterade fisk. Bilar körde fram och tillbaka på kvällar och nätter, i alla fall fem olika bilar. Det fanns en vit skåpbil på fastigheten men hon såg inte vem som körde den. Hon kunde inte identifiera något mönster när det gällde bilarna och vilka tider de var där och inte. De var två eller tre personer i bilarna. Hon såg som mest tio personer vid huset från juni och framåt. Under den sista tiden var det som mest folk vid huset. Det hanterades fisk på fastigheten. Mitt på dagen såg hon att flera personer satt längst ner och skar fisk i bitar. Hon såg inte var fisken kom ifrån eller vad de gjorde med bitarna. Hon såg [YH], [ZA] och [YN] på fastigheten. Det kan vara flera av dem tilltalade men hon kan inte peka ut någon ytterligare. Hon såg att de lastade in gummibåtar i bilarna men hon såg ingen ytterligare fiskeutrustning. - - [LB] Hon är granne med huset på [adressen] i Fridafors. Hon hörde och såg hur de körde iväg och kom tillbaka med bilarna. De brukade vara två personer i varje bil. Det var ca sex bilar, men hon kan inte komma ihåg om det fanns ett mönster i bilarnas rörelser. De körde iväg på kvällen och sedan kom några tillbaka på natten och andra på morgonen. Det fanns en större lastbil på fastigheten men hon såg inte vem som använde den eller vid vilka tidpunkter den körde iväg. Hon noterade inte vad de gjorde när de kom tillbaka till huset mer än att de var inne i uthusen. Ibland var de runt elva eller tolv personer på fastigheten. De hade nät och kräftburar. Flera personer vecklade ut kräftburar på baksidan av huset. Hon såg också vita lådor men inte vad det var i dem. De bar stora, vita plastsäckar från bilarna in i huset samt lastade in saker i bilarna. Hon känner igen [YH], [IG], [ZA] och [YN]. Hon såg ingen fisk på fastigheten innan polisen kom och gjorde tillslag. DOMSKÄL - Skuld - - Grovt häleri och brott mot fiskelagen, grovt brott (domsbilagorna 1-3) Gärningsbeskrivningen innebär i korta drag, i vart fall såsom tingsrätten uppfattat det, ett påstående om att åtta av de tilltalade ([GI], [YY], [IG], [ZA], [GG], [HH], [YN] och [SC]) har fiskat olovligen och levererat fångsterna till fastigheten i Fridafors, varefter fångsterna har mottagits och sålts av [YH] på fiskauktioner. Olovligt fiske kan vara förbrott till häleri när det innebär att fiskerättsinnehavaren frånhänds djur vartill han är ockupationsberättigad. För att kunna ta ställning till [YH:s] och övriga tilltalades eventuella ansvar för häleribrott kommer tingsrätten först att bedöma om det föreligger något förbrott till häleri såsom brott mot fiskelagen. - - - Brott mot fiskelagen Av 37 § fiskelagen (1993:787) framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt eller utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar där sådant tillstånd behövs, döms för brott mot fiskelagen. I ringa fall ska inte dömas till ansvar. I 40 a § fiskelagen stadgas att vid bedömande av om ett brott enligt 37 § är att anse som grovt ska särskilt beaktas om det avsåg verksamhet av särskilt stor omfattning, fångst av betydande värde eller fångst ur särskilt skyddsvärda bestånd. Fiskelagen innehåller bestämmelser om bl.a. rätt till fiske och det som sägs i lagen gäller både fisk och vattenlevande kräftdjur. Rätten att fiska varierar beroende på om det sker i allmänt eller enskilt vatten. Allmänt vatten finns endast i haven och i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Övrigt vatten som ingår i fastigheter är enskilt vatten. Enligt 9 § fiskelagen tillhör fisket i enskilda vatten fastighetsägaren, dock får svenska och utländska medborgare fiska i viss begränsad utsträckning framförallt i enskilt vatten längs med kusterna och de största sjöarna. Utländska medborgare får dock endast fiska med handredskap, dvs. spö eller liknande rörligt redskap utrustat med lina och högst tio krokar. Utöver detta kan personer skaffa sig rätt att fiska i enskilt vatten genom tillstånd från fiskerättshavaren, vilket ofta sker i form av köp av fiskekort. De tilltalade har sammanfattningsvis invänt att de inte fiskat i den omfattning som åklagaren påstått och att de fiskat i enlighet med sina fiskekort. Tingsrätten finner av det som framkommit angående fiske och fiskhantering vid husrannsakningarna i Fridafors och Idemåla att fiskeriverksamheten framstår som relativt storskalig och professionellt skött. Det är tydligt utifrån t.ex. [polisman 3:s] beskrivning av fastigheten i Fridafors, av mängden fisk och kräftor som polisen fann vid ingripandena den 9 och 15 augusti samt av det mycket omfattande antalet kräftburar och nät som drogs upp ur vattnet efter den 15 augusti. Även den frekventa aktiviteten av bilar till och från fastigheten på kvällar och nätter som grannarna vittnat om, utrustning med kylrum och ismaskin m.m. i Fridafors, de tilltalades anteckningsböcker med fångst och datum samt mängden systematiskt iordningsställd fiskeutrusning i Idemåla och Fridafors, motbevisar de tilltalades påståenden om att de rest till Sverige enbart på semester, för att köpa bil eller fritidsfiske osv. Till detta kommer mastpositioneringar och liknande uppgifter i mobiltelefonerna i närheten av sjöar både kvälls- och nattetid samt [GI:s] och [YY:s] uppgifter om fiskeriverksamheten. Tingsrätten finner således mot ovan angiven bakgrund att det är uppenbart att de tilltalade kom till Sverige för att fiska i syfte att tjäna pengar. Vidare är det också uppenbart med hänsyn till den mängd fisk och kräftor som fångats och som sålts vidare av [YH] (se mer nedan), att de fiskat långt utöver vad fiskekorten hade kunnat medge. Dessutom var [IG] och [ZA] samt [GI] och [YY] vid de ingripanden som skedde inte vid Ivösjön eller Levrasjön där de hade fiskekort, utan vid Bergundasjöarna. Vittnesuppgifterna om de begränsade fiskemöjligheterna i Ivösjön och Levrasjön motbevisar också de tilltalades påståenden om att de enbart fiskat i enlighet med sina fiskekort. Det framgår även tydligt av de tilltalades egna uppgifter att de inte brydde sig om att säkerställa att de endast fiskade i Ivösjön och Levrasjön, t.ex. har flera berättat att de enbart följde efter någon annan utan att göra egna kontroller av var de befann sig och vissa har uppgett att de bara antog att en sjö som de råkade se omfattades av fiskekorten. Till detta kommer att [HH], [SC] och [IG] även under 2016 hade fiskekort för Ivösjön och Levrasjön. De måste därför ha känt till att Bergundasjöarna inte omfattades av fiskekorten, men det avhöll dem inte från att fiska där och visa andra vägen dit. Sammanfattningsvis finner tingsrätten att det är visat bortom rimligt tvivel att [GI], [YY], [IG], [ZA], [GG], [HH], [YN] och [SC] har fiskat olovligen i sjöar där enskild fiskerätt råder i enlighet med gärningsbeskrivningen. Med hänsyn till den mycket stora mängd fisk och kräftor som hanterats på fastigheten, antalet fiskeredskap som beslagtagits samt sättet som kräftburarna och näten var sammanlänkade på i långrev i Bergundasjöarna, finns det mycket som talar för att de tilltalade måste ha hjälpts åt med fisket. Såsom åtalet enligt åklagaren ska uppfattas omfattar åtalet för brott mot fiskelagen dock endast den fisk som de tilltalade ensamma eller tillsammans med sin partner har fiskat upp, dvs. [GI] tillsammans med [YY], [IG] tillsammans med [ZA], [GG] tillsammans med [HH] samt [YN] tillsammans med [SC]. Tingsrätten anser sig därför förhindrad att bedöma om de tilltalade har agerat tillsammans och i samförstånd även med övriga fiskare och/eller [YH] som hjälpt till med införskaffandet av fiskeutrustning m.m. Vidare bör med hänsyn härtill deras ansvar begränsas i enlighet med den tid då de vistats och fiskat i Sverige. Bestämmelsen om grovt brott mot fiskelagen infördes genom prop. 2002/03:41 vari angavs som motiv för skärpta straff bl.a. att brotten är allvarliga med hänsyn till de värden de kan inbringa men också, och inte minst, genom den stora skada de kan förorsaka fiskbestånden. Vidare uttalades (prop. 2002/03:41 s. 21) att av avgörande betydelse för att bestämma brottets svårighetsgrad är vilka värden som satts på spel genom överträdelsen samt att en omständighet som motiverar en stark reaktion är om brottet rör ett högt fångstvärde och en annan är betydelsen av de miljövärden som kan ha äventyrats genom att brottet riktat sig mot bestånd som riskerar att fiskas ut. Det anfördes även att för de allra allvarligaste brotten mot fiskelagen bör straffet vara fängelse samt att omständigheter som kan föranleda att ett brott betraktas som grovt är att det varit fråga om en verksamhet av särskilt stor omfattning eller att fångstvärdet varit betydande eller riktat sig mot särskilt skyddsvärda bestånd. Tingsrätten finner att brotten mot fiskelagen, trots den begränsning som ligger i att åtalet endast omfattar respektive pars verksamhet, bör bedömas som grova. Skälen för detta är den yrkesmässighet som har präglat de tilltalades fiske och verksamhetens särskilt stora omfattning. Även om det inte går att slå fast exakt hur stor fångst respektive par har landat, visar utrustningen, försäljningarna vid fiskauktionerna och aktiviteten på fastigheten i Fridafors, att det måste ha rört sig om fångst av stort värde. Tingsrätten finner således att [GI], [YY], [IG], [ZA], [GG], [HH], [YN] och [SC] ska dömas för brott mot fiskelagen som är att bedöma som grova. - - - Grovt häleri Enligt 9 kap. 6 § brottsbalken döms den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott för häleri (s.k. sakhäleri). I andra stycket samma paragraf stadgas att likaledes döms för häleri den som i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott (s.k. näringshäleri). Slutligen anges i tredje trycket att vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande värde eller varit av särskilt farlig art. - - - [YH] [YH] har medgett att han medverkat till övrigas bostadsförsörjning, att han har varit kontaktperson och sammanfört fiskare samt att han i viss mån har varit behjälplig med inköp av fiskeutrustning och fiskekort. Hans uppgifter i denna del vinner även stöd i den övriga utredningen. Han är dock inte åtalad för medverkan eller medhjälp till övrigas brott mot fiskelagen. Vad gäller åtalet för häleri har [YH] medgett att han har fraktat fisk och kräftor till fiskmarknader där han sålt fångsten samt att han har mottagit betalning och lämnat ersättning för fisk. Detta framgår även av den övriga bevisningen. Han har dock bestritt ansvar för häleri och har förnekat att han skulle ha ingått i en organisation eller agerat brottslig tillsammans och i samförstånd med andra. [YH:s] huvudsakliga invändning i målet är att den fisk han hanterade, köpte och sålde var lovligt fångad, i vart fall hade han ingen anledning att tro att det var olovligt fångad fisk. Genom samtliga tilltalades berättelser är det tydligt att [YH] hade en ledande roll i fiskeriverksamheten i Fridafors. Till exempel köpte han fiskekorten, hjälpte till med boendet samt tillhandahöll kylrum och ismaskin m.m. Ytterligare omständigheter som visar hans centrala roll i verksamheten är att han ordnade bränsle åt [YN] och att han var ensam ansvarig för försäljning av fisk och kräftor på auktionerna samt bestämde över intäkterna. Det är dock inte visat eller ens tydligt påstått hur den gemensamma brottsplanen för Organisationen skulle ha sett ut. Vidare finns andra frekvent omnämnda aktörer, t.ex. [PT], [V], [G], [KD] och Garmento AB, vars roller eller eventuella inblandning är oklara. Mot denna bakgrund finner tingsrätten att [YH:s] ansvar för häleri bör bedömas utifrån hans eget agerande och inte hans eventuella inblandning i en organisation. Det noteras att försäljningen den 9 augusti 2017 (p 8) avsåg 105 kg kräftor, inte 115 kg som anges i gärningsbeskrivningen. Försäljningarna på fiskauktionerna visar att [YH] sålde stora mängder gös, gädda och kräftor med endast 3-5 dagars mellanrum. Enligt tingsrätten framgår även ett visst mönster i försäljningarna som ökade markant från den 25 juli och framåt, dvs. då alla medtilltalade förutom två hade anlänt till Sverige, samt minskade den 9 och 17 augusti vilket sammanfaller med tidpunkter då polisen ingripit mot några av fiskarna. Vidare har framför allt [YH], [GI] och [YY] berättat om att viss försäljning av fisk skedde mellan [YH] och de medtilltalade. Som tingsrätten funnit ovan är det också styrkt att alla tilltalade förutom [YH] kom till Sverige för att tjäna pengar på att fiska. Mot denna bakgrund finner tingsrätten att [YH:s] påstående om att han köpte i princip all sin fisk och sina kräftor genom att åka runt till fritidsfiskare vid olika sjöar är helt orimligt och bör lämnas utan avseende. Till detta kommer vittnesuppgifterna om bl.a. den förhållandevis begränsade kräfttillgången i Flåren och Ivösjön som [YH] har påstått att hans fisk huvudsakligen kom ifrån. Sammantaget finner tingsrätten att det är ställt bortom rimligt tvivel att [YH] hanterat och sålt olovligt fångad fisk i enlighet med gärningsbeskrivningen. Hans befattning med fisken har varit ägnad att försvåra ett återställande, varför han ska dömas för häleri i enlighet med åtalet. Någon anledning att pröva andrahandsgrunden om näringshäleri föreligger inte med denna utgång. Såsom åklagaren har angett har brottsligheten präglats av en yrkesmässighet, varit av särskilt stor omfattning och har sammantaget avsett ett stort värde. [YH] bör därför dömas för grovt häleri. - - - Övriga tilltalade Inledningsvis kan konstateras att det av litteratur och praxis på området framgår att den som döms såsom gärningsman till ett förbrott inte ska dömas för häleri beträffande samma objekt. Det saknas i sådant fall utrymme för häleriansvar eftersom hälerihandlingen betraktas som en med brottet medbestraffad och därför straffri efterhandling. Det innebär att i den mån [GI], [YY], [IG], [ZA], [GG], [HH], [YN] och [SC] har hanterat fisk som de har fångat själva eller tillsammans med sin kamrat, kan de inte fällas till ansvar för häleri avseende den hanteringen. Med hänsyn till de stora mängder fisk och kräftor som syns på fotografierna och som återfanns av polisen vid ingripandena samt att en del fisk och kräftor var professionellt sorterade och förpackade, måste någon eller några ha hanterat fisken och kräftorna och iordningställt dem inför försäljning. Frågan är dock i vad mån det är bevisat vem som gjort vad och med vilken fångst. Att en person befunnit sig eller varit bosatt på fastigheten är i sig inte tillräckligt för straffrättsligt ansvar. Det framgår av bilder, film och de tilltalades egna uppgifter att viss hantering av fisk förekom av [GI], [YY], [GG], [IG] och [ZA]. Till exempel har [GI] och [YY] lagt in fisk i kylrummet och [GG], [IG], [ZA], [HH] och [GI] har poserat för fotografier hållandes enstaka stora fiskar. I övrigt saknas i princip bevisning om vem som hanterade vilken fisk i Fridafors och på vilket sätt den hanterades. Det innebär att det inte kan anses visat bortom rimligt tvivel att de hanterat annans fisk i enlighet med häleriåtalet. Inte heller kan den hantering som skett i form av posering för ”skrytfotografier”, i den mån de använt annans fisk, grunda ett häleriansvar då den befattningen inte kan anses ha varit ägnad att försvåra ett återställande. Vidare finns bevisning om att det förekom fiskhantering genom att flera av de tilltalade suttit och skurit fisk i trädgården. Det förefaller dock ha avsett kräftbete och ingår således i förberedelserna för fiskeribrotten och kan därmed inte medföra ansvar för häleri. Slutligen finns några knapphändiga uppgifter om att [ZA] och [GI] följde med [YH] i lastbilen på varsin resa till en fiskauktion. Såvitt framkommit medföljde de som sällskap. Det är inte visat att [ZA] tog någon befattning med lasten. Vad avser [GI] lastade han enligt egna uppgifter in några lådor med fisk i kyllastbilen innan de reste. Tingsrätten finner att dessa mycket begränsade åtgärder inte är tillräckliga för att grunda medverkansansvar till [YH:s] häleri. Såvitt avser [GI] kan det dessutom ha avsett fisk som han själv fångat, vilket skulle ha kunnat förhindrat ansvar för häleri. En annan svårighet i prövningen av häleriansvar för de som även fiskat är att åklagaren inte presenterat något tydligt påstående om en gemensam brottsplan och de tilltalades delaktighet i denna. De specificerade aktiviteter som angetts i gärningsbeskrivningen för var och en av de tilltalade hänför sig huvudsakligen till fiskeribrottet, t.ex. att skaffa fiskeutrustning, visa vägen till sjöar, fiske och hantering av fångst. Det finns heller inget stöd för att någon av de tilltalade, förutom [YH], skulle ha förvärvat eller mottagit fisk eller kräftor, vilket krävs för att ansvar för näringshäleri skulle kunna komma ifråga. Vidare har såvitt framkommit [YH] ensam förfogat över intäkterna från försäljningarna på auktionerna. Sammantaget finner tingsrätten således att det inte är tillräckligt klarlagt vad [GI], [YY], [IG], [ZA], [GG], [HH], [YN] och [SC] hade för roll i organisationen, förutom att de skötte fisket, och att det inte är visat att de hanterat fisk på sådant sätt att häleriansvar kan åläggas dem. I stället bör deras gärningar omfattas av brotten mot fiskelagen. Åtalen för grovt häleri ogillas därmed i dessa delar. - - Ringa narkotikabrott (domsbilaga 4) [HH] har erkänt gärningen. Hans erkännande stöds av övrig utredning. Gärningen är därför bevisad och den ska bedömas som åklagaren gjort. - Påföljd - - [YH] [YH] är tidigare ostraffad. Av genomförd personutredning framgår bl.a. att något övervaknings- eller vårdbehov inte föreligger. [YH] ska dömas för grovt häleri. Som tingsrätten funnit ovan har brottsligheten präglats av en yrkesmässighet och varit av särskilt stor omfattning samt har sammantaget avsett ett stort värde. Enligt 9 kap. 6 § brottsbalken är straffskalan för grovt häleri fängelse i lägst sex månader och högst sex år. I NJA 2013 s. 654 har HD slagit fast att häleri, i likhet med bl.a. stöld, många gånger är att bedöma som ett grovt brott om värdet av det tillgripna motsvarar fem basbelopp. Detta gäller dock endast om det i övrigt inte finns några försvårande eller förmildrande omständigheter som bör påverka bedömningen av brottets svårhet. Vidare anför HD i rättsfallet att betydelsen av godsets värde blir relativt sett mindre ju allvarligare brottslighet det rör sig om, men att om värdet av godset är så högt som ca 18 basbelopp bör utgångspunkten vara att straffvärdet motsvarar fängelse i ett år. I [YH:s] fall rör det sig om ett godsvärde som med råge överstiger den nedre gränsen för när brottet med beaktande endast av värdet är att bedöma som grovt, men det kommer samtidigt inte i närheten av 18 basbelopp. Tingsrätten finner dock att i detta fall bör inte godsvärdet vara avgörande för straffvärdebedömningen, utan i stället övriga omständigheter kring brottsligheten. Det finns därvid flera försvårande omständigheter. [YH] har uppenbart varit en av huvudmännen bakom verksamheten och det är han som har skött all försäljning och tagit emot alla intäkter samt ordnat den utrustning som krävdes i form av kyllastbil, kylrum m.m. Vidare har han organiserat verksamheten kring förbrotten genom att bl.a. ordna boende och utrustning till de fiskare som försett honom med hälerigodset. Verksamheten bedrevs under ca två månaders tid och försäljning skedde vid elva fiskauktioner. Det är också försvårande att [YH:s] verksamhet bedrivits yrkesmässigt och professionellt. Vidare är det allvarligt att den avsett livsmedel och ett medvetet utnyttjande av ändliga naturresurser. Sammantaget finner tingsrätten att straffvärdet bör uppgå till ett år och två månaders fängelse. Med hänsyn till straffvärdet bör någon annan påföljd än fängelse inte komma ifråga. - - Övriga tilltalade [GI], [YY], [IG], [ZA], [GG], [HH], [YN] och [SC] ska alla dömas för brott mot fiskelagen, grovt brott. Den brottslighet som de döms för omfattar dock enbart den fisk som de olovligt fiskat två och två, inte övrigas olovliga fiskande. Vidare är fiskeribrotten begränsade i tiden utifrån när de kom till Sverige och började fiska tills de greps. Det innebär att brottstiden för [GI] och [YY], [GG] och [HH] samt [YN] och [SC] uppgår till cirka en månad. För [IG:s] och [ZA:s] del uppgår brottstiden till cirka två månader. Brott mot fiskelagen förskyller vanligtvis böter. I prop. 2002/03:41 s. 21 uttalas dock att för de allra allvarligaste brotten mot fiskelagen bör straffet vara fängelse. Med hänsyn till att de tilltalade utifrån åtalet endast kan dömas för sin egen mindre andel i fiskeriverksamheten uppskattar tingsrätten straffvärdet till tre månaders fängelse för var och en. När det gäller [IG] bör dock straffvärdet vara något högre då han fiskat under en något längre tid och haft en mer framträdande roll i organisationen. Det är visat genom att han planerade för fiske redan i Bulgarien genom sökningar på Internet och hans engagemang i att hjälpa övriga fiskare till rätta i Sverige. Straffvärdet för hans del bör därför uppgå till fyra månaders fängelse. Enligt 30 kap. 4 § brottsbalken ska rätten vid val av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse och som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. [YN] och [SC] har varsitt godkänt strafföreläggande från den 11 september 2017 avseende häleriförseelse den 1 augusti 2017. Påföljderna var 40 dagsböter å 50 kr. Beträffande övriga tilltalade är de antingen tidigare ostraffade eller dömda för så länge sedan att det nu saknar betydelse i påföljdsdelen. Skäl för att bestämma påföljden till fängelse med beaktande av tidigare brottslighet föreligger således inte. Inte heller brottslighetens straffvärde, vilket understiger ett års fängelse, utgör tillräckliga skäl att bestämma påföljden till fängelse. När det gäller brottslighetens art saknas tydligt stöd i praxis och förarbeten för att grovt brott mot fiskelagen ska anses ha sådant artvärde att påföljden av den anledningen ska bestämmas till fängelse. Av frivårdens yttranden framgår att de tilltalade lever under relativt ordnade förhållanden. Något övervaknings- eller stödbehov har inte framkommit. Vid dessa förhållanden och då varken brottslighetens straffvärde eller art utgör hinder mot det, ska påföljden bestämmas till villkorlig dom. Den villkorliga domen ska normalt sett förenas med ett bötesstraff. Med hänsyn till den tid de tilltalade suttit frihetsberövade anser tingsrätten att det föreligger särskilda skäl mot att förena de villkorliga domarna med böter. Sammanfattningsvis dömer tingsrätten [GI], [YY], [IG], [ZA], [GG], [HH], [YN] och [SC] till villkorlig dom. - Förverkande och beslag - - Grovt häleri och brott mot fiskelagen, grovt brott (domsbilagorna 1-3) - - - Värdeförverkande [YH] har bestritt yrkandet om värdeförverkande avseende 409 638,03 kr och yrkat att beloppet i vart fall ska sättas ned. De övriga tilltalade har lämnat yrkandet utan erinran. - - - - Tingsrättens bedömning I 36 kap. 1 § första stycket brottsbalken föreskrivs att utbyte av brott enligt brottsbalken ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Förverkandet kan avse egendomen som mottagits eller dess värde. Av motiven (prop. 1986/87:6 s. 38) framgår att den som förvärvar egendom som frånhänts annan genom brott normalt har utbyte av sitt brott. [YH] fälls genom denna dom till ansvar för grovt häleri. Tingsrätten har funnit att [YH:s] verksamhet har innefattat försäljning av fisk och kräftor som olovligen fångats av de övriga tilltalade. Efter försäljningen på fiskauktionerna har försäljningsintäkterna betalats in på [YH:s] bankkonto. Därmed är kravet på att det ska vara fråga om utbyte av brott uppfyllt. Nästa fråga tingsrätten har att ta ställning till är vilket värde utbytet ska uppgå till. [YH] har uppgett att han har haft kostnader för förvaring, transport och inköp av fisk, men att han inte kan redovisa de exakta beloppen eftersom hans redovisningshandlingar är beslagtagna. När det talas om utbyte avses som huvudregel endast nettoutbytet. Av förarbetena (prop. 1968:79 s. 60) framgår att utgifter eller omkostnader som varit förbundna med vinningen i princip ska dras av när den förverkade egendomens omfattning beräknas. Om en hälare har avyttrat egendom torde hans utbyte därav få anses uppgå till den ersättning han erhållit minskad med anskaffningskostnaden. [YH] har berättat att han hittade kylutrustningen på fastigheten och tog den utan att fråga ägaren. Han äger inte fastigheten och det har inte framkommit någon omständighet som talar för att det var han som stod för kostnaderna avseende el, vatten, underhåll eller liknande. Vidare finns ingen utredning i målet som visar när [YH] förvärvade kyllastbilen, om han erlade någon betalning för bilen och i så fall till vilket belopp. Av den skriftliga bevisningen i målet kan konstateras att [YH] använde ett bensinkort som var utställt på Garmento AB när han tankade kyllastbilen. I förhöret har [YH] uppgett att han fick bensinkortet på vänskapsbasis. Med anledning av detta finner tingsrätten att det finns anledning att anta att [YH] inte har haft några kostnader för förvaring eller transport av fisk. Vad gäller inköp av fisk har tingsrätten kommit fram till att [YH:s] förklaring om hur han förvärvade fisk i sin verksamhet inte framstår som trovärdig. Hans uppgifter vinner inte heller stöd av den övriga utredningen. Av den anledningen anser tingsrätten att det inte är motiverat att göra avdrag för påstådda utgifter för inköp av fisk. Under förhören med [GI] och [YY] har det framkommit att både [GI] och [YY] tog emot 5 000 kr var av [YH] för fisk som de fångat olovligen och sålt till honom, samt att de båda betalade 1 000 kr var i hyra till [YH]. Frågan är då om [YH] ska ha rätt att dra av 8 000 kr vid beräkningen av värdeförverkandet. I förarbetena till strafflagen (NJA II 1948 s. 179) framhöll Straffrättskommittén att utgifter för inkomstens förvärvande skulle dras av i den mån det inte var fråga om muta eller dylik ersättning åt medbrottslingar eller om det eljest vore stridande mot lag eller goda seder. Riktigheten av detta ställningstagande ifrågasattes dock av lagrådet som bland annat anförde att den omständigheten att ett till en medbrottsling utgett vederlag förklaras förverkat, under vissa förhållanden borde medföra att vederlaget till medbrottslingen får dras av. Åklagaren har i det aktuella målet dock inte framställt något yrkande om värdeförverkande mot vare sig [GI] eller [YY]. Enligt tingsrättens bedömning har [YH] således ingen rätt att dra av det vederlag han utgett till [GI] och [YY] från det totala beloppet. Tingsrätten finner sammanfattningsvis att [YH], mot den av åklagaren framlagda utredningen, inte förmått göra sannolikt att han har haft utgifter eller omkostnader som varit förbundna med vinningen eller som han har laglig rätt att dra av vid beräkningen av utbytet. Yrkandet om värdeförverkande av 409 638,03 bör således bifallas. - - - Förverkande av hjälpmedel enligt 36 kap. 2 § brottsbalken [YH] har gjort anspråk på en våg och kyllastbil. Han har lämnat yrkandet om förverkande av kylutrustningen och ismaskinen utan erinran, men har uppgett att utrustningarna tillhör Garmento AB eller bolagets ägare. De övriga tilltalade har lämnat yrkandet utan erinran. - - - - Tingsrättens bedömning [YH] har inte presenterat närmare omständigheter som tyder på att egendomen tillhör Garmento AB eller dess ägare. I stället har framkommit att han förfogat över egendomen såsom en ägare. Tingsrätten lämnar således hans invändning om att egendomen inte tillhör honom utan avseende. Av 36 kap. 2 § första stycket brottsbalken följer att egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt brottsbalken får förklaras förverkad om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. För att ett föremål ska kunna anses ha kommit till användning som hjälpmedel måste användandet ha ingått i det händelseförlopp vari brottet ingick och främjat brottet eller brottslingens förehavanden i samband med detta. För att kunna förverkas behöver föremålet inte vara särskilt konstruerat eller annars särskilt lämpat för att användas just för brott. Det kan komma i fråga att förklara en vanlig kniv eller en nyckel som använts vid brott förverkad. Det är emellertid givet att förverkandeförklaring beträffande föremål som genom sin beskaffenhet inte indicerar brottslig verksamhet bör komma i fråga bara där förhållandena ger särskild anledning till en sådan åtgärd. Som sådan anledning framhålls i lagtexten i första hand att förverkande är påkallat till förebyggande av brott, se Berggren m.fl. Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 36 kap. 2 §. Utredningen i målet talar för att den i beslag tagna kylutrustningen, ismaskinen, vågen, hinkarna och lådorna i stor utsträckning har använts för att förvara och hantera olovligt fångad fisk. Tingsrätten finner därmed att yrkandet om förverkande av den angivna egendomen är lagligen grundat och ska bifallas. Nästa fråga är om det finns laglig grund för att förverka den i beslag tagna kyllastbilen och GPS:en. Vad gäller kyllastbilen kan ledning hämtas ifrån NJA 1982 s.59. I avgörandet hade HD att ta ställning till om det förelåg särskilda skäl enligt 36 kap. 2 § brottsbalken för att förklara en personbil förverkad. I målet var det fråga om en normalt utrustad personbil som använts vid tillgrepp av en trailer och en fritidsbåt. HD ogillade förverkandeyrkandet med hänvisning till att någon särskild anledning att räkna med att bilen skulle komma till brottslig användning i fortsättningen inte ansågs föreligga. Den tilltalades förhållanden och den brottslighet varom han övertygats ansågs inte heller innefatta sådana särskilda skäl för förverkande som anges i bestämmelserna. I det aktuella fallet rör det sig om en kyllastbil som är särskilt utrustad för att transportera livsmedel. Kyllastbilen utgjorde en central del i [YH:s] verksamhet och möjliggjorde försäljning av fisk och skaldjur på auktionerna. Vidare har [YH] under förhören uppgett att han har för avsikt att fortsätta sin verksamhet för det fall han frikänns. Mot bakgrund av detta finner tingsrätten att kyllastbilen ska förverkas för att förebygga brott. Således ska yrkandet om förverkande av kyllastbilen bifallas. Platshistoriken i GPS:en talar enligt tingsrättens mening inte för att GPS:en har använts som ett hjälpmedel för att begå brott i det aktuella fallet. Inte heller ger övrig utredning stöd för att GPS:en har använts på ett sådant sätt att den främjat brottet eller brottslingens förehavanden i samband med detta. Yrkandet om förverkande av GPS:en ska därför avslås. - - - Förverkande enligt 45 § fiskelagen [GI] har gjort anspråk på av honom tillhörig egendom i form av kräftburar, fiskenät, gummibåt, båtmotor, ankare, fotpump och en pump. [IG] har gjort anspråk på av honom tillhörig egendom i form av åror, gummibåt, båtmotor, bilbatteri, dunk med drivmedel, fiskenät, flytväst, vadarstövlar, täckbyxor och jackor. [HH] har gjort anspråk på av honom tillhörig egendom i form av åror, gummibåt, båtmotor, vadarbyxor, regnbyxor, regnjackor, bilbatteri, luftpump, balja och rep. [YN] har gjort anspråk på av honom tillhörig egendom i form av vadarstövlar, regnjackor, gummistövlar, plastpåsar, regnbyxor, fiskespö, handpump, fotpump, fiskenätsmaterial, flöten, sänken, linor, tråd, kräftburar, båtmotor, gummibåt, åror, dieselolja och fiskenät. [SC] har gjort anspråk på av honom tillhörig egendom i form av båtmotor, bensindunk, ankare, luftpump, gummibåt och båttillbehör. I övrigt har de lämnat yrkandet utan erinran. De övriga tilltalade har lämnat yrkandet utan erinran. I 45 § första stycket fiskelagen stadgas att fisk som varit föremål för brott enligt fiskelagen ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Av paragrafens andra stycke framgår att om bara en del i ett parti fisk varit föremål för brott enligt fiskelagen, får hela partiet förklaras förverkat om det inte kan utredas hur stor del av partiet som omfattas av brottet. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kräftor och fisk är enligt tingsrätten lagligen grundat och ska således bifallas. I 45 § tredje stycket fiskelagen stadgas att fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna lag ska förklaras förverkade om det inte är oskäligt. Bestämmelsen i 45 § fjärde stycket fiskelagen utvidgar möjligheterna att också förverka egendom som varit avsedd att användas även om den inte kommit till användning. En förutsättning är att förverkandet krävs för att förebygga brott. Möjligheten att förverka värdefull egendom bör tillämpas mycket restriktivt och avsikten är inte att avvika från den försiktighet som präglar tillämpningen av motsvarande bestämmelser på andra områden, se Pock, Fiskelag (1993:787) 45 §, Karnov 1 juli 2017. I förarbetena till den tidigare gällande lagen (1950:596) om rätt till fiske (NJA II 1984 s. 233) anförs att det vid skälighetsbedömningen ska fästas avseende vid att den totala sanktionen blir lämpligt avvägd med hänsyn till överträdelsen. I Göta hovrätts avgörande i B 3470-12 ansågs det oskäligt att förverka i beslag tagen fiskeutrustning. Överträdelsen hade begåtts av oaktsamhet och med beaktande av bötesstraffet framstod ett förverkande av fiskeutrustning, vars värde uppgick till 21 000 kr, som oskäligt. I det nu aktuella fallet har tingsrätten kommit fram till att brottet mot fiskelagen har begåtts uppsåtligen och är grovt. Det har enligt tingsrättens bedömning varit fråga om ett fiske av yrkesmässig karaktär där den olovligt fångade fisken genererat stora försäljningsintäkter. Med hänsyn till detta anser tingsrätten att det inte är oskäligt att förverka den i beslag tagna fiskeutrustningen varför yrkandet om förverkande även i denna del ska bifallas. - - - Bevisbeslag [GI], [YY], [ZA], [YH], [YN], [HH] och [IG] har bestritt yrkandet om fortsatt bevisbeslag avseende deras mobiltelefoner mm. [GG] och [SC] har lämnat yrkandet utan erinran. - - - - Tingsrättens bedömning Enligt 27 kap. 8 § femte stycket rättegångsbalken ska rätten, om det inte finns särskilda skäl mot det, besluta att ett beslag som har gjorts för att ett föremål kan antas ha betydelse för utredningen om brott skall bestå till dess domen fått laga kraft. Av förarbetena (prop. 2015/16:68 s. 87) framgår att regeln innebär en presumtion för att bevisbeslag, oavsett utgången i målet, ska bestå till lagakraftvunnen dom. Domstolen kan dock besluta att häva beslaget om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan föreligga om det skulle innebära ett oskäligt intrång för den drabbade att låta beslaget bestå, till exempel om den drabbade har ett särskilt beaktansvärt intresse av att snabbt få tillbaka det beslagstagna föremålet. Åklagaren har under huvudförhandlingen uppgett att vissa föremål som omfattas av bevisbeslaget fortfarande undersöks av utredningsskäl. [GI], [YY], [ZA], [YH], [YN], [HH] och [IG] har inte angett någon förklaring till varför de bestrider yrkandet om fortsatt bevisbeslag. Det har heller inte framkommit någon uppgift i övrigt som tyder på att det föreligger särskilda skäl för att häva bevisbeslagen. Bevisbeslagen ska således bestå till dess domen vinner laga kraft. - - Ringa narkotikabrott (domsbilaga 4) Förutsättningar att bifalla åklagarens yrkande i denna del föreligger. - Kvarstad [YH] har begärt att kvarstadsyrkandet ska ogillas. Tingsrätten finner dock, med hänsyn till att egendom har förverkats från honom på grund av brottet och att han tidigare omgående överfört sina intäkter, att förordnandet om kvarstad bör bestå. - Häktning [YH] fälls genom denna dom till ansvar för grovt häleri och ådöms ett fängelsestraff. Om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff får rätten besluta att han ska vara häktad i avvaktan på att domen vinner laga kraft. Frågan i detta mål är om [YH], som är bulgarisk medborgare och därmed EU-medborgare, ska stanna kvar i häkte efter att tingsrättens dom meddelats för att säkerställa dels eventuell fortsatt lagföring i överrätt, dels verkställande av utdömt fängelsestraff. Flyktfara innebär att det ska finnas en konkret fara för att den misstänkte avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Faran ska i det enskilda fallet framstå som beaktansvärd. Som HD har påpekat i NJA 2016 s. 1024 kan det vägas in om den misstänkte har en svag anknytning till det svenska samhället eller har goda möjligheter att hålla sig undan på utrikes ort. Vidare ska beaktas om det finns hinder mot häktning på grund av den unionsrättsliga principen om likabehandling. [YH] har en viss anknytning till Sverige genom att han är folkbokförd här och att han till viss del har drivit en bilverkstad. Det har dock framkommit att han valde att inte folkbokföra sig där han bodde, utan i en verksamhetslokal, samt att bilverkstaden endast bedrevs i mindre omfattning och inte var lönsam. Hans bostadsförhållande framstår som oklart. Vidare kan konstateras att [YH] under många års tid har arbetat, bott och flyttat runt till flera olika länder i Europa, t.ex. Norge och Spanien, att han har en lägenhet i Spanien samt sin familj och partner i Bulgarien. Till detta kommer att de pengar han fick in från fiskförsäljningen i princip omedelbart fördes vidare. Mot denna bakgrund finner tingsrätten att det finns en konkret risk för att [YH] på fri fot skulle undandra sig lagföring och straff. Tingsrätten finner därför att [YH] ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. - Brottsofferfond Samtliga tilltalade har dömts för brott för vilka fängelse ingår i straffskalan. De ska därför betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden. - Ersättning [GI:s ombud] (för [GI]) har yrkat ersättning för 97,5 timmar. [YY:s ombud] (för [YY]) har yrkat ersättning för 106,8 timmar. [YH:s ombud] (för [YH]) har yrkat ersättning för 104 timmar. [IG:s ombud] (för [IG]) har yrkat ersättning för 111 timmar. [ZA:s ombud] (för [ZA]) har yrkat ersättning för 105 timmar. [GG:s ombud] ([GG]) har yrkat ersättning för 87 timmar. [HH:s ombud] och [HH:s ombud 2] (för [HH]) har yrkat ersättning för 99 timmar respektive en timma. [YN:s ombud] (för [YN]) har yrkat ersättning för 112 timmar. [SC:s ombud] (för [SC]) har yrkat ersättning för 115 timmar. Åklagaren har beretts tillfälle att yttra sig över samtliga kostnadsräkningar. Hon har uppgett att hon anser att en arbetstid runt 90-110 timmar är rimlig utifrån målets omfattning, både med inläsningstid och med förhandlingstid. Vidare har hon uppgett att hon inte har någon erinran mot försvararnas kostnadsräkningar vad gäller arbetstid och tidsspillan. Enligt tingsrättens bedömning har samtliga försvarare utfört sitt uppdrag på ett omsorgsfullt sätt. Målet har varit omfattande och därmed tagit mycket tid i anspråk. Dessutom har samtliga tilltalade varit i behov av bulgarisk tolk, vilket givetvis har påverkat antalet arbetstimmar för försvararna. Här ska även beaktas att flera häktningsförhandlingar har ägt rum, vissa av dem även under helgen, och att åtta av nio åtalade har suttit häktade sedan augusti 2017. Till detta kommer att huvudförhandlingen har pågått i sammanlagt åtta dagar under en treveckorsperiod. Tingsrätten anser att antalet redovisade arbetstimmar från samtliga försvarare framstår som rimliga med hänsyn till målets art och omfattning. Förhandlingen har ägt rum i Linköpings tingsrätts lokaler eftersom Växjö tingsrätt inte har haft plats för alla häktade personer i målet. Eftersom förhandlingen har ägt rum utanför försvararnas verksamhetsområde är det skäligt att staten står för samtliga av deras hotellkostnader. Att förhandlingen ägt rum i Linköping har även medfört ökade kostnader för utlägg och tidsspillan för samtliga försvarare eftersom det har inneburit resor och hotellövernattningar under tre veckors tid. Därutöver ska hänsyn tas till att de tilltalade, såväl innan som under förhandlingen, suttit häktade på andra häkten än i Växjö. Detta har medfört längre resor för försvararna än vad som är brukligt. Vidare har [GI:s ombud] bland annat uppgett att han har haft ökade kostnader eftersom [GI] suttit häktad i Helsingborg, något som inneburit svårigheter för polisen i Växjö att genomföra polisförhör med honom och resulterat i att fem polisförhör ställts in med kort varsel. Mot bakgrund av detta bedömer tingsrätten att begärd ersättning för utlägg och tidsspillan är skälig avseende samtliga försvarare. Med anledning av vad som framkommit om [YN:s] ekonomiska situation, ska han av kostnaderna för sitt offentliga försvar till staten återbetala skäliga 50 000 kr. Resterande del av kostnaderna för hans offentliga försvar ska stanna på staten. Kostnaderna för [GI:s], [YY:s], [YH:s], [IG:s], [ZA:s], [GG:s], [HH:s] och [SC:s] offentliga försvar ska, med hänsyn till deras personliga och ekonomiska situation, i sin helhet stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 7 (DV 400) Överklagande ställs till Göta hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 6 december 2017. Anne Zeift AVRÄKNINGSUNDERLAG, se domsbilagor. Tingsrätten var enig. - - - ÅKLAGARMYNDIGHETEN Ansökan om stämning Åklagarområde Syd 2017-10-10 Åklagarkammaren i Växjö Assistentåklagare [åklagare 1] Handling 626 Ärende AM-103358-17 Handläggare 206A-11 Växjö tingsrätt Box 81 351 03 VÄXJÖ TR mål: B 3409-17 Handl.: OVR 1. Tilltalad: [ZA] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [ZA:s ombud] Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08-31, Häktad 2017-09-03. 2. Tilltalad: [SC] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [SC:s ombud] Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08-31, Häktad 2017-09-03, Häktningsbeslutet hävt 2017-10-03. 3. Tilltalad: [IG] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [IG:s ombud] Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08-31, Häktad 2017-09-03. 4. [GG] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [GG:s ombud], Jönköpings Advokatbyrå HB, Östra Storgatan 7, 553 21 JÖNKÖPING Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08-31, Häktad 2017-09-03. 5. Tilltalad: [HH] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [HH:s ombud] Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08-31, Häktad 2017-09-03. 6. Tilltalad: [YH] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [YH:s ombud] Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08-31, Häktad 2017-09-03. 7. Tilltalad: [GI] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [GI:s ombud] Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08-15, Häktad 2017-08-17. 8. Tilltalad: [YN] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [YN:s ombud] Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08-31, Häktad 2017-09-03. 9. Tilltalad: [YY] Medborgare i Bulgarien Offentlig försvarare/ombud: [YY:s ombud] Frihetsberövande m.m.: Anhållen 2017-08- 15, Häktad 2017-08-18. Ansvarsyrkanden m.m. GROVT HÄLERI ([YH], [IG], [ZA], [SC], [YN] , [GG], [HH], [GI] och [YY]) och BROTT MOT FISKELAGEN, GROVT BROTT ([ZA], [SC], [YN], [IG], [GG], [HH], [GI] och [YY]) (5000-K989803-17, 5000-K1069113-17, 5000-K1070298-17, 5000-K963010-17) - Gärning [YH], [IG], [GG], [HH], [YY], [ZA], [SC], [GI] och [YN] har ingått i en organisation (Organisationen) som under tiden den 1 juli 2017 till och med den 31 augusti 2017 i Fridafors och på andra platser i Sverige, tillsammans och i samförstånd; bedrivit olovligt fiske genom att utan lov fiska i sjöar där enskild fiskerätt råder, hanterat olovligt fångad fisk och kräftor och sålt den olovligt fångade fisken och kräftorna till fiskmarknader i Göteborg och Stockholm vid elva tillfallen under perioden vilket gett försäljningsintäkter på totalt över 400 000 kronor vilket varit ägnat att försvåra ett återställande. 1. Fram till den 11 juli 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 80 kg gös och 5 kg gädda och därefter fraktat fångsten till Göteborg och sålt densamma genom Göteborgs Fiskeauktionsförening Ek. För. till ett värde om 8 691,82 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 2. Fram till den 12 juli 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 157 kg gös och därefter fraktat fångsten till Göteborg och sålt densamma genom Göteborgs Fiskeauktionsförening Ek. För. till ett värde om 17 363,29 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 3. Fram till den 17 juli 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 107 kg gös och 4 kg gädda och därefter fraktat fångsten till Göteborg och sålt densamma genom Göteborgs Fiskeauktionsförening Ek. För. till ett värde om 11 145,92 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 4. Fram till den 27 juli 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 367 kg gös och 17 kg gädda och därefter fraktat fångsten till Stockholm och sålt densamma genom Stockholms Fiskauktion AB till ett värde om 50 276 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 5. Fram till den 1 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 346 kg gös och 37 kg gädda och därefter fraktat fångsten till Stockholm och sålt densamma genom Stockholms Fiskauktion AB till ett värde om 48 938 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 6. Fram till den 7 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 272 kg gös, 7 kg gädda och 191 kg kräftor och därefter fraktat fångsten till Stockholm och sålt densamma genom Stockholms Fiskauktion AB till ett värde om 76 185 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 7. Fram till den 9 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 122 st kräftor i och vid Södra Bergundasjön i Växjö. 8. Fram till den 10 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 7 kg gös och 115 kg kräftor och därefter fraktat fångsten till Stockholm och sålt densamma genom Stockholms Fiskauktion AB till ett värde om 21 278 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 9. Fram till den 14 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 57 kg gös, 11 kg gädda och 320 kg kräftor och därefter fraktat fångsten till Stockholm och sålt densamma genom Stockholms Fiskauktion AB till ett värde om 70 739 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 10. Fram till den 15 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat i vart fall 1,5 kg gös, 66 kg kräftor och 60,5 kg braxen i och vid Norra Bergundasjön i Växjö. 11. Fram till den 18 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 40 kg gös och 108 kg kräftor och därefter fraktat fångsten till Stockholm och sålt densamma genom Stockholms Fiskauktion AB till ett värde om 26 166 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 12. Fram till den 23 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 166 kg gös, 41 kg gädda och 40 kg kräftor och därefter fraktat fångsten till Stockholm och sålt densamma genom Stockholms Fiskauktion AB till ett värde om 37 660 kronor. Beloppet har därefter utbetalats till Organisationen. 13. Fram till den 28 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 58 kg gös, 11 kg gädda och 181 kg kräftor och därefter fraktat fångsten till Stockholm och sålt densamma genom Stockholms Fiskauktion AB till ett värde om 41 195 kronor. 14. Fram till den 31 augusti 2017 olovligen fiskat och därefter hanterat 6,7 kg kräftor i Idemåla samt olovligen fiskat och därefter hanterat 98,9 kg gös, 7 kg gädda, 73,4 kg kräftor och 66,8 kg vitfisk i Fridafors. [YH] har medverkat till brottsligheten enligt följande. Han har under aktuell brottstid medverkat till bostadsförsörjning till de övriga inblandade. Varit kontaktperson och sammanfört fiskare. Varit behjälplig vid inköp av fiskeutrustning och fiskekort. Ensam och tillsammans med andra i Organisationen fraktat olovligt fångad fisk och kräftor i sin lastbil APE958 till fiskmarknader i Göteborg och Stockholm. Mottagit betalning för olovligt fångad fisk och lämnat ersättning för olovligt fångad fisk. [IG] har medverkat till brottsligheten enligt följande. Varit med och planerat var olovligt fiske ska bedrivas. Fiskat olovligen vid flera tillfällen i olika sjöar utan lov. Lämnat fångsten för vidare hantering i lokaler som Organisationen nyttjar i Fridafors. Vid flera tillfällen hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors. Den 9 augusti 2017 och dagarna dessförinnan fiskat olovligen i Södra Bergundasjön i Växjö tillsammans med annan i Organisationen och i samband med fisket hanterat 122 st kräftor. [ZA] har medverkat till brottsligheten enligt följande. Fiskat olovligen vid flera tillfällen i olika sjöar utan lov. Lämnat fångsten för vidare hantering i lokaler som Organisationen nyttjar i Fridafors. Vid flera tillfällen hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors. Den 9 augusti 2017 och dagarna dessförinnan fiskat olovligen i Södra Bergundasjön i Växjö tillsammans med annan i Organisationen och i samband med fisket hanterat 122 st kräftor. [GG] har medverkat till brottsligheten enligt följande. Varit med och planerat var olovligt fiske ska bedrivas. Fiskat olovligen vid flera tillfällen i olika sjöar utan lov. Lämnat fångsten för vidare hantering i lokaler som Organisationen nyttjar i Fridafors. Vid flera tillfällen hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors. Den 15 augusti 2017 fiskat olovligen tillsammans med andra i Organisationen vilket resulterat i en olovlig fångst om i vart fall 1,5 kg gös, 66 kg kräftor och 60,5 kg braxen. [HH] har medverkat till brottsligheten enligt följande. Varit med och planerat var olovligt fiske ska bedrivas. Fiskat olovligen vid flera tillfallen i olika sjöar utan lov. Lämnat fångsten för vidare hantering i lokaler som Organisationen nyttjar i Fridafors. Vid flera tillfällen hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors. Den 15 augusti 2017 fiskat olovligen tillsammans med andra i Organisationen vilket resulterat i en olovlig fångst om i vart fall 1,5 kg gös, 66 kg kräftor och 60,5 kg braxen. [GI] har medverkat till brottsligheten fram till den 15 augusti 2017 enligt följande. Införskaffat båt, båtmotor, nät, kräftburar och annan fiskeutrustning. Fiskat olovligen vid flera tillfällen i olika sjöar utan lov. Lämnat fångsten för vidare hantering i lokaler som Organisationen nyttjar i Fridafors. Vid flera tillfällen hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors. Någon gång i juli 2017 följt med [YH] med lastbilen APE958 till Göteborg för att leverera olovligt fångad fisk för försäljning. Den 15 augusti 2017 och dagarna dessförinnan fiskat olovligen tillsammans med andra i Organisationen vilket resulterat i en olovlig fångst om i vart fall 1,5 kg gös, 66 kg kräftor och 60,5 kg braxen. [YY] har medverkat till brottsligheten fram till den 15 augusti 2017 enligt följande. Införskaffat båt, båtmotor, nät, kräftburar och annan fiskeutrustning. Fiskat olovligen vid flera tillfällen i olika sjöar utan lov. Lämnat fångsten för vidare hantering i lokaler som Organisationen nyttjar i Fridafors. Vid flera tillfällen hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors. Den 15 augusti 2017 och dagarna dessförinnan fiskat olovligen tillsammans med andra i Organisationen vilket resulterat i en olovlig fångst om i vart fall 1,5 kg gös, 66 kg kräftor och 60,5 kg braxen. [YN] har medverkat till brottsligheten enligt följande. Införskaffat båt, båtmotor, nät, kräftburar och annan fiskeutrustning. Fiskat olovligen vid flera tillfällen i olika sjöar utan lov. Lämnat fångsten för vidare hantering i lokaler som Organisationen nyttjar i Fridafors. Vid flera tillfällen hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors. Den 31 augusti 2017 i Idemåla i Tingsryds kommun hanterat 6,7 kg kräftor som fångats olovligen. [SC] har medverkat till brottsligheten enligt följande. Införskaffat båt, båtmotor, nät, kräftburar och annan fiskeutrustning. Fiskat olovligen vid flera tillfällen i olika sjöar utan lov. Lämnat fångsten för vidare hantering i lokaler som Organisationen nyttjar i Fridafors. Vid flera tillfällen hanterat olovligt fångad fisk i Fridafors. Den 15 augusti 2017 och dagarna dessförinnan fiskat olovligen tillsammans med andra i Organisationen vilket resulterat i en olovlig fångst om i vart fall 1,5 kg gös, 66 kg kräftor och 60,5 kg braxen. Den 31 augusti 2017 i Idemåla i Tingsryds kommun hanterat 6,7 kg kräftor som fångats olovligen. Häleribrottet och brottet mot fiskelagen ska bedömas som grovt utifrån att gärningen präglats av en yrkesmässighet, verksamheten varit av särskilt stor omfattning och den sammanlagda fångsten har avsett ett stort värde. - Lagrum 37 § 1 st 1 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) 9 kap 6 § 1 st 1 p, 2 st och 3 st brottsbalken 37 § 1 st 1 p och 2 p och 40 a § fiskelagen (1993:787) - Särskilda yrkanden Det yrkas att 409 638,03 kronor förverkas från [YH] såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken. I beslag tagen kylutrustning, ismaskin, lastbil, gps mm yrkas förverkad jämlikt 36 kap 2 § brottsbalken BrB 2017-5000-BG88639p 1-5, 2017-5000-BG88655 p 1, 2017-5000-BG90910p 1. I beslag tagen fisk, kräftor, båtar, motorer, batterier, båttillbehör och fiskeutrustning i form av nät, burar och kläder yrkas förverkad jämlikt 45 § fiskelagen (1993:787) 2017-5000-BG80201 p 1-2, 2017-5000-BG82348p 1-18, 2017-5000-BG82469p 1-2, 2017-5000-BG82772p 1-2, 2017-5000-BG83830p 1-2, 2017-5000-BG88622p 1-14, 2017-5000-BG88626 p 1-2, 4-8, 10-13, 2017-5000-BG88627p 1-5, 2017-5000-BG88647p 1-4, 2017-5000-BG88726p 1-4, 2017-5000-BG88687p 1-6, 2017-5000-BG88725 p 2-13 och 15-17, 2017-5000-BG88767p 1-15, 2017-5000-BG88768p 1-4. Beslag av telefoner, datorer, minneskort, dokument mm ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. 2017-5000-BG82163 p 1-2, 2017-5000-BG82164p 1, 2017-5000-BG82173 p 1, 2017-5000-BG88372p 1, 2017-5000-BG88383 p 1, 2017-5000-BG88393 p 1-2, 2017-5000-BG88655 p2-7, 2017-5000-BG88626p9, 2017-5000-BG88628 p 1, 3-12, 2017-5000-BG90482p 1-15, 2017-5000-BG88687p7. - Bevisning - - Muntlig bevisning Förhör med tilltalade [ZA], [SC], [IG], [GG], [HH], [YH], [GI], [YN] och [YY]. Vittnesförhör med polismannen [polisman 1] angående hans iakttagelser vid Södra Bergundasjön den 9 augusti 2017 till styrkande av olovligt fiske. Vittnet kan närvara via videolänk. Vittnesförhör med polismannen [polisman 2] angående hans iakttagelser i samband med ingripande vid Södra Bergundasjön den 9 augusti 2017 och vid Norra Bergundasjön den 15 augusti 2017 till styrkande av olovligt fiske. Vittnet kan närvara via videolänk. Vittnesförhör med polismannen [polisman 3] angående hans iakttagelser i samband med husrannsakan på adressen [adressen] i Fridafors till styrkande av verksamhetens omfattning. Vittnet kan närvara via videolänk. Vittnesförhör med [fisketillsynsman 2] angående vilka regler som gäller för fiske i Bergundasjöarna till styrkande av olovligt fiske. Vittnet kan närvara via telefon. Vittnesförhör med fisketillsynsmannen [fisketillsynsman 1] angående hans iakttagelser i samband med draggning efter nät och kräftburar i Norra Bergundasjön efter gripandet den 15 augusti 2017 till styrkande av omfattning på olovligt fiske. Vittnet kan närvara via videolänk. Vittnesförhör med [AO] angående hennes iakttagelser av verksamhet i form av hantering av fisk och kräftor på fastigheten med adress [adressen] i Fridafors till styrkande av hur länge verksamheten pågått och omfattande hantering av fisk och kräftor samt vilka som hanterat fisk och kräftor på fastigheten. Vittnet bör närvara personligen. Vittnesförhör med [LB] angående hennes iakttagelser av verksamhet i form av hantering av fisk och kräftor på fastigheten med adress [adressen] i Fridafors till styrkande av hur länge verksamheten pågått och omfattande hantering av fisk och kräftor samt vilka som hanterat fisk och kräftor på fastigheten. Vittnet bör närvara personligen. Vittnesförhör med [JW] angående regler för fiske i Ivösjön och Levrasjön samt tillgång till fisk och kräftor i sjöarna till styrkande av åtalet. Vittnet kan närvara via videolänk. Vittnesförhör med [HJ] angående regler för fiske i sjön Flåren samt tillgång till fisk och kräftor i sjön till styrkande av åtalet. Vittnet kan närvara via videolänk. Vittnesförhör med [OK] angående hans efterforskningar kring ursprungsmärkning av fisk levererad av [YH] till styrkande av åtalet. Vittnet kan närvara via videolänk. - - Skriftlig bevisning 1. Anmälan Södra Bergundasjön till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 7-10. 2. Beslagsprotokoll till styrkande av innehav av utrustning för olovligt fiske. Förundersökningsprotokoll s. 19. 3. Riktlinjer kring kräftfiske i Södra Bergundasjön 2017 till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 39. 4. Beslagsprotokoll och fotografier på beslag i samband med olovligt fiske i Norra Bergundasjön till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 61-86 och 92-113. 5. Karta utvisande placering av olovligen ilagda burar och nät i Norra Bergundasjön till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 88. 6. Husrannsakan Idemåla; PM angående vikt på beslag, fotografier, beslagsprotokoll till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 513,439-461,467-511. 7. Husrannsakan [adressen] i Fridafors; PM angående vikt på beslag, beslagsprotokoll och fotografier till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 138, 149-187, 227-284, 312-314, 323-324. 8. Husrannsakan APE958; beslagsprotokoll, fotografier och dokumentation till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 315-320,373-376. 9. Kvitton och landningsrapporter från fisk och kräftförsäljning och resor till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 382-404, 413-422. 10. Kontouppgifter rörande [YH] till styrkande av åtalet. Tilläggsprotokoll (ekonomi) s. 1-6. 11. Positioner från de misstänktas telefoner och master som deras telefoner kopplat upp mot till styrkande av åtalet. Tilläggsprotokoll s. 1-32. 12. Tömning av [YH:s] telefon/er; beslagsprotokoll, fotografier till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 193-226, tilläggsprotokoll s. 58-90. 13. Tömning av [YN:s] telefon/er och GPS; beslagsprotokoll, fotografier till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 463-465, 351-357, tilläggsprotokoll s. 94-138. 14. Tömning av [HH:s] telefon/er; beslagsprotokoll, fotografier till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 328 (p 10), 347-350, tilläggsprotokoll s. 259-263. 15. Makuleras 16. Tömning av [GI:s] telefon/er; beslagsprotokoll, fotografier till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 43-50, 56-60, tilläggsprotokoll s 45-49, 55-57. 17. Tömning av [ZA] telefon/er; beslagsprotokoll, fotografier till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 188-192, tilläggsprotokoll s 156-164. 18. Tömning av [IG] telefon/er; beslagsprotokoll, fotografier till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s 328 (p9) och tilläggsprotokoll s 185-258. 19. Tömning av telefoner och datorer på [adressen]; beslagsprotokoll, fotografier till styrkande av åtalet. Förundersökningsprotokoll s. 285-310. - Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen sex dagar. - - - ÅKLAGARMYNDIGHETEN Åklagarområde Syd 2017-10-27 Åklagarkammaren i Växjö Assistentåklagare [åklagare 1] Handling 669 Ärende AM-103358-17 Handläggare 206A-11 Växjö tingsrätt Yttrande över föreläggande i mål B 3409-17 Åklagaren vill göra följande förtydligande av gärningsbeskrivningen rörande de åberopade lagrummen i stämningsansökan. Den verksamhet som påstås är organisationens handel med olovligt fångad fisk. Den befattning som påstås är såväl faktiskt och konkret hanterande av olovligt fångad fisk som handel innefattande förvärv och mottagande. För tydlighets skull bör följande mening läggas till i direkt anslutning till första stycket i gärningsbeskrivningen. "Organisationen har genom ovan nämnda vanemässiga hantering och handel med olovligt fångad fisk förvärvat och mottagit fisk som i vart fall skäligen kan antas frånhänd annan genom brott." [Åklagare 1] - - - ÅKLAGARMYNDIGHETEN Stämningsansökan Åklagarområde Syd 2017-10-10 Åklagarkammaren i Växjö Assistentåklagare [åklagare 1] Handling 640 Ärende AM-103358-17 Handläggare 206A-11 Växjö tingsrätt B 3409-17 Häktat mål Stämningsansökan - Tilltalade [HH] (19800388-9212) Tolkbehov bulgariska, medborgare i Bulgarien. Företräds av advokat [HH:s ombud] Ansvarsyrkanden m.m. RINGA NARKOTIKABROTT 5000-K1141849-17 [HH] har olovligen innehaft 2,17 gram cannabis, som är narkotika. Det hände den 31 augusti 2017 på [adressen], Ryd, Tingsryds kommun. [HH] begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) - Särskilda yrkanden Det yrkas att angivet gods förverkas från [HH] enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2017-5000-BG94099.1. - Muntlig bevisning Förhör med den tilltalade [HH] (tolkbehov bulgariska) som vidgår händelseförloppet. - Övrig bevisning 1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 3) till styrkande av innehav av narkotika. 2. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 4-6) till styrkande av innehav av narkotika. - Handläggning Målet bör handläggas i samband med tidigare åtalade gärningar. - - - ADVOKATHUSET KRONOBERG Växjö tingsrätt Mål B 3409-17, enhet 1 Åklagarkammaren i Växjö ./. [YY] m.fl. BEVISUPPGIFT [HH] åberopar följande bevisning: 1. Bild på fiskekort utställt på [HH], erhållen från polisen efter erinringar, bilaga 1. 2. Fiskeregler för Ivösjöns Fiskevårdsområdesförening, förundersökningsprotokollet s 339-340. Med bevisningen skall styrkas dels att [HH] haft rätt att fiska med såväl handredskap som bland annat nät i Ivösjön och Levrasjön, dels att han har haft fog för uppfattningen att andra landsmän som fiskat i Sverige med stöd av fiskekort haft motsvarande rätt. 3. Tabell med geo-positioner för [HH:s] mobiltelefon, s 1 och 14 i tilläggsprotokoll 2017-09-29. Uppgiften att hans telefon skulle ha befunnit sig i Bulgarien den 18 och 19 augusti 2017 är felaktig. Härmed skall styrkas att utredningens uppgifter om geo-positioner inte är tillförlitliga. Växjö som ovan [HH:s ombud] - - - ÅKLAGARMYNDIGHETEN Framställan Åklagarområde Syd 2017-10-30 Åklagarkammaren i Växjö Kammaråklagare [åklagare 2] Växjö tingsrätt Mål B 3409-17 Framställan om kvarstad - Skäliqen misstänkt [YH] - Brott Grovt häleri 1 juli 2017 till och med den 31 augusti 2017 i Fridafors och på andra platser i Sverige - Bakgrund Under förundersökningen av ovan nämnda brott har framkommit att [YH] skäligen kan misstänkas ha haft ett utbyte av sitt brott. Därav har i samband med åtalet framställts ett yrkande om att [YH] ska förpliktas att, såsom förverkat utbyte av brott utge 409 638,03 kr, till staten. Beräkningen av utbytet motsvarar det försäljningsvärde som utbetalats från Göteborgs Fiskeauktionsförening Ek.För. och Stockholms Fiskeauktion AB till [YH:s] bankkonto. - Yrkande Jag yrkar att tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av [YH:s] egendom att 409 638,03 kr kan antas bli täckt vid utmätning. - Grunder för yrkandet [YH] är skäligen misstänkt för ovan angivna brott och det kan skäligen befaras att [YH] genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt kommer att undandra sig att betala det värdeförverkande som kan antas bli utdömt på grund av brottet. [Åklagare 2]